TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2018

6. King of Taekwon-Do (Soluň, Řecko)

15.12.2018

Matsogi seniorky +75 kg
Tul seniorky III. dan
Matsogi mladší junioři -65 kg

Čertovský pohár ( propozice ) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

8.12.2018

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější starší žák
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější mladší junior
Tul mladší žákyně 6.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři I. dan
Tul starší žáci 2.-1. kup
Tul starší juniorky I. dan
Tul starší žáci 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší žákyně 6.–5. kup
Matsogi seniorky +75 kg
Tul seniorky I. dan +
Tul mladší junioři I. dan
Matsogi mladší junioři -63 kg
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul starší žákyně 4.–3. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Matsogi starší juniorky -70 kg
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Tul mladší žáci 6.-5. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul starší žákyně 8.–7. kup
Tul mladší junioři 8.-5. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi starší juniorky +70 kg
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi starší žáci -44 kg
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul starší žákyně 6.–5. kup
Matsogi mladší juniorky -58 kg
Tul starší žákyně 8.–7. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší žákyně 6.-5. kup

Bulgaria Open (Plovdiv, Bulharsko)

24.11.2018

Nejúspéšnéjší žák
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul starší žáci 4.-3. kup
Tul senioři II. dan
Tul junioři I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -92 kg
Matsogi seniorky -67 kg
Tul seniorky III. dan
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi mladší junioři -65 kg
Matsogi starší juniorky +70 kg
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi senioři -85 kg

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno)

9.11.2018

Nejúspěšnější mladší juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější mladší junior
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
Tým t-ki senioři
Tým t-ki senioři
Tul veteráni I. a II. dan
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul seniorky I. dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky -63 kg
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
T-ki mladší juniorky
Tul starší junioři I. dan +
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky -75 kg
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
Tul mladší juniorky 2.-1. kup
Tým t-ki senioři
Tým t-ki senioři
Sebeobrana muži
Tým t-ki senioři
Sebeobrana muži
Tul seniorky II. dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky +75 kg
Tým matsogi seniorky
T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Sebeobrana muži
Tul mladší junioři I. dan +
Matsogi mladší junioři -75 kg
T-ki mladší junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
Tul senioři III. dan +
Tým t-ki senioři
Sebeobrana muži
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky -51 kg
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky I. dan
Tým t-ki seniorky
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Matsogi veteráni +80 kg
Tým t-ki seniorky
Matsogi starší juniorky -52 kg
Matsogi mladší juniorky -58 kg
Tým t-ki seniorky
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým t-ki seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým tul senioři
Matsogi starší juniorky +70 kg
Tul starší žákyně 2.-1. kup
Tým t-ki seniorky
Matsogi seniorky -57 kg
Wirok veteráni
Matsogi starší žáci -44 kg
Tul mladší juniorky I. dan +
Matsogi starší junioři -69 kg
T-ki starší junioři
Tul seniorky III. dan +
Tul senioři 2.-1. kup
Tým matsogi mladší junioři
Matsogi mladší juniorky -58 kg
Tul senioři II. dan
Tul senioři I. dan
Matsogi mladší junioři -63 kg
Tým matsogi mladší junioři
Sebeobrana mix
Tým matsogi mladší junioři
Sebeobrana mix
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul seniorky I. dan
Sebeobrana mix

SLO Open 2018 (Žalec, Slovinsko)

19.10.2018

Nejúspěšnější mladší junior
Tul veteráni dan
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi seniorky +77 kg
Tul junioři I. dan
Matsogi mladší junioři -65 kg
Matsogi veteráni +80 kg
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Matsogi seniorky -67 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul seniorky III. dan

2. setkání STM (Nymburk)

13.10.2018

Tul starší žáci 2. kup +
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul starší žáci 4.-3. kup
T-ki mladší juniorky
Tul starší juniorky 6.-3. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší žáci 6.-5. kup
Tým matsogi starší žáci
Tým t-ki starší žáci
Matsogi mladší juniorky -58 kg
Matsogi starší juniorky -70 kg
T-ki starší žáci
Tým tul starší žáci
Matsogi starší žáci -44 kg
Tým matsogi mladší juniorky
Matsogi mladší junioři -63 kg
Tul mladší junioři 6,-3. kup

13. juniorské a 8. veteránské mistrovství světa (Minsk, Bělorusko)

20.8.2018

Tým t-ki junioři
Tul veteráni I. dan
Tým tul veteráni
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi mladší juniorky
Matsogi mladší juniorky -60 kg
Tým tul juniorky

Romania Open (Oradea, Rumunsko)

16.6.2018

Tul seniorky 4.-1. kup
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Matsogi seniorky -57 kg
Matsogi mladší juniorky -50 kg
T-ki junioři

1. setkání STM (Brno)

9.6.2018

Nejúspěšnější starší žák
Nejúspěšnější starší juniorka
Tul starší žáci 2.-1. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
T-ki starší žáci
Tým matsogi starší žáci
T-ki mladší juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul mladší junioři 6..-3. kup
Tul mladší juniorky 6.-3. kup
Tul mladší junioři 2..-1. kup
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tým t-ki starší žáci
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -63 kg
Tým matsogi mladší junioři
T-ki mladší junioři
Matsogi starší juniorky -70 kg
Tul mladší juniorky 6.-3. kup
Matsogi mladší juniorky -52 kg
Tým matsogi mladší juniorky
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -63 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup

Sonkal Open ( propozice ) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

26.5.2018

Nejúspěšnější starší žák
Nejúspěšnější starší junior
Nejúspěšnější mladší junior
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
Tul senioři I. dan
Tul starší žáci 2.-1. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší junioři I. dan +
Matsogi starší junioři -75 kg
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi seniorky +69 kg
Tul mladší junioři 2 kup +
Matsogi mladší junioři -69 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky -57 kg
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři II. dan +
Tul seniorky II. dan +
Matsogi seniorky -57 kg
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší juniorky 6.-5. kup
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul mladší žákyně 6.-5. kup
Tul senioři II. dan +

Lublana Open (Lublana, Slovinsko)

19.5.2018

Nejúspěšnější veterán
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější mladší junior
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul veteráni dan
Matsogi veteráni -90 kg
Tul starší žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Tul senioři II. dan
Tul senioři III. dan
Matsogi senioři -85 kg
Matsogi senioři -92 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -65 kg
Matsogi junioři -70 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi starší žáci -45 kg
Tul juniorky I. dan
Matsogi juniorky +65 kg
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup

Mistrovství České republiky barevných pásků (Nymburk)

11.5.2018

Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější seniorka
Tul mladší žákyně 10.-9. kup
Tul starší žáci 4.-3. kup
Tul starší žáci 10.-9. kup
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -85 kg
T-ki senioři
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -69 kg
T-ki mladší junioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi seniorky -63 kg
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Matsogi starší žáci -50 kg
Tul starší junioři 8.-5. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žákyně 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul seniorky 6.-3. kup
T-ki starší žáci
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul seniorky 8.-7. kup

24. juniorské, 33. seniorské, 10. veteránské a 8. žákovské Mistrovství Evropy (Tallinn, Estonsko)

23.4.2018

Tým t-ki juniorky
Tým t-ki seniorky
Tým tul senioři
Matsogi seniorky +77 kg
Tým t-ki seniorky
Tul veteráni I. dan
Tým tul veteráni
Tým wirok veteráni
Tým matsogi veteráni
Tým tul juniorky
Tým matsogi starší juniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým t-ki senioři
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi veteráni -90 kg
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi seniorky

Czech Open (žáci, junioři a senioři) (Nymburk)

16.3.2018

Nejúspěšnější seniorka
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul starší žáci 4.-3. kup
Matsogi starší žáci -44 kg
Matsogi seniorky -63 kg
Tul senioři II. dan
Matsogi seniorky +75 kg
T-ki seniorky
Wirok seniorky
T-ki mladší junioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan
Tul starší junioři I. dan
Tul seniorky III. dan +
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
T-ki senioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul starší juniorky 8.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul seniorky II. dan
Matsogi seniorky -63 kg
Matsogi seniorky -51 kg
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14