TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2013

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok) propozice a přihláška (Třeboň)

29.11.2013

Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější žák
Tul žákyně 4. kup+
Tul seniorky 4.-3. kukp
Matsogi žákyně +50kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul mladší žáci 6. kup+
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři -78kg
T-ki junioři
Tul žáci 4. kup+
Tul senioři 8.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři II. dan
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul juniorky I. dan+
Tul juniorky 4.-3. kup
T-ki žákyně
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žáci 4. kup+
Matsogi žáci +50kg
Tul junioři 6.-5. kup
T-ki junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři +75kg
Matsogi juniorky +64kg
T-ki juniorky
Matsogi senioři -78kg
T-ki senioři
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul seniorky 4.-3. kukp
Tul seniorky 4.-3. kukp
Tul seniorky 4.-3. kukp
Matsogi žáci -50kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi junioři -63kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky -75kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

8.11.2013

Nejúspěšnější juniorka B
Matsogi žákyně +50kg
T-ki žákyně
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým t-ki senioři
Tým t-ki senioři
Tul žáci 6.-5. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky I. dan
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul junioři I. dan
Tým tul junioři
Matsogi junioři A -75kg
Tým t-ki junioři
Tým t-ki senioři
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky A -63kg
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Sebeobrana mix
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Matsogi junioři B +69kg
Tým t-ki junioři
Tým t-ki senioři
Sebeobrana mix
Matsogi juniorky B +58kg
T-ki juniorky B
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým t-ki senioři
Sebeobrana mix
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým t-ki juniorky
Matsogi junioři B -69kg
Tým tul senioři
Tul senioři 2.-1. kup
Tým tul senioři
Tul seniorky 6.-3. kup
Tým tul senioři
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul junioři 6.-3. kup
Tým tul senioři
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým t-ki juniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tým tul senioři
Matsogi senioři A -71kg
Tým t-ki juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -52kg
Tým matsogi junioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tul seniorky I. dan
Matsogi seniorky A -57kg
Tým matsogi junioři
T-ki junioři A
Matsogi žáci -44kg
Tým matsogi senioři
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žáci +50kg
Tul seniorky II. dan
Tul junioři 6.-3. kup
Tým matsogi junioři
Tým matsogi junioři
T-ki junioři B
Tul senioři II. dan
Tým matsogi senioři
Tým matsogi junioři
Tul senioři II. dan
Tým matsogi senioři
T-ki senioři A

2. celorepubliková soutěž STM (Ostrava)

19.10.2013

Nejúspěšnější žákyně
Tul žákyně 4.-3. kup
T-ki žákyně
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi juniorky +64kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým matsogi dívky
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky -52kg
Tým matsogi dívky
T-ki chlapci
Tul junioři 6.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
T-ki chlapci
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki chlapci
T-ki chlapci
Tým matsogi dívky
Matsogi junioři -69kg
T-ki chlapci
Tým matsogi dívky
Tým matsogi dívky
Tým t-ki dívky
Matsogi žákyně +50kg
Tým t-ki dívky
Tým tul chlapci
Matsogi junioři -63kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci -44kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žáci +50kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tým tul chlapci
Matsogi junioři -63kg
Tým tul chlapci
Tým tul chlapci
Tul juniorky 6.-3. kup
Tým t-ki dívky
Tým tul chlapci
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým t-ki dívky
Tul juniorky 6.-3. kup
Tým t-ki dívky

18. Mistrovství světa seniorů (Sofie, Bulharsko)

15.7.2013

Tým t-ki senioři

II. KOLO ČESKÉ NÁRODNÍ LIGY 2012-2013 (Pečky)

25.5.2013

Matsogi žákyně -160cm
Tul juniorky 3.-1. kup
Matsogi seniorky -58kg
Tul juniorky 6.-4. kup
Tul žákyně 6.-4. kup
Tul senioři I.-III. dan
Tul junioři I.-III. dan
Tul žáci 6.-4. kup
Matsogi žáci -160cm
Tul junioři 6.-4. kup
Tul žáci 6.-4. kup
Tul senioři 10.-7. kup
Matsogi žáci +160cm
T-ki žáci
Tul senioři 3.-1. kup
Tul junioři 3.-1. kup
Tul žáci I. dan a vyšší
Matsogi junioři -63kg
Matsogi žáci +160cm
Tul senioři 6.-4. kup
T-ki žákyně
Tul žákyně 6.-4. kup
Matsogi žákyně +160cm
Matsogi juniorky -58kg
Tul seniorky 6.-4. kup
T-ki žákyně
Tul žákyně 6.-4. kup
Tul juniorky 6.-4. kup
Tul seniorky 3. kup a vyšší
Tul žáci 6.-4. kup
Matsogi žákyně -160cm
Matsogi senioři -80kg
Matsogi junioři +70kg
Tul junioři 6.-4. kup
Matsogi žáci -150cm
Tul senioři 3.-1. kup
Tul senioři 6.-4. kup
Matsogi žáci +160cm
Matsogi junioři -70kg
Matsogi žáci -130cm
Tul junioři 6.-4. kup
Tul junioři 3.-1. kup
Matsogi junioři -58kg
Matsogi junioři -70kg
Tul junioři 6.-4. kup
Matsogi junioři +70kg
Tul žákyně 6.-4. kup
Tul seniorky 3. kup a vyšší
Tul juniorky 3.-1. kup
Matsogi juniorky -58kg
Tul juniorky 6.-4. kup
Matsogi juniorky -58kg

Sonkal Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (ZŠ Petřiny JIH, Praha 6)

18.5.2013

Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější senior
Matsogi juniorky -52kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul junioři I. dan a vyšší
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři +69kg
Matsogi žáci +44kg
Matsogi seniorky -63kg
Matsogi seniorky +63kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žáci 2. kup a vyšší
Matsogi žáci -38kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul senioři II. dan a vyšší
Matsogi senioři -71kg
Matsogi senioři -85kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2.-1. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři I. dan
Tul junioři 6.-5. kup
Tul seniorky I. dan
Matsogi seniorky -63kg
Matsogi senioři -85kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci +44kg
Tul junioři I. dan a vyšší
Matsogi junioři -63kg
Tul senioři 6.-5. kup
Tul senioři II. dan a vyšší
Matsogi senioři -71kg
Matsogi žákyně -44kg
Matsogi junioři -57
Tul juniorky 8.-7. kup
Matsogi junioři +69kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -71kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší

1. kolo setkání STM (Nymburk)

4.5.2013

Matsogi juniorky -52kg
Tul junioři 2.-1. kup
T-ki žákyně
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tým tul juniorky
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Matsogi junioři -63kg
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Tul žáci 6.-5. kup
Tým tul juniorky
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tým t-ki junioři
Tým tul junioři
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul juniorky

19. juniorské, 28. seniorské, 5. veteránské a 3. žákovské Mistrovství Evropy (Bled, Slovinsko)

22.4.2013

T-ki junioři
Tým t-ki junioři
Tým wirok seniorky
Sebeobrana junioři
Tým tul senioři
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi senioři

Czech Open (žáci, junioři a senioři) ( propozice a přihláška ) (Nymburk)

6.4.2013

Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři I. dan
Matsogi seniorky +69 kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi junioři A -75 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi senioři A -71 kg
Matsogi senioři A -64 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -52 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B -63 kg
Matsogi juniorky A -57 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul seniorky II. dan
Tul junioři 8.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -52 kg

Nitra Cup (propozice a přihláška) (Nitra, Slovensko )

16.3.2013

Tul juniorky 8.-5. kup
Matsogi žákyně +44 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul junioři I. dan
Tul senioři I. dan
Matsogi junioři +69 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul juniorky 4.-1. kup
Tul seniorky 4.-1. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi seniorky -69 kg
Matsogi seniorky +69 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři II. dan a vyšší
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi žákyně -44 kg
Matsogi žáci -50 kg
Tul seniorky II. dan a vyšší
Matsogi senioři -78 kg
Tul juniorky 8.-5. kup
Matsogi juniorky -46 kg

Mistrovství Čech (propozice a přihláška (Nymburk)

10.3.2013

Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi junioři B -63 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři I. dan
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi senioři A -71 kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi žákyně -38 kg
Matsogi junioři A +69 kg
Matsogi seniorky A +63 kg
Matsogi senioři B +78 kg
Matsogi junioři B +63 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul seniorky II. dan
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi senioři B -78 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři A -69 kg
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14