TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2022

Ataxon Taekwon-Do Open 2022 / 7. Čertovský pohár ( propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

3.12.2022

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější starší junior
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři I.-II. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul starší junioři 6.-5. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul senioři III. Dan +
Matsogi senioři +92 kg
Tul mladší junioři 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul mladší junioři I. Dan
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi starší juniorky -58 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Matsogi starší juniorky -64 kg
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul senioři III. Dan +
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi senioři +92 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Matsogi mladší juniorky +60 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -50 kg
Matsogi starší žáci -55 kg
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší junioři 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-7. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři -85 kg

Mistrovství České republiky 2022 žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Ostrava)

11.11.2022

Nejúspěšnější starší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul veteráni I. Dan
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Sebeobrana junioři mix
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tým wirok seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým matsogi seniorky
Matsogi starší junioři -69 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Sebeobrana junioři mix
Tým matsogi starší junioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul senioři III. Dan +
Tým tul senioři
Matsogi senioři -92 kg
Tým T-ki senioři
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
T-ki starší žáci
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým T-ki junioři
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi starší juniorky -52 kg
Sebeobrana junioři mix
Matsogi starší junioři -75 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul seniorky II. Dan
Matsogi seniorky +72 kg
Tým matsogi seniorky
T-ki seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky 2.-1. kup
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi seniorky -57 kg
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul senioři III. Dan +
Tým wirok senioři
Tým wirok senioři
Tým tul junioři
Matsogi senioři -92 kg
Tým wirok senioři
Tým tul junioři
Matsogi seniorky -72 kg
Matsogi veteráni -90 kg
Tým wirok senioři
T-ki senioři
Tým wirok senioři
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým tul junioři
T-ki mladší junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki juniorky
Tým tul junioři
T-ki starší junioři
Tým wirok senioři
Tul seniorky II. Dan
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tul senioři III. Dan +
Tým matsogi senioři
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul seniorky I. Dan
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul starší junioři 2.-1. kup
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tul starší žáci 4.-1. kup
Tul mladší junioři I. Dan
Tul starší junioři 2.-1. kup
Tul starší junioři I. Dan
Tul senioři III. Dan +
Tým matsogi senioři

UK Open 2022 (Londýn, Anglie)

5.11.2022

Tul veteráni I. a II. Dan
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi junioři -55 kg
Matsogi junioři 4.-1. kup - 63 kg
Tul juniorky 4.-1. kup
Matsogi juniorky 4.-1. kup - 63 kg
Tul žáci 2.1. kup
Matsogi žáci -40 kg
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi starší juniorky -52 kg
T-ki juniorky
Tul senioři I. Dan
Matsogi senioři -78 kg
T-ki senioři
Matsogi seniorky -65 kg
Matsogi veterani -80 kg
Matsogi starší junioři Dan -63 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři Dan -69 kg
Tul juniorky 4.-1. kup
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul juniorky 4.-1. kup
Matsogi juniorky 4.-1. kup - 63 kg
Tul junioři 4.-1. kup
Matsogi juniorky 4.-1. kup - 63 kg

15. Serbia Open (Novi Sad, Srbsko)

22.10.2022

Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul senioři III. Dan
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul senioři I. Dan
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší junioři -69 kg
Matsogi senioři -92 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi senioři -85 kg
Matsogi mladší juniorky +65 kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Matsogi starší juniorky -58 kg

2. Celorepublikové testování STM (Nymburk)

15.10.2022

Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři 6.-3. kup
Tul mladší junioři 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým matsogi starší juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
T-ki starší žáci
Tul mladší junioři I. Dan
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -50 kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul starší junioři 6.-3. kup
Tým matsogi starší junioři
Matsogi mladší juniorky +60 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tým T-ki žáci
Tul starší junioři 6.-3. kup
Matsogi starší junioři -75 kg
Tým matsogi starší junioři
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší juniorky I. Dan

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Praha)

23.9.2022

Nejúspěšnější mladší juniorka B
Nejúspěšnější starší žák
Nejúspěšnější starší junior B
Nejúspěšnější seniorka B
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Tul senioři II.-III. Dan
Matsogi starší junioři A -69 kg
Matsogi mladší junioři B -55 kg
Tul starší žáci 2.-1. kup
Tul starší junioři 6.-3. kup
Matsogi starší junioři B -69 kg
Matsogi starší juniorky A -58 kg
Matsogi starší junioři +75 kg
Matsogi seniorky B -62 kg
Matsogi senioři -85 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři 6.-3. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři A -55 kg
Tul starší junioři I.-II. Dan
Matsogi mladší juniorky B -55 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Matsogi starší žáci -40 kg
Tul mladší junioři I. Dan
Matsogi starší žáci -60 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup

Sofia Open (Sofie, Bulharsko)

10.6.2022

Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Matsogi mladší junioři -55 kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi seniorky -62 kg

Sonkal Open 2022 ( propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

28.5.2022

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější starší junior
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul senioři I. Dan
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší junioři -75 kg
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší žákyně 8.-7. kup
Matsogi senioři +85 kg
Tul senioři III. Dan +
Matsogi starší junioři +75 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi seniorky +77 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři III. Dan +
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul starší junioři 8.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi mladší juniorky -50 kg
Tul seniorky II. Dan +
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul starší junioři II. Dan +
Tul mladší junioři 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší juniorky -58 kg

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou)

21.5.2022

Nejúspěšnější juniorka
Tul žákyně 4.-3. kup
Wirok senioři
Tul junioři I. Dan
Matsogi junioři -63 kg
Tul senioři II. Dan
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi juniorky -65 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žáci -50 kg
Tul juniorky I. Dan
Matsogi juniorky -55 kg
T-ki juniorky
Wirok juniorky
Tul juniorky I. Dan
Matsogi juniorky
T-ki žákyně
Matsogi žákyně -55 kg
T-ki senioři
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi juniorky -65 kg
Tul senioři I. Dan
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi žákyně +50 kg
Tul juniorky 2.-1. kup

Mistrovství České republiky barevných pásků (Nymburk)

13.5.2022

Tým tul juniorky
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi starší junioři
Tým tul juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tul starší junioři 8.-5. kup
Tým tul juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi starší junioři
Tým tul juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým tul juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi starší junioři
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky -62 kg
Tým matsogi starší junioři
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší junioři -57 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší juniorky +60 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi mladší juniorky +60 kg
Tul starší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -50 kg

1. Celorepublikové testování STM (Ostrava)

23.4.2022

Tým tul juniorky
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tým matsogi mladší juniorky
Matsogi mladší juniorky +60 kg
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tul starší junioři 6.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři 6.-3. kup
Matsogi starší junioři -57 kg
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Matsogi starší juniorky -58 kg

Best of best, mezinárodní taekwon-do soutěž (Říčany)

9.4.2022

Tul žákyně 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi žáci -170 cm
Tul žákyně 2.-1. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi žákyně -170 cm
T-ki žákyně
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junorky I. Dan
Tul junioři I. Dan
Matsogi junioři +75 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
T-ki žákyně
Tul senioři 6.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi junioři -75 kg
Wirok juniorky
T-ki juniorky
T-ki junioři
Matsogi seniorky
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi žákyně -170 cm
Tul senioři I. Dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi žákyně
T-ki žáci
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 2.-1. kup
Tul seniorky I. Dan
Matsogi žákyně -160 cm
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup

27. juniorské, 36. seniorské, 13. veteránské a 11. žákovské Mistrovství Evropy (Poreč, Chorvatsko)

25.3.2022

Nejúspěšnější seniorka
Tul veteráni I. Dan
Tým tul veteráni
Tým wirok veteráni
Tým matsogi veteráni
Tým tul starší junioři
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tul starší junioři I. Dan
Tým tul starší junioři
Hosinsool starší junioři 3:1
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki senioři
Tým T-ki juniorky
Tým tul starší juniorky
Matsogi starší junioři -75 kg
Tým T-ki junioři
T-ki seniorky
Matsogi seniorky +77 kg
Tým matsogi seniorky
Matsogi veteráni -80 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým matsogi senioři
Hosinsool senioři 3:1
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tým matsogi starší juniorky
Tým matsogi starší junioři
Tým matsogi senioři

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Brno)

4.3.2022

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější mladší juniorka B
Nejúspěšnější starší junior A
Nejúspěšnější mladší junior B
Nejúspěšnější seniorka A
Nejúspěšnější seniorka B
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři A -63 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matosgi seniorky A -62 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul seniorky I.-II. Dan
Matosgi seniorky A +72 kg
Matosgi seniorky B -62 kg
Matsogi senioři A -78 kg
Tul senioři I. Dan
Matsogi senioři A -64 kg
Matsogi mladší junioři B -55 kg
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Matsogi starší juniorky A -52 kg
Matsogi starší junioři A +69 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky B -60 kg
Tul seniorky III. Dan +
Tul mladší juniorky 2.kup - I. Dan
Tul starší juniorky I. Dan
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři B -63 kg
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14