TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2012

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok) ( výsledky ) (Třeboň)

30.11.2012

Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Matsogi juniorky -58 kg
Tul junioři I. dan a vyšší
Matsogi senioři -78 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul senioři 8.-7. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul žáci 2.kup a vyšší
Tul junioři 2.-1. kup
T-ki žáci
Tul senioři II. dan a vyšší
Tul senioři I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Matsogi žákyně +50 kg
Tul senioři 8.-7. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší
Matsogi seniorky -63 kg
Wirok juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi žákyně -38 kg
Tul senioři I. dan
Tul junioři 6.-5. kup
Tul seniorky II. dan a vyšší
Matsogi seniorky +63 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul žákyně 4.kup a vyšší
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi junioři -63 kg
Tul žákyně 4.kup a vyšší
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul senioři 8.-7. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Matsogi žáci -44 kg
Tul senioři 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -71 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi juniorky -46 kg

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

9.11.2012

Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější žák
Tul juniorky 4.-3. kup
T-ki juniorky B
Tým tul juniorky
Tým wirok juniorky
T-ki junioři B
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým tul juniorky
Tým wirok juniorky
Wirok juniorky A
Tým tul juniorky
Tým wirok juniorky
Tul junioři I. dan +
Tul žáci 6.-5. kup
Tým t-ki žáci
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tul žáci 4.-3. kup
Tým t-ki žáci
Tul žáci 2.-1. kup
T-ki žáci
Tým t-ki žáci
Tul senioři III. dan
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým tul juniorky
Tul juniorky 6.-5. kup
Tým tul juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým t-ki juniorky
Tým t-ki senioři
Tým t-ki senioři
Wirok juniorky A
Tým t-ki juniorky
T-ki juniorky A
Tým t-ki juniorky
Tým t-ki senioři
Matsogi junioři -57 kg
Tým t-ki senioři
Matsogi senioři A -71 kg
Tým t-ki senioři
Tul senioři I. dan
Tým t-ki senioři
Tým t-ki juniorky
T-ki žákyně
Tým matsogi juniorky
Matsogi junioři B -63 kg
Tým wirok senioři
Tul senioři 2.-1. kup
Tým wirok senioři
Matsogi juniorky -58 kg
Tým matsogi juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým matsogi juniorky
Matsogi junioři A -75 kg
Matsogi senioři A +85kg
Tým wirok senioři
Tým wirok senioři
Tul senioři II. dan
Tým wirok senioři
Tým wirok senioři
Tým matsogi juniorky

Brno Team Open ( propozice a přihláška ) (Brno)

21.10.2012

Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul senioři
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul senioři
Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul senioři
Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul junioři
Tým matsogi junioři
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi seniorky

2. celorepubliková soutěž STM (Brno)

13.10.2012

Nejúspěšnější junior
Matsogi juniorky -58 kg
Nejúspěšnější juniorka
T-ki žákyně
Tul žákyně 8.-5. kup
Tul juniorky 4.-3.kup
Tul junioři 4.-3.kup
Matsogi junioři +75 kg
T-ki junioři
Tým t-ki junioři
Tul juniorky 2.-1.kup
Tul juniorky I.dan a vyšší
Matsogi juniorky -64 kg
Tým matsogi juniorky
T-ki juniorky
Tým t-ki juniorky
Wirok juniorky
Tým wirok juniorky
Tul žáci 8.-5. kup
T-ki žáci
Tul junioři 2.-1.kup
Wirok juniorky
Tul žákyně 8.-5. kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul junioři 4.-3.kup
Tul juniorky 4.-3.kup
Tým matsogi juniorky
Matsogi junioři -51 kg
Matsogi junioři -69 kg
Matsogi junioři -75 kg
Tul juniorky 6.-5.kup

10. juniorské a 5. veteránské mistrovství světa (Talin, Estonsko)

20.8.2012

Tým t-ki junioři

1. celorepubliková soutěž STM (Nymburk)

26.5.2012

Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky -52kg
Tul junioři 6.-5. kup
T-ki junioři
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul žáci 2. kup +
Matsogi junioři +75kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi juniorky -52kg

18. juniorské, 27. seniorské, 4. veteránské a 2. žákovské Mistrovství Evropy (Sofie, Bulharsko)

14.5.2012

Tým tul junioři
Sebeobrana veteráni
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky -64kg

Nitra Cup ( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko )

20.4.2012

Tul juniorky 6.-5. kup
Tul senioři 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi žákyně -32 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi senioři -78kg
Tul juniorky 4. kup
Matsogi juniorky -46 kg
Tul juniorky 7. kup
Tul žákyně 6.-4. kup
Tul juniorky 4. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci +50 kg
Matsogi juniorky -57 kg
Matsogi juniorky -46 kg
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi juniorky -57 kg
Matsogi junioři +69 kg
Tul žákyně 6.-4. kup
Matsogi junioři -51 kg
Tul senioři 1.-3. dan

Scotland South Inter School Tournament (Glasgow, Skotsko)

15.4.2012

Matsogi senioři
Wirok senioři

Czech Open 2012
žáci, junioři a senioři (propozice a přihláška (Nymburk)

24.3.2012

Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi junioky -64 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul seniorky II. dan +
T-ki žáci
T-ki junioři B
Wirok juniorky A
Matsogi junioři -75 kg
Tul junioři 8.-5. kup
Tul senioři III. dan +
Wirok senioři A
Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul juniorky I. dan +
T-ki junioři A
Matsogi seniorky -69 kg
T-ki seniorky A
Matsogi žáci +50 kg
Matsogi senioři -71 kg

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Nymburk)

3.3.2012

Tul žákyně 8.-5. kup
Tul senioři 4.-1. kup
Tul juniorky 2. kup-I. dan
Matsogi juniorky -64 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B -57 kg
Tul senoři I. dan
Matsogi juniorky -52 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 8.-5. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul senioři III. dan a vyšší
Matsogi senioři -71 kg
Tul juniorky 8.-5. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14