TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2024

Sonkal Open 2024 (propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

25.5.2024

Nejúspěšnější škola
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější starší juniorka
Tul senioři II. Dan
Matsogi senioři -71 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Matsogi senioři -92 kg
Tul senioři III. Dan +
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tul starší juniorky I. Dan +
Matsogi senioři -85 kg
Tul senioři I. Dan
Matsogi seniorky -72 kg
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul senioři II. Dan
Matsogi senioři -71 kg
Tul starší junioři 8.-5. kup
Matsogi senioři -85 kg
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi seniorky -57 kg
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou)

19.5.2024

Tul žáci 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul senioři 6.-5. kup

Scottish Open (Motherwell, Skotsko)

18.5.2024

Tul juniorky 4.-1. kup
Matsogi juniorky 4.-1. kup +63 kg
Tul veteráni I.-III. Dan
Matsogi veteráni -80 kg
Tým matsogi senioři
Matsogi senioři -64 kg
Tým matsogi senioři
Matsogi junioři 4.-1. kup -63 kg
Tým matsogi senioři
Tul senioři III.-V. Dan
Matsogi senioři -92 kg
Wirok senioři
Tul staší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší žáci +55 kg
T-ki starší žáci
Matsogi junioři -63 kg
Tul seniorky II. Dan
T-ki seniorky
Tul junioři 4.-1. kup
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky 4.-1. kup +55 kg
Tul senioři II. Dan
Matsogi senioři -71 kg
Tul junioři 4.-1. Kup
Tul junioři I. Dan
Tým matsogi junioři
Tým matsogi seniorky
Tul senioři I. Dan
Tul junioři 4.-1. kup
Matsogi junioři 4.-1. kup +63 kg
Matsogi seniorky -52 kg
Matsogi junioři 4.-1. kup +63 kg

Mistrovství České republiky barevných pásků (Nymburk)

10.5.2024

Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější seniorka
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší juniorky +64 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tým matsogi mladší junioři
Matsogi starší junioři +69 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tým matsogi mladší junioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Tul mladší žáci 8.-7. kup
T-ki starší juniorky
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi starší junioři -57 kg
Tul senioři 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul starší junioři 8.-5. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší juniorky -52 kg

29. juniorské, 38. seniorské, 15. veteránské a 13. žákovské Mistrovství Evropy (Koper, Slovinsko)

15.4.2024

Tul veteráni IV. Dan
Tým wirok veteráni
Tul veteráni II. Dan
Matsogi veteráni -80 kg
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Tul senioři IV. Dan
Matsogi senioři -92 kg
Tým T-ki senioři
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Tul senioři I. Dan
Matsogi veteráni -80 kg
Tým matsogi veteráni
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
T-ki seniorky
Tým tul senioři

Best of best, mezinárodní taekwon-do soutěž (Říčany)

23.3.2024

Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul juniorky 2.kup - I. Dan
Matsogi juniorky -65 kg
Tul junioři 7.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři -68 kg
Tul mladší junioři 2.kup-I. Dan
Matsogi mladší junioři -160 cm
Tul junioři I.-II. Dan
Matsogi junioři -62 kg
T-ki junioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -150 cm
Matsogi junioři -68 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Matsogi junioři -75 kg
Matsogi junoři -75 kg
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki mladší junioři
Tul juniorky 4.-3. kup

Czech Open - Memoriál Marka Lazora (Sportovní centrum Řepy, Praha)

1.3.2024

Nejúspěšnější škola
Nejúspěšnější senior
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul senioři II. Dan
Matsogi senioři -64 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul senioři IV. Dan
Matsogi senioři -92 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi seniorky -52 kg
T-ki seniorky
Tul senioři 2. kup - I. Dan
T-ki senioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Tul senioři IV. Dan
Tul senioři 2. kup - I. Dan
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
T-ki senioři
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul seniorky II. Dan
Matsogi senioři -78 kg

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Praha)

9.2.2024

Nejúspěšnější škola
Nejúspěšnější starší juniorka A
Nejúspěšnější seniorka B
Nejúspěšnější senior A
Nejúspěšnější starší junior B
Nejúspěšnější mladší junior B
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři A -71 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Matsogi seniorky B -67 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul senioři IV. Dan
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Matsogi starší junioři B +75 kg
Matsogi mladší junioři B -70 kg
Matsogi starší juniorky A -52 kg
Tul senioři I. Dan
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi starší juniorky A +64 kg
Tul senioři II. Dan
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři A -71 kg
Matsogi starší junioři B -57 kg
Matsogi starší junioři B +75 kg
Matsogi senioři A -92 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší juniorky B -58 kg
Tul senioři II. Dan
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři B -70 kg
Tul starší juniorky I.-II. Dan
Matsogi senioři A -78 kg
Matsogi seniorky A -62 kg
Tul starší juniorky 6.-3. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14