TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2009

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok)
( propozice, přihláška ) (Třeboň)

4.12.2009

Tul senioři 6.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší
Matsogi junorky +52kg
Wirok juniorky
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi žáci +50kg
Wirok senioři
Tul junioři 6.-5. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
T-ki seniorky
Tul žáci 4. kup a vyšší
Wirok junioři
Matsogi žáci +50kg
Matsogi juniorky +52kg
Matsogi seniorky -57kg
Wirok juniorky
Matsogi junioři -69kg
Tul žáci 8-7.kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul seniorky 2. kup a vyšší
Matsogi seniorky +57kg
Tul žáci 8.-7. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniori 2.-1. kup
Matsogi junioři +69kg
Tul žáci 4. kup a vyšší

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek)

27.11.2009

Tul juniorky 4 - 3.kup
Tul junioři 8 - 5.kup
Tul žáci 4 -3.kup
Tul žáci 8 - 7.kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři 8 - 5.kup
Matsogi juniorky B -64 kg
Tul žáci 8 - 7.kup
Matsogi žáci +50 kg
T-ki žáci
Tul junioři 8 - 5.kup
T-ki junorky B
Matsogi junioři B -63 kg

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk)

14.11.2009

Nejúspěšnější oddíl Mistrovství České republiky
Mistryně České republiky v kategorii juniorka A
Mistryně České republiky v kategorii juniorka B
Mistr České republiky v kategorii žák
Tul senioři 8.-5.kup
Matsogi juniorky A -52 kg
Tul juniorky I.dan a vyšší
Wirok juniorky B
T-ki juniorky B
Tul juniorky 4-3.kup
Tul junioři 6.-5.kup
Tul žáci 8.-7.kup
Tul žáci 4.-3-kup
Matsogi seniorky A -63 kg
T-ki seniorky A
Matsogi senioři A -64 kg
Tul senioři 2.-1.kup
T-ki žáci
T-ki junioři B
Tul junioři 6.-5.kup
Matsogi juniorky B +52 kg
Tul juniorky 4.-3.kup
Wirok juniorky B
T-ki juniorky A
Tul juniorky I.dan a vyšší
Tul žáci 6.-5.kup
Tul seniorky 2.-1.kup
Wirok seniorky A
Wirok junioři A
Tul junioři 6.-5.kup
Matsogi juniorky B +52 kg
Matsogi juniorky A +58 kg
Wirok juniorky A
Matsogi senioři A +78 kg
Tul senioři I.dan
Tul žáci 6.-5.kup
Matsogi žáci +50 kg
Tul junioři 2.-1.kup

II. Oblastní soutěž regionu Praha ( propozice ) (ZŠ Petřiny Jih, Praha 6)

8.11.2009

Tul senioři 4.-1. kup
Tul juniorky 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky A +58 kg
T-ki juniorky A
Matsogi senioři +78 kg
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi junioři B -63 kg
Tul žáci 8.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi žáci +38 kg
T-ki žáci
Matsogi junioři A +63 kg
Matsogi senioři -78 kg
Tul junioři 6.-3. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi žáci -38 kg
T-ki žáci
Tul senioři 4.-1. kup
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi žáci +38 kg
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul junioři 6.-3. kup
Tul senioři 8.-5.kup
Tul žáci 8.-5.kup
Tul žáci 4.kup a vyšší

Závody Pečky (Pečky)

23.5.2009

Nejúspěšnější žákyně soutěže
Tul junioři 6.-5.kup
Tul junioři 4.-1. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
T-ki žákyně
Matsogi žákyně +160 cm
Matsogi juniorky -60 kg
T-ki juniorky
Tul juniorky 2.kup - I.dan
Matsogi žákyně -160 cm
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žáci 7.-5.kup
Tul žáci 4.-3-kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky -60 kg
Matsogi juniorky +60 kg
Matsogi seniorky -63 kg
Tul žáci 7.-5.kup
Tul žákyně 4.-3-kup
Matsogi juniorky -53 kg
Matsogi junioři -58 kg
Matsogi žáci -170 cm
Tul žáci 7.-5. kup
Matsogi žáci -160 cm
Tul juniorky 4.-3.kup
Matsogi žáci -140 cm
Tul junioři 3. kup - I. dan
Matsogi junioři +70 kg
Tul žáci 4.-3. kup

15. juniorské, 24. seniorské a 1. veteránské Mistrovství Evropy (Slovinské Konjice, Slovinsko)

12.5.2009

Tým tul juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým tul juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
Sebeobrana juniorky mix
Sebeobrana juniorky mix

1. celorepublikové setkání STM (Nymburk)

8.5.2009

Tým t-ki dívky
Tul žáci 8.-5. kup
Tým t-ki dívky
Matsogi žáci +50kg
T-ki žáci
Wirok junioři A
Tým matsogi chlapci
Tým wirok chlapci
Matsogi žáci -50kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -46kg
Matsogi junioři A +69kg
Tým matsogi dívky
Tul junioři 8.-5. kup
Tým matsogi dívky
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 4.-3. kup

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Nymburk)

25.4.2009

Nejúspěšnější oddíl soutěže
Nejúspěšnější seniorka B soutěže
Nejúspěšnější žák soutěže
Tul senioři 6.-3.kup
Tul juniorky 4.-3.kup
Matsogi juniorky B -58 kg
Matsogi juniorky A -58 kg
T-ki juniorky B
Matsogi seniorky A -57 kg
T-ki seniorky A
Matsogi juniorky -46 kg
Matsogi senioři A -71 kg
Tul seniorky 6.-3.kup
Matsogi seniorky B -51kg
Tul žáci 4.kup a vyšší
Matsogi žáci +50 kg
T-ki žáci
Matsogi junioři A
Wirok junioři A
Matsogi žáci -50 kg
Tul junioři 8.-5.kup
Matsogi juniorky B -58 kg
Tul juniorky 4.-3.kup
Tul senioři 2.kup a vyšší
Matsogi seniorky A -57 kg
Tul žáci 4.kup a vyšší
Matsogi juniorky A -58 kg
Tul seniorky 2.kup a vyšší
Tul juniorky 4.-3.kup
Matsogi juniorky A -58 kg
Tul senioři 2.kup a vyšší
Tul junioři 2.-1-kup

Czech Open 2009
žáci, junioři a senioři (Nymburk)

4.4.2009

Nejúspěšnější juniorka B soutěže
Nejúspěšnější juniorka A soutěže
Nejúspěšnější junior A soutěže
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -64kg
Tul juniorky I. dan a vyšší
Wirok juniorky A
Tul žáci 8.-5. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky B -57kg
Matsogi žáci +50kg
Tul junioři 2.-1. kup
Wirok junioři A
Matsogi žáci -50kg
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi juniorky A -52kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -52kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -64kg
Matsogi junioři A +69kg

I. Oblastní soutěž regionu Praha ( propozice) (ZŠ Petřiny Jih, Praha 6)

14.3.2009

Nejúspěšnější oddíl soutěže
Tul senioři 2.-1. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul seniorky 8.-3. kup
Matsogi juniorky -46 kg
Tul žáci 6.-3. kup
Matsogi žáci nad 50 kg
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi žáci do 50 kg
Tul senioři 6.-3. kup
Matsogi juniorky -58 kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul juniorky I.dan a vyšší
Tul seniorky 2. kup a vyšší
Tul senioři I.dan a vyšší
Matsogi senioři -71 kg
Tuj junioři 6.-5. kup
Tul juniorky 8.-5.kup
Matsogi junioky +58 kg
Tul senioři I.dan a vyšší
Tul žáci 6.-3. kup

Masopustní pohár (Borovany)

28.2.2009

Tul žákyně 4.-3.kup
Tul juniorky 4.-3.kup
Tul juniorky 2.kup-I.dan
Tul seniorky 2.kup-I.dan
Matsogi juniorky +55 kg
Tul senioky 4.-3.kup
Matsogi juniorky +55 kg
Tul žákyně 4.-3.kup
Tul juniorky 4.-3.kup
Matsogi juniorky -45 kg
Matsogi seniorky +60 kg
Matsogi žákyně +150 cm
Matsogi seniorky +60 kg
Matsogi žákyně +150 cm
Tul juniorky+seniorky 8.-3.kup

Nitra Cup (propozice) (Nitra, Slovensko)

21.2.2009

Nejúspěšnější oddíl soutěže
Nejúspěšnější juniorka soutěže
Nejúspěšnější junior soutěže
Tul senioři 2.-1.kup
Tým tul muži
Tul ženy 4.-3.kup
Matsogi juniorky -58 kg
Tým tul muži
Tul senioři I.-III. dan
Tým tul muži
Sebeobrana muži
Tým tul muži
Tul junioři 2.-1.kup
Wirok junioři
Sebeobrana muži
Tým tul muži
Matsogi junioky -58 kg
Matsogi juniorky +58 kg
Tul ženy 4.-3.kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -57 kg
Matsogi junioři +75 kg
Matsogi žáci +45 kg
Tul žáci 6.-5.kup
Matsogi seniorky - 57 kg
Matsogi senioky -57 kg
Tul ženy 4.-3. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi žáci +45 kg

2. Budweis Fight Cup (České Budějovice)

24.1.2009

Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi žákyně -160 cm
Matsogi žákyně +160 cm
Tul seniorky 2. kup - I. dan
T-ki juniorky
Matsogi juniorky +53 kg
Matsogi seniorky +60 kg
T-ki žákyně
Matsogi juniorky -55 kg
Tul žáci 7.- 5. kup
T-ki žákyně
Matsogi juniorky - 55 kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 2. kup - I. dan
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14