TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2021

Ataxon Taekwon-Do Open 2021 / 6. Čertovský pohár ( propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

4.12.2021

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější seniorka
Tul senioři III. Dan
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší juniorky -70 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší junioři 8.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Matsogi starší junioři +75 kg
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi seniorky +77 kg
Tul seniorky II. Dan
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul mladší žákyně 8.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Tul senioři 8.-7. kup
Tul starší žáci 8.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Matsogi starší žákyně -55 kg
Matsogi senioři
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul mladší juniorky 2. kup +

Mistrovství České republiky 2021 žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

19.11.2021

Nejúsěšnější oddíl
Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější starší junior
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul veteráni I.-II. Dan
Tul starší junioři I.-II. Dan
Tým matsogi starší junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým matsogi starší junioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Matsogi starší juniorky -64 kg
T-ki starší juniorky
Tul seniorky III. Dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky -62 kg
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul senioři III. Dan
Tým tul senioři
Matsogi senioři +92 kg
Tým T-ki senioři
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Tým matsogi starší junioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul seniorky II. Dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky +77 kg
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul senioři
Matsogi senioři -71 kg
Tým T-ki senioři
Matsogi starší junioři -69 kg
Tým matsogi starší junioři
T-ki starší junioři
Tul seniorky 4.-1. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi veteráni -80 kg
Tým tul junioři
Tul seniorky I. Dan
Tým tul junioři
Tul starší junioři 4.-1. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul senioři III. Dan
Matsogi senioři +92 kg
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým tul junioři
Tým matsogi mladší juniorky
T-ki mladší juniorky
Tým tul junioři
Matsogi starší junioři +75 kg
T-ki starší junioři
Tým matsogi mladší juniorky
Tým tul junioři
Tul starší junioři I.-II. Dan
Tým tul junioři
Tul seniorky II. Dan
Matsogi seniorky -57 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul starší žákyně 4. kup - I. Dan
Matsogi starší žákyně -55 kg
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Matsogi seniorky -62 kg
Wirok seniorky
Tým matsogi senioři
Tým matsogi mladší junioři
Tul mladší juniorky 4.-1. kup
Tým matsogi mladší junioři
Tým matsogi senioři
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tul mladší juniorky I.-II. Dan
Tul starší junioři I.-II. Dan
Matsogi mladší juniorky -50 kg
Tým matsogi senioři
T-ki seniorky
Tým matsogi senioři
Tul mladší junioři 4.-1. kup
Tým matsogi mladší junioři

26. juniorské, 35. seniorské, 12. veteránské a 10. žákovské Mistrovství Evropy (Kréta)

23.10.2021

Tul veteráni I. Dan
Tým tul veteráni
Matsogi veteráni -80 kg
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Matosgi seniorky +77 kg
Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tým matsogi veteráni
Tým wirok veteráni
Tým tul seniorky
Tým tul starší junioři
Tým matsogi starší junioři
Matosgi seniorky -62 kg
Tým tul mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Tým tul starší junioři
Tým matsogi starší junioři
Tým T-ki junioři
Tul seniorky II. Dan
T-ki seniorky

Celorepublikové testování STM (Ostrava)

16.10.2021

Nejúspěšnější starší junior
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tým T-ki juniorky
Matsogi starší juniorky -64 kg
Tým matsogi starší juniorky
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul starší juniorky 6.-3. kup
Tým T-ki junioři
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -69 kg
Tým matsogi starší junioři
T-ki starší junioři
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Tul mladší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší junioři 6.-5, kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul starší juniorky I.+ Dan
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší junioři 6.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg

Mistrovství České republiky barevných pásků (Ostrava)

1.10.2021

Nejúspěšnější mladší juniorka
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul starší junioři 4.-3. kup
Tým matsogi mladší juniorky
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tým matsogi mladší juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Tým matsogi mladší juniorky
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší žákyně -50 kg
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tul mladší žákyně 8.-5. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Matsogi mladší junioři -65 kg

Sonkal Open 2021 ( propozice ) (Sportovní centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy)

25.9.2021

Nejúspěšnější starší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul starší junioři I.+ Dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul mladší žákyně 6.-5. kup
Tul starší junioři 6.-5. kup
Matsogi starší juniorky -64 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul senioři II.+ Dan
Matsogi senioři +92 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul seniorky I.+ Dan
Matsogi seniorky +77 kg
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi seniorky -67 kg
Tul senioři I. Dan
Matsogi senioři -85 kg
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul senioři II.+ Dan
Matsogi senioři +92 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší juniorky -55 kg
Tul starší žáci 8.-5. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Tul starší junioři I.+ Dan
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Matsogi mladší juniorky -65 kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14