TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2016

Čertovský pohár ( výsledky ) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

3.12.2016

Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější juniorka
Nejúspěšnější žák
Matsogi seniorky
Matsogi juniorky -52 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři I. dan +
Tul senioři II. dan +
Matsogi junioři -75 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul juniorky I. dan +
Matsogi juniorky +70 kg
Tul žáci 2. kup +
Matsogi žáci +50 kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul senioři I. dan
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan +
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Matsogi seniorky
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři I. dan +
Matsogi junioři -69 kg
Matsogi žákyně -50 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -71 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul seniorky 8.-7. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul seniorky I. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi juniorky -64 kg

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno)

11.11.2016

Nejúspěšnější veterán
Nejúspěšnější seniorka A
Nejúspěšnější junior A
Nejúspěšnější juniorka A
Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější senior A
Tým wirok seniorky
Sebeobrana
Tým tul senioři
Tul veteráni 2.-1. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým wirok seniorky
Tým tul senioři
Tul seniorky II.-III. dan
Matsogi seniorky A -69 kg
Tým wirok seniorky
T-ki junioři A
Matsogi junioři A -75 kg
Tul junioři II. dan
Sebeobrana
Tul senioři 2.-1. kup
Tým tul senioři
Sebeobrana mix
Matsogi seniorky B -69 kg
Tým wirok seniorky
Tým tul senioři
Sebeobrana
Matsogi juniorky A +70 kg
T-ki juniorky A
T-ki žáci
Sebeobrana mix
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul senioři III.+IV. dan
Tým tul senioři
Matsogi senioři A -71 kg
Tul senioři I. dan
Tým tul senioři
Tul juniorky I. dan
Sebeobrana mix
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi žáci -32 kg
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A -52 kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tul žáci 2. kup - I. dan
Matsogi žáci -50 kg
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tul senioři I. dan
Matsogi veteráni +80 kg
Tým tul žáci
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tul juniorky I. dan
Tým t-ki juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tým tul žáci
Matsogi senioři A -85 kg
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Wirok seniorky A
Tým tul žáci
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tým tul žáci
Tým tul žáci
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Wirok seniorky B
Matsogi senioři A -71 kg
Tým t-ki juniorky
Wirok juniorky A
Tým tul žáci
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři A -71 kg
Wirok juniorky B
Tým t-ki juniorky
Tým t-ki juniorky

2. setkání STM (Ostrava)

8.10.2016

Tul žáci 4.-3. kup
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi junioři
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky I. dan +
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi žáci -32 kg
Tým matsogi juniorky
Tul žáci 6.-5. kup

12. juniorské a 7. veteránské mistrovství světa (Andria, Itálie)

5.9.2016

T-ki junioři
Tým t-ki juniorky
Matsogi juniorky +70 kg
Tým t-ki junioři
T-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým tul junioři
Tým tul juniorky

Sonkal Open (propozice a přihláška ; výsledky) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

28.5.2016

Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější žák
Tul senioři 2.-1. kup
Tul seniorky II. dan +
Matsogi seniorky
Tul junioři I. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -75 kg
Matsogi junioři +75 kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-7. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi juniorky +64 kg
Tul žáci 4. kup +
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi žáci -50 kg
Tul senioři II. dan +
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři +78 kg
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul senioři I. dan
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky I. dan +
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky II. dan +
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi seniorky
Tul žáci 4. kup +
Matsogi žáci -32 kg
Matsogi juniorky -52 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi junioři -69 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky -58 kg

Ljubljana Open (Ljubljana, Slovinsko)

21.5.2016

Matsogi juniorky +70 kg
Tul seniorky I. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Tým matsogi juniorky
Tul žáci 2.-1. kup
Tým matsogi
Tým matsogi juniorky
Matsogi žáci -50 kg

1. setkání STM (Nymburk)

14.5.2016

Nejúspěšnější žák
Tul žáci 4.-3. kup
Tým t-ki junioři
Tým wirok junioři
Tul žáci 2. kup +
Matsogi žáci -50 kg
T-ki žáci
Tým T-ki žáci
Matsogi žáci -32 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři +69 kg
Tým matsogi junioři
Tul juniorky I. dan +
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi junioři +69 kg

Otevřené mistrovství České republiky České národní Unie TKD (Benátky nad Jizerou)

14.5.2016

Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Tým tul
T-ki senioři
Matsogi senioři -85 kg
Tul senioři 4.-2. kup
Matsogi senioři -78 kg
Wirok juniorky
T-ki juniorky
Tul juniorky I. dan
Matsogi juniorky +64 kg
Tul senioři I.-II. dan
Tul žákyně 9.-8. kup
Tul seniorky I. dan
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři 4.-2. kup
Tul senioři I.-II. dan
T-ki senioři
Matsogi seniorky -55 kg
Tul senioři 4.-2. kup

Nitra Cup ( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko)

23.4.2016

Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější juniorka
Tul senioři 4.-1. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci -32 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -69 kg
Tul junioři I. dan
Tul junioři II. dan +
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi junioři -75 kg
Matsogi juniorky +64 kg
Wirok juniorky
Matsogi žáci -50 kg
Tul senioři II. dan
Tul juniorky I. dan
Tul juniorky II. dan +
Tul žáci 2.-1. kup
Tul juniorky I. dan
Tul juniorky II. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Tul junioři I. dan
Tul žáci 2.-1. kup
Tul juniorky 2.-1. kup

22. juniorské, 31. seniorské, 8. veteránské a 6. žákovské Mistrovství Evropy (Soluň, Řecko)

11.4.2016

Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější juniorka
Tým tul seniorky
Tul junioři I. dan
Tým tul junioři
Matsogi juniorky +70 kg
T-ki juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým wirok seniorky
T-ki junioři
Tým t-ki junioři
Tul senioři III. dan
Sebeobrana mix
Tým matsogi juniorky
Tým tul senioři
Tul juniorky I. dan
Tým matsogi juniorky

Czech Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (Nymburk)

19.3.2016

Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější juniorka A
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi seniorky A -63 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři B -78 kg
Matsogi juniorky A +64 kg
Wirok juniorky A
Matsogi žáci -50 kg
Matsogi senioři A -71 kg
Matsogi juniorky A -52 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi žáci -32 kg
Matsogi junioři B +63 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři B -78 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniorky I. dan
T-ki juniorky A
Tul žáci 2.-1. kup
T-ki žáci
Tul senioři I. dan

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF žáků, juniorů a seniorů (1. kolo) propozice a přihláška (Nymburk)

12.2.2016

Nejúspěšnější junior A
Nejúspěšnější žák
Matsogi seniorky A -63 kg
Matsogi junioři B +63 kg
Matsogi junioři A +69 kg
Matsogi juniorky A +64 kg
Tul žáci 2.-1. kup
Tul senioři III. dan +
Matsogi senioři A -71 kg
Tul juniorky I. dan
Matsogi senioři B -78 kg
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul seniorky III. dan
Tul junioři I. dan +
Matsogi junioři A +69 kg
Matsogi žáci -50 kg
Tul senioři 2. kup - I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky I. dan
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14