TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2023

Ataxon Taekwon-Do Open 2023 / 8. Čertovský pohár (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

17.12.2023

Nejúspěšnější škola
Nejúspěšnější starší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější starší juniorka
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul starší junioři I. Dan +
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři +85 kg
Tul senioři II. Dan +
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -45 kg
Tul starší juniorky II. Dan +
Matsogi starší juniorky -58 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi starší žáci 60+ kg
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři -85 kg
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul seniorky 6.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší junioři I. Dan +
Matsogi mladší junioři 65+ kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Matsogi mladší junioři -60 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší žáci 2. kup +
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul starší žáci 4.-3. kup
Matsogi seniorky -67 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi seniorky -67 kg
Matsogi starší junioři 69+ kg
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Matsogi mladší junioři 65+ kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší žákyně 8.-7. kup

King of Taekwon-Do (Soluň, Řecko)

1.12.2023

Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Matsogi senioři -92 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tul starší juniorky II. Dan
Matsogi senioři -78 kg

Mistrovství České republiky 2023 žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

17.11.2023

Nejúspěšnější senior
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Tul veteráni I.-II. Dan
Sebeobrana junioři mix
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Sebeobrana junioři mix
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Matsogi veteráni -80 kg
Tul senioři III.-IV. Dan
Tým tul senioři
Matsogi senioři -92 kg
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
T-ki starší žáci
Sebeobrana junioři mix
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tým tul senioři
Matsogi senioři -78 kg
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři
Matsogi starší žáci +60 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Tým wirok senioři
Tým wirok senioři
Tým T-ki junioři
Tým matsogi starší junioři
Tul senioři III.-IV. Dan
Tým wirok senioři
Tým T-ki junioři
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Matsogi starší junioři -57 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tul starší junioři 4.-1. kup
Tým matsogi starší junioři
Tým wirok senioři
T-ki senioři
Tým wirok senioři
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým T-ki junioři
Tul starší junioři I. Dan
Tým matsogi starší junioři
Tul starší juniorky I. Dan +
T-ki starší juniorky
Tul senioři I. Dan
Tým wirok senioři
Matsogi seniorky -62 kg
Tul mladší juniorky 4.-1.. kup
Tul senioři III.-IV. Dan
Matsogi veteráni -80 kg
Tým tul junioři
Tým tul junioři
Tým tul junioři
Matsogi starší junioři -75 kg
Tým tul junioři
Tým tul junioři
Matsogi starší junioři -63 kg
Matsogi mladší junioři +65 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tým matsogi mladší junioři
Tým matsogi mladší junioři
Tým matsogi mladší junioři
Tul starší žáci 4.-1. kup
Matsogi starší žáci -45 kg
Tým tul junioři
T-ki senioři
T-ki starší žáci

2. kolo Poháru Českého svazu Taekwon-Do ITF (Praha)

20.10.2023

Nejúspěšnější škola
Nejúspěšnější starší junior B
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější mladší junior B
Nejúspěšnější starší juniorka A
Nejúspěšnější mladší juniorka B
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší junioři A -63 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul starší junioři 6.-3. kup
Matsogi starší junioři B -57 kg
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul senioři II. - IV. Dan
Matsogi senioři A -92 kg
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Matsogi mladší junioři B +70 kg
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Matsogi starší žáci -45 kg
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší juniorky I. Dan +
Tul senioři 2. kup - I. Dan
Matsogi senioři A -78 kg
Tul starší žáci 4.-3. kup
Matsogi starší žáci +55 kg
Matsogi mladší juniorky B -50 kg
Tul senioři II. - IV. Dan
Tul senioři 2. kup - I. Dan
Tul starší žáci 8.-7. kup
Matsogi starší junioři A -75 kg
Matsogi senioři A -78 kg
Matsogi mladší junioři B +70 kg
Matsogi mladší junioři B -65 kg
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší junioři A -63 kg
Matsogi starší juniorky A -58 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři A -78 kg
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul mladší junioři 8.-7. kup

SloOpen (Slovinsko)

13.10.2023

Tul senioři III. Dan
Matsogi senioři -92 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tul starší juniorky II. Dan
Matsogi senioři -78 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -75 kg

Setkání středisek talentované mládeže (Brno)

17.6.2023

Nejúspěšnější starší junior
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
T-ki starší žáci
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -57 kg
T-ki starší junioři
Tul starší žáci 4.-3. kup
Matsogi starší žáci -60 kg
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou)

3.6.2023

Matsogi juniorky -60 kg
Tým tul senioři
Tul žákyně 8. kup
Matsogi junioři -75 kg
T-ki junioři
Tul junioři 2.kup - I. Dan
Tul senioři 4.-3. kup
Tým tul senioři
Matsogi žákyně +50 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 7.-5. kup
Matsogi žáci +50 kg
Matsogi žáci -44 kg
T-ki žáci
Tul žáci 2. - 1. kup
Matsogi junioři -56 kg
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým tul senioři
Tul žáci 7. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Tul seniorky 2. kup - I. Dan
Matsogi juniorky -50 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 7.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žáci 4.-3. kup
T-ki junioři
Tul junioři 2.kup - I. Dan
Matsogi juniorky -50 kg
Matsogi žáci +50 kg
T-ki žáci
Tul žáci 7. kup

Sonkal Open 2023 ( propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

20.5.2023

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Tul senioři II. Dan +
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Matsogi senioři -85 kg
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -40 kg
Matsogi starší junioři -57 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tul starší juniorky II. Dan +
Tul starší žáci 4.-3. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři 2. kup - I. Dan
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Matsogi starší junioři +69 kg
Matsogi starší junioři -57 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul starší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi starší žáci -60 kg
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší žákyně 8.-7. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Tul starší juniorky 8.-7. kup
Tul starší žáci 2. kup +
Tul starší junioři I. Dan
Tul starší juniorky 4.-3. kup

28. juniorské, 37. seniorské, 14. veteránské a 12. žákovské Mistrovství Evropy (Jesolo, Itálie)

17.4.2023

Tul veteráni I. Dan
Matsogi veteráni -80 kg
Tul starší junioři I. Dan
Tým tul starší junioři
Tul senioři III. Dan
Sebeobrana senioři 3+1
Sebeobrana senioři 3+1
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul starší juniorky
Tul starší juniorky I. Dan
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým T-ki senioři

Best of best, mezinárodní taekwon-do soutěž (Říčany)

1.4.2023

Matsogi starší žákyně -65 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší žáci 2.-1. kup
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi mladší žáci -155 cm
Matsogi junioři -54 kg
Matsogi juniorky -55 kg
Tul seniorky II. Dan
T-ki senioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul senioři I.-II. Dan
Matsogi starší žákyně -65 kg
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul junioři I.-II. Dan
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi senioři -92 kg
T-ki senioři
Tul starší žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki junioři
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul junioři 10.-7. kup
T-ki junioři
Tul senioři I.-II. Dan
Tul senioři 7.-5. kup
Tul senioři III.-IV. Dan
Tul juniorky I.-II. Dan
Tul senioři I.-II. Dan

Czech Open - Memoriál Marka Lazora (žáci, junioři a senioři) Propozice (Sportovní centrum Řepy, Praha)

3.3.2023

Nejúspěšnější starší junior
Nejúspěšnější starší žák
Nejúspěšnější seniorka
Matsogi starší junioři -63 kg
Matsogi starší žáci -40 kg
T-ki starší žáci
Matsogi starší junioři -57 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi senioři -78 kg
T-ki senioři
Tul seniorky III. Dan
Matsogi seniorky +77 kg
T-ki seniorky
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři I.-II. Dan
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul senioři III. a IV. Dan
Matsogi senioři +85 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul senioři III. a IV. Dan
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul senioři 6.-3. kup
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Tul starší junioři I.-II. Dan
Tul senioři 6.-3. kup

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Třeboň)

10.2.2023

Nejúspěšnější mladší juniorka B
Nejúspěšnější seniorka A
Nejúspěšnější seniorka B
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Matsogi starší žáci -40 kg
Tul starší junioři I.-II. Dan
Matsogi senioři -78 kg
Tul seniorky III.-IV. Dan
Matsogi seniorky A +77 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky B -62 kg
Matsogi senioři B -85 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi starší junioři A +69 kg
Tul mladší junioři 6.-5. kup
Matsogi starší juniorky A -58 kg
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší junioři A -63 kg
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14