TAEKWON-DO
Home / Výuka / Tuly
Symbolika tulů

V Taekwon-do je celkem 24 vzorů

Život lidské bytosti, třeba 100 let, může být považován za 1 den ve srovnání s věčností. Proto my, smrtelníci nejsme více než jen pouzí cestující, kteří jdou mimo nekonečné roky věků v jednom dni. Je evidentní, že nikdo nemůže žít déle, než po omezenou dobu. Nicméně většina lidí se bláznivě zotročují materialismem, jako by mohli žít 1000 let. A někteří lidé usilují o to, odkázat dobrý duchovní odkaz přicházejícím generacím, a tímto způsobem získávají nesmrtelnost. Je zřejmé, že duch je věčný, zatímco materialismus ne. Takže to, co my můžeme udělat, abychom zanechali něco pro dobro lidstva, je snad nejdůležitější věc v tomto životě.
Já zde zanechávám Taekwon-do, jako památku na člověka 20 století. 24 vzorů reprezentuje 24 hodin, 1 den nebo celý můj život. Jména sestav, počty pohybů a diagramy symobolizují heroické postavy korejské historie nebo historické události.

Generál Choi Hong-hi, IX. dan

Tuly

Saju Jirugi
Není sestava. Slouží pro nácvik dvou základních technik.
( 7 + 7 pohybů )

Saju Makgi
Není sestava. Slouží pro nácvik dalších dvou technik.
( 8 + 8 pohybů )

Chon-Ji
V doslovném překladu znamená Nebeská země. V Orientu je vysvětlováno jako stvoření světa nebo začátek lidských dějin. Z tohoto důvodu je tato sestava určená začátečníkům. Skládá se ze dvou částí; první představuje zemi a druhá nebe.
( 19 pohybů )

Dan-Gun
Sestava je pojmenována po svatém muži Dan-Gun, legendárním zakladateli Koreje v roce 2 333 před naším letopočtem, který podle pověsti sestoupil z nebe.
( 21 pohybů )

Do-San
Do-San byl psedonym vlastence Ahn Chang-Ho (1876-1938). 24 pohybů představuje celý jeho život, který zasvětil vzdělávání Koreje a jejímu hnutí za nezávislost.
( 24 pohybů )

Won-Hyo
Sestava nese jméno významného mnicha, jež v roce 686 našeho letopočtu zavedl a šířil budhismus za vlády dynastie Silla.
( 28 pohybů )

Yul-Gok
Sestava nese pseudonym slavného učence a filozofa Yi l (1536-1584), přezdívaného též Korejský konfucius. 38 pohybů této sestavy značí místo jeho narození na 38 rovnoběžce a má diagram, který značí učence.
( 38 pohybů )

Joong-Gun
Sestava je pojmenována po vlastenci Ahn Joong-Gun (1878-1910), který zavraždil Hiro-Bumi Ito prvního japonského guvernéra v Koreji, což byl muž, který sehrál hlavní roli při sjednocení Japonska s Korejí. 32 pohybů symbolizuje věk mladého hrdiny, kdy byl popraven ve vězení Lui-Shung roku 1910.
( 32 pohybů )

Toi-Gae
Toi-Gae byl psedonym učence Yi Hwang (16. století), šiřitele neokonfucionismu. 37 pohybů této sestavy značí místo jeho rodiště na 37. rovnoběžce.
( 37 pohybů )

Hwa-Rang
Sestava je pojmenována po škole mladých bojovníků, která vznikla v dynastii Silla počátkem 7. století. 29 pohybů symbolizuje 29. pěší divizi, kde Taekwon-Do dospělo.
( 29 pohybů )

Choong-Moo
Choong-Moo byl psedonym slavného admirála Yi Soon-Sin v době panování dynastie Yi. Údajně vynalezl roku 1592 válečnou loď (Kobuskon), jakousi předchůdkyni ponorek. Závěrečný útok levou rukou symbolizuje jeho tragickou smrt a nemožnost obhájit svou věrnost králi.
( 30 pohybů )

Kwang-Gae
Tato sestava je pojmenována po 19. králi dynastie Koguryo Kwang-Gae-Toh-Wangovi, který znovu získal všechna území včetně velké části Mandžuska. Diagram symbolizuje znovunabytí a rozšíření ztraceného území. 39 pohybů znamená první dvě číslice roku 391 po Kristu, rok, kdy nastoupil na trůn.
( 39 pohybů )

Po-Eun
Po-Eun byl pseudonym básníka Chong Mong-Chu (kolem roku 1400), autora slavné básně Nebudu sloužit jinému pánovi, i kdybych měl být stokrát ukřižován, která je dodnes známá všem Korejcům. Tento umělec byl též průkopníkem v oblasti fyziky. Diagram symbolizuje jeho věrnost a oddanost králi a vlasti ke konci dynastie Koryo.
( 36 pohybů )

Ge-Baek
Ge-Baek je pojmenován po významném generálovi z období dynastie Baek Je (kolem roku 660). Diagram vyjadřuje jeho tvrdou a přísnou vojenskou disciplínu.
( 44 pohybů )

Eui-Am
Eui-Am je pseudonym Son Byong-Hi, vůdce hnutí za nezávislost Koreje 1. 3. 1919. 45 pohybů připomíná jeho věk, kdy změnil jméno Dong-Hak (orientální vzdělání) na Chondo-Kyo (náboženství Andělská cesta) v roce 1905. Diagram znamená jeho nezkrotného ducha, jenž prokázal, když se věnoval prosperitě své vlasti.
( 45 pohybů )

Choong-Jang
Choong-Jang je pseudonym, daný generálovi Kim Duk-Riang, který žil v dynastii Yi ve 14. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné dospělosti.
( 52 pohybů )

Juche
Juche je filozofická myšlenka, že člověk vládne všemu a také o všem rozhoduje. Jinými slovy myšlenka, že člověk je vládce světa a svého vlastního osudu. Říká se, že tato myšlenka má svůj původ v hoře Baekdu, jež symbolizuje ducha korejského lidu. Diagram znamená horu Baekdu.
( 45 pohybů )

Sam-Il
Sam-Il je historický údaj z hnutí za nezávislost Koreje, které začalo pracovat na území celé Koreje 1. března 1919. 33 pohybů v této technické sestavě symbolizuje 33 vlastenců, kteří toto hnutí za nezávislost zakládali.
( 33 pohybů )

Yoo-Sin
Sestava je pojmenována po generálovi Kim Yoo Sin, velícím generálovi v dynastii Silla. 68 pohybů symbolizuje poslední 2 číslice letopočtu 668 po Kristu, kdy byla Korea sjednocena. Přípravný postoj znamená meč, tasený spíše na pravou než na levou stranu a symbolizuje Yoo Sinovu chybu, když poslechl příkazy svého krále bojovat s cizími vojsky proti svému vlastnímu národu.
( 68 pohybů )

Choi-Yong
Choi-Yong je pojmenován po generálovi Choi-Yongovi, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koryo ve 14. století. Choi-Yong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál Yi Sung Gae, který se později stal prvním králem dynastie Yi.
( 46 pohybů )

Yon-Gae
Yon-Gae je pojmenován po slavném generálovi v dynastii Koguryo, Yon-Gae-Somoon. 49 pohybů znamená poslední 2 číslice letopočtu 649 po Kristu, kdy přinutil dynastii Tang opustit Koreu po rozdrcení téměř 300 000 jejich vojáků u Ansu Sung.
( 49 pohybů )

Ul-Ji
Tento tul je pojmenován po generálovi Ul-Ji Moon Dokovi, který úspěšně bránil Koreu proti invazi téměř miliónu vojáků dynastie Tang, vedených Yang-Jeem v roce 612. Ul-Ji používal taktiku partyzánů, úder a ústup, jež zdecimovala velké množství ozbrojených sil. Diagram tulu znamená jeho příjmení. 42 pohybů značí věk, ve kterém autor Taekwon-do navrhoval vzor.
( 42 pohybů )

Moon-Moo
Vzdává čest 30. králi dynastie Silla. Jeho tělo bylo pohřbeno blízko Dae Wang Am (Velká královská skála). Podle jeho vůle bylo jeho tělo uloženo do moře ("kde moje duše bude navždy bránit mou zem proti japoncům"). Říká se, že Sok Gul Am (Kamenná jeskyně) byla vybudována, aby střežila jeho hrob. Sok Gul Am je pěkný příklad kultury dynastie Silla. 61 pohybů v tomto vzoru symbolizuje poslední 2 číslice letopočtu 661 po Kristu, kdy Moon-Moo nastoupil na trůn.
( 61 pohybů )

So-San
So-San je pseudonym velkého mnicha Choi Hyong Ung (1520-1604) v dynastii Yi. 72 pohybů připomíná jeho věk, kdy s pomocí svého žáka Sa Myung Dang organizoval armádu mnichů - vojáků. Tito vojáci - mniši pomohli odrazit japonské piráty, kteří v roce 1592 zaplavili většinu korejského poloostrova.
( 72 pohybů )

Se-Jong
Se-Jong je pojmenován podle největšího korejského krále Se-Jong, který v roce 1443 vynalezl korejskou abecedu a byl také významný meteorolog. Diagram tulu znamená krále, 24 pohybů připomíná 24 písmen korejské abecedy.
( 24 pohybů )

Tong-Il
Tong-Il znamená rozhodnutí o sjednocení Koreje, která je od roku 1945 rozdělena. Diagram symbolizuje jednotnou rasu.
( 56 pohybů )

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14