TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2011

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok)
( propozice a přihláška ) (Třeboň)

25.11.2011

Tul senioři 4.-3. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
T-ki junioři
T-ki seniorky
Tul senioři 4.-3. kup
T- ki žáci
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší
Matsogi seniorky -63 kg
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi žáci -44 kg
Matsogi seniorky +63 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi senioři -71 kg
Matsogi žákyně -44 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan a vyšší
Matsogi juniorky -70 kg
Wirok juniorky
Matsogi junioři +69 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi senioři -85 kg
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci +50 kg
T- ki žáci
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -64 kg
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi senioři -78 kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky -46 kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-7. kup

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno)

4.11.2011

Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -64 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -75 kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 6.-3. kup
Tul senioři I. dan
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -58 kg
Tým t-ki žáci
Tul seniorky I. dan
T-ki žáci
Tým t-ki žáci
T-ki junioři B
Matsogi senioři A -71 kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky B -52 kg
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tul žákyně 8.-7. kup
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Matsogi seniorky A -69 kg
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Matsogi žáci -50 kg
Tým tul senioři
Matsogi senioři A -85 kg
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tým tul senioři
Matsogi senioři A -78 kg
Tým matsogi senioři

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek)

21.10.2011

Nejúspěšnější juniorka A
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější junior B
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi juniorky -52 kg
Tul juniorky 2.kup a vyšší
Wirok juniorky A
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 6.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi juniorky A -58 kg
Tul žáci 8.-7.kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul žáci 8.-7.kup
Matsogi junioři B -63 kg
Tul žákyně 8.-7.kup

Brno Team Open ( propozice a přihláška ) (Brno)

1.10.2011

Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým tul žáci
Tým tul žáci
Tým tul žáci
Tým tul žáci
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi žáci
Tým matsogi seniorky
Tým matsogi žáci
Tým matsogi žáci
Tým matsogi žáci
Tým tul juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul seniorky
Tým tul juniorky
Tým tul seniorky
Tým tul senioři
Tým tul seniorky
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tým tul senioři

17. Mistrovství světa seniorů (Pyongyang, KLDR)

6.9.2011

Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky

Ljubljana Open (Ljubjana, Slovinsko)

11.6.2011

Matsogi juniorky +64kg
Tým matsogi seniorky
Tul seniorky I. dan
Tul juniorky I. dan
Matsogi seniorky -63kg

Sonkal Open 2011
( propozice a přihláška ) (ZŠ Petřiny Jih, Praha 6)

28.5.2011

Nejúspěšnější junior
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější žákyně
Tul seniorky 8.-3. kup
Tul junioři 8.-7. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi juniorky +64kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi junioři +69kg
T-ki junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci +44kg
T-ki žáci
Tul žáci 6.-5. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři -71kg
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi senioři -78kg
T-ki senioři
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky -52kg
Tul žáci 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi junioři -57kg
Tul junioři 8.-7. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Matsogi senioři -71kg
Matsogi senioři -78kg
T-ki senioři
Matsogi senioři +78kg
Matsogi žákyně -44kg
Tul senioři 4.-3. kup
Tul seniorky I. dan a vyšší
Tul juniorky 2. kup a vyšší
T-ki juniorky
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi senioři -71kg
Matsogi junioři -69kg
Tul senioři I. dan a vyšší

Mistrovství Moravy (Frýdek-Místek)

20.5.2011

Tul senioři 4.-1. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi senioři A -71kg
Matsogi senioři A -71kg

1. celorepublikové setkání STM (Nymburk)

7.5.2011

Nejúspěšnější juniorka A
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -58kg
Tým wirok děvčata
Matsogi junioři A -69kg
Tým wirok chlapci
Wirok juniorky A
Tým matsogi děvčata
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tým matsogi chlapci
Matsogi junioři B -51kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci -50kg
Tul junioři 6.-3. kup
Tul junioři 6.-3. kup
Matsogi junioři B -63kg

Nitra Cup 2011
( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko)

30.4.2011

Nejúspěšnější senior
Tul senioři 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři -71kg
Matsogi senioři bez rozdílu vah
Matsogi junioři -69kg
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi senioři +78kg
Matsogi žáci -50kg

Czech Open 2011 ( propozice a přihláška )
žáci, junioři a senioři (Nymburk)

8.4.2011

Tul senioři 6.-3.kup
Tul juniorky 2.-1. kup
Wirok juniorky A
Tul senioky I. dan
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi senioři B -78 kg
Matsogi juniorky A -64 kg
T-ki juniorky A
Tul senioři 6.-3.kup
Tul žáci 8.-7. kup
Wirok senioři A
Matsogi juniorky B -52 kg
Matsogi juniorky A -58 kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi seniorky A -63 kg
Wirok seniorky A
Matsogi senioři B +78 kg
Matsogi senioři A -64kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci -50 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři III. dan a vyšší
Matsogi senioři A -85kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři A -64kg
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři A -71 kg
Tul senioři I. dan
Matsogi senioři A +85 kg

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Nymburk)

25.3.2011

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější junior B
Matsogi juniorky A +64 kg
Matsogi senioři A -64kg
Tul junioři 8.-5.kup
Tul senioři II. dan a vyšší
Tul junioři 4.-3.kup
Matsogi senioři A -71 kg
Wirok senioři A
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul seniorky I. dan a vyšší
Matsogi seniorky A +63 kg
Matsogi žáci -50 kg
T-ki žáci
Tul žáci 6.-5.kup
Matsogi senioři A -64kg
Matsogi junoři B -63 kg
Tul senioři I. dan
Tul junioři 4.-3.kup
Matsogi junioři B +63 kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Wirok senioři A
Matsogi senioři A -71 kg
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři I. dan

17. juniorské, 26. seniorské, 3. veteránské a 1. žákovské Mistrovství Evropy (Talin, Estonsko)

23.2.2011

Matsogi juniorky -64kg
Tým t-ki juniorky
Tým t-ki seniorky
Tým tul seniorky
Sebeobrana seniorky mix
Tým wirok seniorky
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14