TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2015

Čertovský pohár ( propozice a přihláška ) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

5.12.2015

Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka
Matsogi seniorky
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři -85 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři I. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -75 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi juniorky +64 kg
Tul seniorky 8.-7. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci -44 kg
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -78 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky I. dan +
Tul seniorky I. dan +
Matsogi juniorky -52 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul junioři 8.-7. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky 8.-7. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky I. dan +
Tul seniorky I. dan +
Matsogi senioři -71 kg
Tul senioři I. dan
Matsogi žákyně +38 kg
Tul seniorky I. dan +
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky 8.-7. kup
Matsogi junioři -75 kg
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi junioři +75 kg
Tul senioři II. dan +
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

13.11.2015

Nejúspěšnější juniorka A
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tul senioři 4.-3. kup
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým matsogi seniorky
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Matsogi junioři B -75 kg
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
T-ki junioři A
Tým T-ki junioři
Matsogi junioři B +75 kg
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Wiryok seniorky B
Tým matsogi junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Matsogi juniorky A +64 kg
T-ki juniorky A
Wiryok juniorky A
Tul senioři III. dan
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým wirok junioři
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Sebeobrana mix
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tým wirok junioři
Tul seniorky II. dan +
Matsogi seniorky A -63 kg
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým wirok junioři
Tul senioři 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři I. dan
Matsogi junioři A -69 kg
Tým wirok junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým wirok junioři
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi junioři A +75 kg
Tým wirok junioři
Matsogi seniorky B -63 kg
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Sebeobrana mix
Matsogi senioři A -71 kg
Sebeobrana mix
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -52 kg
Matsogi junioři B +75 kg
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Matsogi senioři B -85 kg
Tul seniorky I. dan
Tým tul juniorky
Matsogi seniorky A -75 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Wirok junioři A
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul seniorky 4.-3. kup
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tým tul juniorky
Tul žáci 4.-3. kup
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul senioři I. dan
Tým tul senioři
Tým T-ki senioři
Tul juniorky I. dan +
Matsogi juniorky A -52 kg
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky

2. setkání STM (Brno)

3.10.2015

Matsogi juniorky -46 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým T-ki junioři
Tým wirok junioři
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tým matsogi žáci
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci -32 kg
Tul juniorky 2.kup +
Tým matsogi juniorky
Tým wirok juniorky
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul žáci
Matsogi juniorky -52 kg

19. Mistrovství světa seniorů (Plovdiv, Bulharsko)

24.8.2015

Tým T-ki seniorky
Tým T-ki senioři
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky III. dan
Tul senioři III. dan
Tým tul senioři

Sonkal Open (propozice a přihláška) výsledky (ZŠ Petřiny jih, Praha 6)

30.5.2015

Nejúspěšnější juniorka
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější senior
Tul seniorky 8.-7. kup
Matsogi seniorky -51 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul seniorky II. dan +
Matsogi seniorky -63 kg
Matsogi seniorky -69 kg
Tul junioři I. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -69 kg
Matsogi junioři -75 kg
Tul senioři 8.-7. kup
Matsogi juniorky +64 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul juniorky I. dan +
Tul seniorky I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 6.-3. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -85 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul seniorky I. dan
Tul senioři I. dan
Matsogi seniorky -51 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul juniorky I. dan +
Matsogi junioři +75 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi žákyně +50 kg
Matsogi juniorky -52 kg

1. setkání STM (Nymburk)

16.5.2015

Tul žáci 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi junioři +75 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi žáci -38 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým tul junioři
Matsogi junioři -75 kg
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Matsogi junioři -63 kg
Tým wirok junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tul juniorky 6.-5. kup
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tul žáci 4.-3. kup

Nitra Cup ( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko)

8.5.2015

Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější juniorka
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi seniorky -63 kg
Wirok seniorky
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi tým juniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul junioři I. dan
Tul senioři II. dan
Matsogi junioři -69 kg
Matsogi juniorky +70 kg
Wirok juniorky
Matsogi tým juniorky
Tul žáci 4.-3. kup
Tul senioři I. dan
Tul juniorky 2. kup - I. dan
Tul juniorky II. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi tým juniorky
Tul juniorky 6.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky II. dan
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři +69 kg
Tul juniorky 2. kup - I. dan
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci -38 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři +69 kg
Matsogi tým junioři
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul juniorky 2. kup - I. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul seniorky I. dan
Tul senioři II. dan
Tul juniorky 6.-3. kup

21. juniorské, 30. seniorské, 7. veteránské a 5. žákovské Mistrovství Evropy (Andria, Itálie)

27.4.2015

Tým wirok seniorky
Matsogi junioři -69 kg
Tým tul junioři
T-ki juniorky
Matsogi juniorky +70 kg
Tým t-ki senioři
Tým tul senioři
Tul junioři I. dan
Tým t-ki junioři
Matsogi seniorky -57 kg
Tým tul juniorky
Tul senioři III. dan
Tým tul juniorky

Czech Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (Nymburk)

28.3.2015

Nejúspěšnější senior A
Tul žáci 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi junioři B +69 kg
Wirok juniorky A
Matsogi senioři A -71 kg
Tul senioři II. dan
Wirok senioři A
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B +69 kg
Wirok senioři B
Tul žáci 4.-3. kup
Tul juniorky I. dan
Matsogi seniorky A -57 kg
Tul senioři I. dan
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -52 kg
Matsogi senioři A -71 kg
T-ki juniorky A
Matsogi žáci -38 kg

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF žáků, juniorů a seniorů (1. kolo) (Nymburk)

13.2.2015

Tul žáci 4.-1. kup
Matsogi junioři B -75 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A +64 kg
Matsogi žáci -38 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-1. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi žákyně +50 kg
Matsogi junioři B -75 kg
Matsogi senioři B
Matsogi junioři A +63 kg
Tul juniorky I. dan
Matsogi juniorky B -52 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14