TAEKWON-DO

INFORMACE O OPATŘENÍCH PROTI COVID 19 - PLATNÉ OD 30.9.2021

Od 30. září platí nové podmínky pro sportování - není potřeba předkládat žádné dokumenty (testy, očkování, prodělaný Covid).
Na trénink nechoďte pokud vykazujete příznaky Covid 19 nebo jiných respiračních onemocnění

 

Pro soutěže a semináře nadále platí nutnost předložit ATG (ne starší 3 dnů) / PCR test (ne starší 7 dnů), případně očkování či prodělané onemocnění Covid.

 

INFORMACE O OPATŘENÍCH PROTI COVID 19 - PLATNÉ OD 13. do 29.9.2021

ZÁKLADNÍ INFO:

Požadovaná opatření vycházejí z vládních opatření proti Covid 19 a jsou vyžadována v minimálně požadované míře. Vzhledem k našemu působení v tělocvičnách základních a mateřských škol není možné je nerespektovat. Na naše tréninky se vztahují opatření pro tréninky organizované sportovní činnosti ve vnitřních prostorách.

Ve školách byly ukončeno plošné testování, nicméně nutnost předkládat očkování/prodělaný Covid/test zůstává nadále. Pro test využijte veřejné testování, které je zdarma a stojí vás jen pár minut vašeho času. Výsledek testu může poslat svému trenérovi také dopředu e-mailem.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE:

Každý účastník tréninkové jednotky (cvičenec/student) je povinen předložit jedno z následujících potvrzení (výjimku mají děti do 6 let včetně):
 • potvrzení o ukončeném očkování starší 14 dní (předkládá se jednorázově)
 • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, které není starší 180 dnů od pozitivního PCR testu. Potvrzení musí být vystaveno ošetřujícím lékařem
 • potvrzení o negativním ATG testu z veřejného testovacího místa, které není starší 7 dnů (pro sportovní aktivity je prodloužena lhůta ze 3 dnů)
 • čestné prohlášení nebo potvrzení o ATG testu provedeném ve škole v rámci hromadného testování - platnost v obou případech pouze 3 dny
 • potvrzení o negativním PCR testu z veřejného testovacího místa, které není starší 7 dnů
 • před tréninkovou jednotkou si může cvičenec udělat samotest, který má platnost pro naše tréninky pouze 24 hodin
 • CO NENÍ MOŽNÉ:

 • používat a předkládat výsledky domácích samotestů
 • předložit čestné prohlášení o provedení testu/samotestu
 • účastnit se tréninkové jednotky bez předložení výše uvedeného
 • účastnit se tréninkové jednotky s příznaky Covid 19 a jiných respiračních onemocnění
 • účast rodičů či jiných necvičících na tréninkové jednotce
 • Trenéři jednotlivých skupin zajistí evidenci účastníků tréninkové jednotky dle požadavků opatření.

  Děkuji za dodržování opatření a těším se na viděnou na trénincích taekwonda

  Ondřej Vrábel
  mistr taekwondo
  vedoucí školy Sonkal

  
  TAEKWONDO
  Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
  Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
  Za finanční podpory
  Hlavního města Prahy
  Za finanční podpory
  Ministerstva školství,
  mládeže a tělovýchovy
  Za finanční podpory
  Městské části Praha 14