TAEKWON-DO

HISTORIE TAEKWON-DO SONKAL

SONKAL A HISTORICKÝ VÝVOJ

Taekwon-do a Černý Most nebo také chcete-li Černý Most a Taekwon-do, ale ať je pořadí jakékoliv dohromady to jde velmi dobře a to již hezkou řádku let. Přesněji od září 1994, tehdy se na Černém Mostě uskutečnila náborová exhibice, která přilákala do tělocvičny základní školy Vybíralova hezkých pár nadšenců o toto celosvětově velmi populární bojové umění. Mnoho z tehdejších průkopníků v současné době již Taekwon-do necvičí, ale ti nejvytrvalejší, a v současnosti můžeme říci ti nejlepší, zůstali a jsou dnešní hybnou silou oddílu. V letech 1994 až 1998 působil zdejší oddíl pod hlavičkou Akademie Taekwon-do Kerberos. Tyto roky nebyly nijak bezúspěšné vždyť z řad cvičenců vzešla juniorská vícemistryně světa ve sportovním boji Lucie Grégrová.

Zlomovým v dalším vývoji Taekwon-do na Černém Mostě se stal rok 1998. 2. června 1998 došlo k sepsání zakládající listiny nového samostatného oddílu pod názvem Taekwon-do ITF Sonkal Praha. U zrodu stáli současní trenéři Theodor Šeda a Ondřej Vrábel a svou pomocí nemalou měrou přispěl i Marcel Růžička. V následujících týdnech následovali nezbytné pravní formálity vedoucí k realnému provozu oddílu. 10. června byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován oddíl jako občanské sdružení, 20. června pak Rada Českého svazu Taekwon-do schválila naše přijetí za řádného člena taekwondistické rodiny a konečně 20. července jsme byli zaregistrováni u Mezinárodní federace Taekwon-do (International Taekwon-do Federation, zkráceně ITF) ve Vídni pod číslem 5430.

V září téhož roku následoval náš první nábor, který přivedl do našich řad mnoho nových a velmi perspektivních tváří. Nábor se každoročně opakuje, protože naším cílem je rozvíjet oddíl a Taekwon-do!

V lednu 1999 trénérský tým a následně i vedení oddílu rozšířil Pavel Bareš.

Na jaře 2002 se naše činnost rozšířila i za hranice Prahy - do Kladna. V kladenské čtvrti Rozdělov provozujeme naši druhou tělocvičnu. Další zlom nastal v září 2004, kdy jsme rozšířili síť našich tělocvičen na tři. Nová tělocvična je tentokrát v pražské čtvrti Petřiny.

Začátkem roku 2010 Sonkal ukončil tréninky v kladenské tělocvičně a soustředí se na fungování obou pražských tělocvičen.

Velkou změnu přinesl začátek roku 2011 kdy svoji činnost v Sonkalu ukončil Theodor Šeda a v květnu je zvoleno nové vedení oddílu. Vedoucím se stává Ondřej Vrábel a členy širšího vedení Martin Svitek a Vladimír Švanda.

Od září 2015 rozšířujeme svoji činnost, resp. otvíráme novou tělocvičnu ve Fakultní základní škole Chodovická v Horních Počernicích.

Dalším expanzním rokem je podzim 2017, kdy přidáváme již třetí tělocvičnu na východě Prahy - BPA Hloubětín a rozrůstáme se i mimo Prahu, konkrétně do Velkých Přílep, kde cvičíme v Mateřské škole Jablíčko.

Za zmínku stojí změna názvu z Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s. na Sonkal z.s., která proběhla v srpnu 2020. Změna kosmetická, ale vystihující naše fungování nejen na území Prahy.

ÚSPĚCHY ČLENŮ SONKALU

Směle můžeme říci, že členové a členky Sonkalu jsou od jeho vzniku sportovně velmi úspění nejen na národní, ale také mezinárodní úrovni. Svědčí o tom velké množství titulů Mistrů České republiky a četné medaile z mezinárodních soutěží, a to včetně Mistrovství Evropy a světa! Jednotlivé úspěchy najdete v sekci sportovní úspěchy.

Z nesoutěžních úspěchů vypíchneme 16. září 2020, kdy vedoucí Sonkalu získal titul mistra taekwondo, tedy 7. dan. Přes již dlouhou historii taekwonda v České republice je teprve čtvrtým držitelem tohoto technického stupně. Přehled sonkaláků a sonkalaček, kteří získali černé pásky najdete zde.Historie Taekwon-do ITF Historie Taekwon-do v ČR

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14