TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2019

9. North-West Cup (Moskva, Rusko)

15.12.2019

Nejúspěšnější juniorka
Matsogi starší juniorky -58 kg
Matsogi starší junioři +75 kg
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul junioři I. Dan
Tul juniorky I.dan
Matsogi mladší junioři -70 kg

7. King of Taekwon-Do (Soluň, Řecko)

14.12.2019

Matsogi seniorky +77 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi seniorky
Tul senioři III. Dan

Ataxon Taekwon-Do Open 2019 (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

7.12.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější starší junior
Matsogi mladší junioři -60 kg
Tul mladší junioři I. Dan
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Matsogi starší junioři +75 kg
Matsogi starší juniorky +64 kg
Matsogi senioři
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Tul starší žákyně 8.-7. kup
Tul senioři I. Dan
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul starší junioři I. Dan +
Tul senioři III. Dan
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul senioři III. Dan
Tul senioři I. Dan
Tul starší žákyně 8.-7. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší juniorky -58 kg
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší junioři 8.-5. kup
Matsogi starší juniorky +64 kg
Matsogi seniorky
Tul seniorky II. Dan
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Matsogi starší žáci +60 kg
Tul starší juniorky 2. kup - I. Dan
Tul starší junioři I. Dan +
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Matsogi starší žákyně -55 kg
Matsogi mladší junioři +65 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup

SLO Open 2019 (Zreče, Slovinsko)

15.11.2019

Nejúspěšnější veterán
Tul veteráni I. Dan
Matsogi veteráni +80 kg
Tul junioři I. Dan
Matsogi seniorky -52 kg
Matsogi starší juniorky -58 kg
Matsogi starší junioři +75 kg
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tým matsogi senioři
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi starší junioři -69 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul seniorky I. Dan
Tul seniorky III. Dan
Tul senioři III. Dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul seniorky III. Dan
Tul junioři II. Dan
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul junioři I. Dan
Tul senioři I. Dan

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

8.11.2019

Nejúspěšnější starší juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Tul veteráni I. dan
Tul mladší junioři I. Dan
Tým matsogi mladší junioři
Matsogi seniorky -52 kg
Tul starší juniorky III. Dan
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým matsogi mladší junioři
Matsogi senioři -78 kg
Tul seniorky III. Dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky -62 kg
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým matsogi mladší junioři
Tul senioři III. Dan
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Tul senioři I. Dan
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Tul seniorky II. Dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky +77 kg
T-ki seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul senioři
Tým t-ki senioři
Tul starší junioři I. Dan
Matsogi starší junioři -69 kg
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi senioři -78 kg
Tým tul junioři
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým t-ki juniorky
Tul seniorky III. Dan
Wirok seniorky
Tým tul junioři
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tým t-ki juniorky
Matsogi starší juniorky -58 kg
T-ki starší juniorky
Tým tul junioři
Tul senioři II. Dan
Sebeobrana senioři mix
Tul senioři 1. kup
Tým tul junioři
Tým t-ki juniorky
Sebeobrana senioři mix
Matsogi veteráni -80 kg
Wirok veteráni
Tým tul junioři
Sebeobrana senioři mix
Tým tul junioři
Tul seniorky 1. kup
Tul senioři III. Dan
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Matsogi veteráni -90 kg
Tul seniorky I. Dan
Matsogi seniorky -67 kg
Tul starší junioři II. Dan
Tým matsogi senioři
T-ki senioři
Tul veteráni I. dan
Matsogi senioři -71 kg
Tým matsogi senioři
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul mladší junioři 1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tým matsogi senioři
Matsogi senioři -64 kg
Tým matsogi senioři
Matsogi seniorky -52 kg

2. setkání STM (Nymburk)

19.10.2019

Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul mladší junioři I. Dan +
Tým matsogi mladší junioři
Tul starší juniorky I. Dan +
Matsogi starší juniorky -58 kg
Tým matsogi starší juniorky
Matsogi starší junioři +75 kg
Tým matsogi starší junioři
T-ki starší junioři
Tým Tki junioři
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Matsogi starší žáci +60 kg
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší junioři I. Dan +
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Matsogi starší žákyně -55 kg

21. Mistrovství světa seniorů, juniorů a veteránů (Plovdiv, Bulharsko)

24.8.2019

Tým wirok veteráni
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tul veteráni I. dan
Tým tul junioři
Matsogi seniorky +77 kg
Tým tul junioři
Tým matsogi veteráni

1. setkání STM (Ostrava)

8.6.2019

Nejúspěšnější starší juniorka
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tým matsogi starší juniorky
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
T-ki starší juniorky
Tým Tki juniorky
Matsogi mladší junioři -65 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup

Sonkal Open ( propozice) (Sportovní hala TJ Ruzyně, Praha 6)

25.5.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější starší junior
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul starší juniorky I. Dan
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul senioři 4.-1. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři II. Dan +
Tul mladší žáci 6.-5. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi seniorky +77 kg
Tul seniorky II. Dan +
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul starší junioři I. Dan +
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší juniorky -64 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi starší juniorky -64 kg
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup

Scottish Open (Motherwell, Skotsko)

18.5.2019

Nejúspěšnější žák
Tul veteráni I.-III. dan
Tul žáci 2.-1. kup
T-ki žáci
Tým tul seniorky
Wirok seniorky
Tul juniorky I.dan
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci +155 cm 4.-3. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Matsogi seniorky -62 kg I.-VI. dan
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky -65 kg 2.-1. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul seniorky I.-II. Dan
Wirok seniorky
T-ki seniorky
Matsogi seniorky -77 kg I.-VI. dan
Tul junioři I. dan
Matsogi junioři -63 kg
T-ki junioři
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi veteráni +80 kg
Matsogi žáci +155 cm 2.kup - I. dan
Tul seniorky I.-II. Dan
Matsogi seniorky -62 kg I.-VI. dan
T-ki juniorky
Matsogi juniorky -58 kg
Tul seniorky III, dan
Tul senioři I. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul senioři III.-IV. Dan
Matsogi juniorky -58 kg
Tul juniorky I.dan
Matsogi senioři -78 kg

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou)

11.5.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější juniorka
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 2.kup-I. dan
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Matsogi juniorky +60 kg
Tul juniorky 2.kup - I.dan
T-ki žáci
Matsogi juniorky -60 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky -68 kg
Tul senioři 7.-3. kup
Tul juniorky 7.-3. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři II. - VI. dan
T-ki senioři
Wirok senioři
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři 2.kup - I. dan
Tým tul
Tul žákyně 7.-5. kup
Matsogi senioři -70 kg
Matsogi seniorky +68 kg
Tul seniorky II.- VI. dan
T-ki seniorky
Wirok seniorky
Matsogi junioři -68 kg
Tul junioři 2.kup - I. dan
T-ki junioři
Tým tul
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul senioři 2.kup - I. dan
Wirok seniorky
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi seniorky +68 kg
Tul seniorky II.- VI. dan
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -68 kg
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 7.-5. kup
Wirok senioři
Tul senioři II. - VI. dan
T-ki žáci
Tul žákyně 7.-5. kup
T-ki juniorky
Tul juniorky 2.kup - I.dan
Wirok seniorky
Tul senioři II. - VI. dan

Nitra Cup (Nitra, Slovensko)

26.4.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -51 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tul senioři I.-III. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul seniorky I.-III. Dan
Matsogi seniorky +67 kg
T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tul junioři I.-II. dan
Matsogi junioři -63 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul seniorky I.-III. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
T-ki junioři
Tul senioři I.-III. Dan
Tul senioři I.-III. Dan
Tul seniorky I.-III. Dan
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi juniorky -64 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky +67 kg
Tul žákyně 6.-5. kup

25. juniorské, 34. seniorské, 11. veteránské a 9. žákovské Mistrovství Evropy (Rimini, Itálie)

2.4.2019

Tým tul veteráni
Tým wirok veteráni
Tým Tki juniorky
Tým Tki seniorky
Matsogi seniorky +77 kg
Tým T-ki seniorky
Tým tul junioři
Tul veteráni I. dan
Tým tul seniorky
Tým tul senioři
Wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým Tki junioři
Sebeobrana junioři 1:3
Matsogi seniorky -62 kg
Tým matsogi seniorky
Tým Tki senioři
Tým matsogi seniorky
Matsogi junioři -63 kg
Tul junioři I. dan

Czech Open (žáci, junioři a senioři) (Nymburk)

1.3.2019

Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Tul mladší junioři 8.-7. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Matsogi seniorky +77 kg
Wirok seniorky
Tul starší junioři I. dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Matsogi seniorky -62 kg
T-ki senioři
Tul starší žákyně 8.-5. kup
T-ki seniorky
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Tul senioři I. dan
T-ki starší juniorky
Tul seniorky III. dan +
Tul seniorky II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Brno)

15.2.2019

Nejúspěšnější mladší junior A
Nejúspěšnější starší junior A
Tul senioři I. dan
Tul mladší junioři 2. kup - I. dan
Matsogi starší juniorky A -64 kg
Matsogi seniorky A -62 kg
Tul senioři II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Matsogi seniorky A +72 kg
Tul starší junioři I. dan +
Matsogi starší junioři A -63 kg
Matsogi mladší junioři A -55 kg
Tul seniorky III. dan +
Matsogi senioři A -85 kg
Tul seniorky I. a II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři B -65 kg
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14