TAEKWON-DO
Historie TKD

Historie TKD
Taekwon-do je poměrně mladé bojové umění založené na principech moderní fyziky. Oficiálně ho založil generál Choi-Hong-Hi v roce 1955 v jeho rodné Koreji. Po desetiletí studoval legendární bojové umění starověké Koreje, přepracovával jednotlivé techniky podle principů moderní fyziky, vymýšlel nové, a když byl hotov, věnoval svému novému umění jméno Taekwon-do.

Historie TKD v ČR
Počátky Taekwon-do v České republice sahají až do podzimu roku 1986, kdy v Českých Budějovicích vznikla skupina Taekwon-do pod hlavičkou TJ Karate České Budějovice. Vznik této skupiny inicioval člen jugoslávské reprezentace TKD Zoran Samsa (tehdy držitel I. danu). Následně 11. května 1987 vzniká první samostatný oddíl Taekwon-do ITF na území tehdejšího Československa. Na rozvoji TKD se významnou měrou podíleli Tony Nobilo (v současnosti držitel VIII. danu) a Emin Durakovič (VII. dan).

Historie Sonkal
Historickým datem pro Sonkal je 10. červen 1998, tedy datum oficiálního zaregistrování Taekwon-Do ITF Sonkal Praha u Ministerstva vnitra České republiky. Počátek taekwonda na Černém Mostě sahá až do září 1994, kdy začaly tréninky v Základní škole Vybíralova pod hlavičkou Akademie Taekwon-Do Kerberos. V roce 1998 došlo k osamostatnění a založení Sonkalu.

Choi Hong-hi
Narodil jsem se v Koreji 9. listopadu 1918. V té době byl korejský kalendář založen na měsíčním cyklu, každý měsíc měl 27 nebo 28 dní. V 60. letech Korea přešla na Západní kalendář, který je založený na slunečních cyklech, každý měsíc má 30 nebo 31 dní. Podle Západního kalendáře je datum mého narození 22. prosince. Takže ačkoli mám dvě data narození, rozhodl jsem se slavit je 9. listopadu 1918.

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14