TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2007

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek)

17.11.2007

Nejúspěšnější juniorka soutěže
Tul žákyně 8.-5. kup
Matsogi juniorky A +58kg
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi junioři B -63kg
Tul žáci 6.-5. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul žáci 8.-7. kup
T-ki žáci
Matsogi žáci +50kg
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B -69kg
T-ki junioři B

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Třeboň)

2.11.2007

Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší
Tým t-ki žákyně
Tým t-ki žákyně
T-ki seniorky B
Tul senioři 8.-5. kup
Matsogi žákyně -32kg
Tým t-ki žákyně
Matsogi seniorky B -63kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi juniorky A -58kg
Matsogi juniorky A -64kg
T-ki juniorky A
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi junioři -69kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi žáci -50kg
Tým matsogi žáci
Matsogi juniorky A -52kg
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Wirok juniorky A
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým matsogi žáci
Matsogi junioři -63kg
Matsogi žáci +50kg
Tým matsogi žáci
Matsogi junioři +69kg

13. juniorské a 22. seniorské Mistrovství Evropy (Talin, Estonsko)

19.10.2007

Nejúspěšnější juniorka Mistrovství Evropy
Tul juniorky I. dan
T-ki juniorky
Matsogi juniorky -64kg
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky
Matsogi juniorky -46kg

II. kolo oblastní soutěže regionu Praha (ZŠ Campanus, Praha 4)

30.9.2007

Nejúspěšnější škola Mistrovství Prahy 2007
Nejúspěšnější škola soutěže
Mistryně oblasti Praha v kategorii juniorka A
Nejúspěšnější žákyně soutěže
Mistryně oblasti Praha v kategorii žákyně
Nejúspěšnější juniorka A soutěže
Nejúspěšnější senior A soutěže
Mistr oblasti Praha v kategorii senior A
Nejúspěšnější žák soutěže
Mistr oblasti Praha v kategorii žáci
Mistryně oblasti Praha v kategorii seniorka B
Nejúspěšnější seniorka B soutěže
Nejúspěšnější junior B soutěže
Mistr oblasti Praha v kategorii junior B
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi žáci -44kg
Matsogi juniorky A -46kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně +50kg
Matsogi juniorky A -58kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky A +58kg
T-ki juniorky A
T-ki seniorky B
Matsogi senioři A -78kg
T-ki senioři A
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Matsogi žáci -50kg
T-ki žáci
Matsogi junioři B -63kg
Matsogi seniorky B -51kg
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi žáci +50kg
Tul žáci 6.-5. kup
Wirok seniorky B
Tul junioři 4.-3. kup
Wirok junioři B
Tul juniorky 2. kup a vyšší
T-ki žákyně
Tul senioři 2.-1. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul juniorky 8.-5. kup
Matsogi žákyně -38kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky B +64kg
Matsogi junioři B +69kg
Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Wirok juniorky A
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři B +78kg
Matsogi senioři A -78kg
Tul žáci 8.-7. kup
T-ki senioři A
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žáci 4. kup a vyšší
Tul žáci 6.-5. kup
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup

Czech Open 2007 (Třeboň)

16.6.2007

Nejúspěšnější juniorka A
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky A -52kg
Matsogi seniorky B
Matsogi juniorky A +58kg
T-ki juniorky A
T-ki žákyně
Tul žáci 8.-5. kup
T-ki žáci
Tul žákyně 8.-7. kup
Wirok junioři B
Wirok juniorky A
Tul junioři 8.-5. kup
Tul žáci 8.-5. kup

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

26.5.2007

Nejúspěsnější juniorka A
Nejúspěsnější seniorka B
Tým tul seniorky
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A +64kg
Tým wirok juniorky
Tým tul juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým t-ki žákyně
Tým tul juniorky
Tým wirok juniorky
Tým t-ki žákyně
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A -64kg
Tým wirok juniorky
Matsogi juniorky B -58kg
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky B +69kg
Tým matsogi seniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tým t-ki žáci
Matsogi žákyně -32kg
Tým t-ki žákyně
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A -52kg
Tým wirok juniorky
Tým t-ki žáci
Tým t-ki žáci
Tul seniorky 8.-3. kup
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky B -57kg
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým t-ki žákyně
Tým tul seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tým tul seniorky
Matsogi seniorky B -69kg
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul juniorky 8.-5. kup
Tým t-ki žáci
Tým matsogi juniorky
T-ki juniorky A
Tým t-ki juniorky
Wirok juniorky A
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Matsogi juniorky A -64kg
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tul senioři 2.-1. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi seniorky B -57kg
Tul seniorky 8.-3. kup
Matsogi juniorky A -52kg
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul senioři 2.-1. kup
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tým matsogi senioři
Tul senioři 8.-3. kup
Matsogi senioři B -71kg
Tým matsogi senioři
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-3. kup
Tul žáci 6.-5. kup

1. celorepubliková soutěž STM (Třeboň)

12.5.2007

Matsogi žákyně -32kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žáci 4. kup a vyšší
Tul juniorky 8.-5. kup
Matsogi junioři B -63kg
T-ki junioři B
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Matsogi juniorky A +58kg
T-ki juniorky A
Tým t-ki dívky
Matsogi žáci -50kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tým t-ki dívky
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým t-ki dívky
Tul žáci 8.-5. kup
Tul junioři 6.-3. kup

I. Oblastní soutěž regionu Praha (ZŠ Petřiny Jih, Praha 6)

11.3.2007

Nejúspěsnější oddíl
Nejúspěsnější juniorka A
Nejúspěsnější juniorka B
Nejúspěsnější senior A
Nejúspěsnější seniorka B
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Matsogi juniorky A +58kg
T-ki juniorky A
Matsogi žáci -44kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -46kg
T-ki senioři A
Tul senioři 2.-1. kup
Wirok senioři A
Matsogi senioři A
Tul žáci 8.-7. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi seniorky B -51kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Wirok juniorky A
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři A
Tul senioři I. dan a vyšší
T-ki senioři A
T-ki junioři B
Tul junioři 6.-5. kup
Tul senioři 2.-1. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi juniorky A +58kg
Tul senioři I. dan a vyšší
T-ki senioři A
Tul žáci 6.-5. kup
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul junioři 6.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14