TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2014

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok) propozice a přihláška (Třeboň)

6.12.2014

Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější juniorka
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan
Matsogi seniorky -57 kg
Matsogi žákyně -44 kg
Tul junioři I. dan
Tul senioři I. dan
Tul senioři II. dan a vyšší
Matsogi junioři -69 kg
T-ki junioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky +64 kg
T-ki juniorky
Wirok juniorky
Tul juniorky I. dan
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky II. dan a vyšší
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
T-ki žákyně
Matsogi seniorky -69 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul junioři II. dan a vyšší
T-ki senioři
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -69 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul juniorky II. dan a vyšší
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi junioři -75 kg
Tul juniorky II. dan a vyšší
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři II. dan a vyšší
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi žákyně +50 kg
Tul seniorky II. dan a vyšší
Tul seniorky I. dan

King of Taekwon-Do (Soluň, Řecko)

29.11.2014

Matsogi seniorky -57 kg
Matsogi senioři -71 kg

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno)

14.11.2014

Nejúspěšnější juniorka A
Tým tul junioři
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul senioři 6.-5. kup
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wiryok seniorky
Tul senioři I. dan
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wiryok seniorky
Tým tul junioři
Tul seniorky II. dan
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým T-ki seniorky
Tým wiryok seniorky
Sebeobrana mix
Tým tul seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým wiryok seniorky
Tým tul junioři
Matsogi junioři B -69 kg
Tým tul junioři
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul junioři
T-ki junioři A
Tým tul seniorky
T-ki seniorky B
Tým T-ki seniorky
Tým wiryok seniorky
Wiryok seniorky B
Sebeobrana mix
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A +64 kg
Tým T-ki juniorky
Wiryok juniorky A
Tým tul junioři
Tul senioři II. dan
Sebeobrana mix
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Wiryok juniorky A
Tým wiryok juniorky
Tul senioři 4.-3. kup
Tým wiryok senioři
Tým wiryok senioři
Tým wiryok senioři
Matsogi seniorky A -57 kg
T-ki žákyně
Tým wiryok senioři
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Tým Wiryok juniorky
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Matsogi seniorky B -63 kg
Wiryok seniorky B
Tým wiryok senioři
T-ki juniorky A
Tým wiryok juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři I. dan
Tým T-ki junioři
Tým wiryok junioři
Matsogi senioři A -71 kg
Tým wiryok senioři
Tým wiryok juniorky
Tým wiryok juniorky
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B +69 kg
Tým matsogi junioři
Matsogi juniorky A -52 kg
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi senioři
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi junioři
Tým matsogi seniorky
Matsogi seniorky A -75 kg
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tul juniorky 6.-5. kup
Tým matsogi junioři
Tým matsogi seniorky
Tul seniorky 6.-5. kup
Matsogi senioři A -71 kg
Tým matsogi senioři
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým matsogi junioři
Tým matsogi senioři
T-ki senioři A
Matsogi juniorky B -52 kg

II. setkáni STM (Ostrava)

11.10.2014

Nejúspěšnější juniorka
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky -52 kg
Tým matsogi juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tul žáci 4.-3. kup
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým T-ki junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tul junioři I. dan
T-ki junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky +70 kg
Tým matsogi juniorky
Matsogi junioři -69 kg
Tým tul junioři
Tým T-ki junioři
Tul juniorky I. dan +
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul žákyně 2. kup +
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři -69 kg
T-ki juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki juniorky
Matsogi žákyně -44 kg
Matsogi žáci -50 kg
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tul junioři I. dan
Tým matsogi junioři
Tul žákyně 6.-3. kup

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF 2. kolo žáci, junioři a senioři (Třeboň)

3.10.2014

Nejúspěšnější senior B
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější junior B
Nejúspěšnější juniorka B
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři B -71 kg
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul senioři I. dan
Tul žáci 4.-1. kup
Matsogi junioři B -69 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul junioři I. dan +
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Matsogi juniorky A +70 kg
Tul senioři II. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -52 kg
Tul žákyně 4.-1. kup
Matsogi žákyně -44 kg
Matsogi seniorky A -63 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Matsogi senioři A -71 kg
Matsogi juniorky B -52 kg
Matsogi senioři A -85 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žákyně 6.-5. kup

11. juniorské a 6. veteránské mistrovství světa (Dušanbe, Tádžikistán)

3.8.2014

Matsogi junioři -63kg

Sonkal Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (ZŠ Petřiny JIH, Praha 6)

17.5.2014

Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější juniorka
Tul juniorky I. dan +
Tul senioři 6.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 2. kup +
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 8.-7. kup
Tul seniorky I. dan +
Matsogi seniorky +57 kg
Tul junioři I. dan +
Tul senioři I. dan
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky +64 kg
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi žákyně -50 kg
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři +78 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul junioři I. dan +
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -69 kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky I. dan +
Matsogi junioři -75 kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři -63 kg
Tul seniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky -52 kg

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF 1. kolo žáci, junioři a senioři (Ostrava)

10.5.2014

Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi juniorky +64 kg
Tul senioři
Tul juniorky 2. kup +
Matsogi juniorky -52 kg

1. kolo setkání STM (Nymburk)

3.5.2014

Nejúspěšnější juniorka
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým T-ki junioři
Tým T-ki junioři
Tul junioři I. dan
T-ki junioři
Tým T-ki junioři
Tým T-ki junioři
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky +64 kg
T-ki juniorky
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki junioři
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým tul juniorky
Tým T-ki juniorky
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi žáci -50 kg
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Matsogi junioři +75 kg
Tým wirok junioři
Tým tul junioři
Matsogi junioři -69 kg
Tým wirok junioři
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
Matsogi žákyně -44 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tým matsogi junioři
Matsogi junioři -63 kg
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým matsogi juniorky
Tul junioři I. dan
Tým matsogi junioři
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým matsogi juniorky

Nitra Cup ( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko)

26.4.2014

Nejúspěšnější senior
Tul juniorky 4.-1. kup
Tul senioři 8.-7. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 6.-3. kup
Tul žákyně 2. kup +
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul junioři II. dan +
Tul junioři I. dan
Tul senioři I. dan
Tul senioři 4.-1. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři II. dan +
Matsogi senioři -71 kg
Tul senioři 6.-5. kup
Matsogi junioři -63 kg
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi žáci -32 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi žákyně -44 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci -50 kg
Tul senioři 6.-5. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi juniorky +64 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-3. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul juniorky 4.-1. kup

20. juniorské, 29. seniorské, 6. veteránské a 4. žákovské Mistrovství Evropy (Minsk, Bělorusko)

6.4.2014

Tým matsogi seniorky
Tým tul senioři
Tým t-ki seniorky
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým t-ki senioři
Sebeobrana senioři mix
Tul junioři I. dan

Czech Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (Nymburk)

22.3.2014

Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka B
Tul senioři 8.-7. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi žákyně -44kg
Tul junioři 8.-5. kup
Matsogi seniorky A -63kg
Tul senioři 6.-3. kup
Matsogi junioři B +75
T-ki junioři B
Matsogi juniorky B +70kg
T-ki juniorky B
Matsogi senioři A -71kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul junioři I. dan +
T-ki junioři A
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2. kup až I. dan
Tul junioři 4.-3. kup
Tul seniorky II. dan
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Wirok junioři B
Tul žáci 6.-5. kup
Tul senioři II. dan
T-ki senioři
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14