TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2005

II. Oblastní soutěž regionu Praha (ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4)

4.12.2005

Nejúspěšnější oddíl regionu Praha
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější žákyně
Mistryně oblasti Praha v kategorii žákyně
Nejúspěšnější juniorka B
Mistryně oblasti Praha v kategorii juniorka B
Mistr oblasti Praha v kategorii senior A
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul žáci 8.-7. kup
T-ki žáci
Matsogi žákyně -43kg
Matsogi žáci -38kg
Matsogi žáci -43kg
Matsogi juniorky B -53kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně +50kg
T-ki žákyně
T-ki junioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul juniorky 4.-3. kup
T-ki juniorky B
T-ki senioři A
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul junioři 8.-7. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki žákyně
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki junioři B
T-ki juniorky B
Matsogi juniorky B -53kg
Tul žáci 8.-7. kup
Matsogi juniorky +53kg
Tul senioři 2. kup a vyšší
T-ki seniorky B
Wirok senioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 4. kup a vyšší
T-ki žáci
Tul žáci 4. kup a vyšší
T-ki juniorky B
Tul senioři 2. kup a vyšší
Matsogi junioři B +63kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky +53kg
T-ki junioři A
Tul žáci 8.-7. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul juniorky 8.-5. kup

II. Republikové setkání STM (Třeboň)

26.11.2005

T-ki tým junioři
Matsogi žákyně -43kg
Matsogi žáci -38kg
Matsogi žáci -43kg
Tul žákyně 2. kup a vyšší
T-ki junioři A
T-ki tým junioři
T-ki tým junioři
T-ki tým junioři
Tul žáci 8.-7. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
T-ki žáci
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 8.-7. kup
Matsogi junioři A +70kg
Tul žáci 8.-7. kup
Tul tým muži
Wirok tým muži
Tul tým muži
Wirok tým muži
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -53kg
Matsogi žákyně +50kg
T-ki žákyně
Tul tým muži
Wirok tým muži
Wirok tým junioři
Tul tým muži
Wirok tým muži
Tul tým muži
Wirok tým muži

Mistrovství České republiky žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

5.11.2005

Tul juniorky I. dan
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Matsogi žákyně -43kg
Tul tým žákyně
Tul tým žákyně
Tul tým žáci
Tul tým žáci
Matsogi juniorky B -53kg
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul žákyně 2. kup a vyšší
Tul tým žákyně
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul tým žáci
Tul žáci 8.-7. kup
Tul tým žáci
Tul tým žákyně
Tul tým žákyně
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul tým žáci
T-ki žáci
T-ki tým žáci
T-ki juniorky A
T-ki tým juniorky
T-ki tým junioři
Tul žáci 6.-5. kup
T-ki tým žáci
T-ki tým žáci
Matsogi žákyně +50kg
T-ki tým juniorky
Tul juniorky I. dan
T-ki tým juniorky
T-ki tým junioři
T-ki tým junioři
Tul juniorky 8.-7. kup
T-ki tým junioři
Tul žáci 8.-7. kup
Tul seniorky 8.-5. kup
T-ki tým junioři
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi žáci -38kg
Matsogi tým žáci
Matsogi žáci -43kg
Matsogi tým žáci
T-ki žákyně
Matsogi senioři A -71kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi junioři B -70kg
Matsogi juniorky A +53kg
Tul senioři 6.-5. kup
Matsogi juniorky B -48kg
Tul senioři I. dan
Tul senioři II. dan a vyšší
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi tým žáci

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

15.10.2005

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější žákyně
Tul juniorky I. dan
Matsogi tým juniorky
Tul žáci 6.-5. kup
Tul tým žáci
Matsogi žákyně -43kg
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně
Matsogi žáci -38kg
Tul tým žáci
Matsogi tým žáci
T-ki tým žáci
Matsogi žáci -43kg
Matsogi tým žáci
T-ki tým žáci
Matsogi juniorky B +48kg
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
T-ki žákyně
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul tým žáci
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul tým žáci
Tul tým žákyně
Matsogi tým žákyně
Tul tým žákyně
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
Wirok senioři A
Matsogi žáci +50kg
Tul tým žáci
Matsogi tým žáci
T-ki tým žáci
Tul seniorky 8.-5. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Matsogi juniorky A +60kg
T-ki juniorky A
Tul tým juniorky
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Matsogi juniorky A -60kg
Tul juniorky I. dan
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul tým juniorky
Tul žáci 8.-7. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi žákyně +50kg
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul senoři I. dan a vyšší
T-ki žáci
Tul žáci 8.-7. kup
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně +50kg
Tul senioři 2.-1. kup
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul junioři 2.-1. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky B -48kg
T-ki senioři A
T-ki senioři A
Tul juniorky 8.-7. kup

I. Oblastní soutěž regionu Praha (ZŠ Petřiny Jih, Praha 6)

8.10.2005

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější junior A
Tul juniorky 8.-7. kup
T-ki žáci
Matsogi juniorky A +60kg
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Matsogi žáci -50kg
Matsogi juniorky B -53kg
Tul žákyně 8.-7. kup
T-ki senioři B
Matsogi žákyně +50kg
T-ki žákyně
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky B +53kg
T-ki juniorky B
Matsogi juniorky A -60kg
Matsogi senioři A +80kg
Tul senioři 4.-1. kup
Tul žáci 8.-7. kup
Tul senioři 8.-5. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
T-ki senioři A
Matsogi žáci +50kg
Tul žáci 4. kup a vyšší
Tul seniorky 8.-5. kup
T-ki junioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Wirok senioři A
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Wirok junioři A
Matsogi žáci -38kg
Tul žáci 4. kup a vyšší
Tul senioři 4.-1. kup
T-ki junioři A
T-ki juniorky B
Tul žáci 6.-5. kup
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 8.-7. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi žákyně +50kg
Matsogi juniorky B -53kg
Tul senoři I. dan a vyšší
Matsogi junioři A +63kg
Tul senoři I. dan a vyšší
Matsogi junioři A +63kg
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žákyně -50kg
Tul žákyně 8.-7. kup
T-ki žáci
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři A -80kg
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Wirok juniorky A
Matsogi junioři A +63kg
Tul junioři 2. kup a vyšší
T-ki junioři A
Wirok senioři A
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki juniorky B
Matsogi juniorky B +53kg
Matsogi senioři A +80kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul junioři 8.-7. kup

I. Republikové setkání STM (Třeboň)

21.5.2005

Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější junior
Tul žákyně 2. kup a vyšší
T-ki žákyně
Tým t-ki chlapci
Tým t-ki chlapci
Tým t-ki chlapci
Tým t-ki chlapci
Tul žáci 8.-7. kup
Tul junioři 2. kup a vyšší
T-ki junioři A
Tým t-ki chlapci
Matsogi junioři B -70kg
Wirok junioři A
Tým tul chlapci
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi žákyně +50kg
Tým tul dívky
Tým tul chlapci
Tým tul dívky
Tým tul dívky
Tým tul chlapci
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tým tul chlapci
Matsogi junioři A nad 70kg
Tým tul dívky
Tým tul dívky
Tým tul chlapci

11. juniorské a 20. seniorské Mistrovství Evropy (Dublin, Irsko)

7.4.2005

Tým tul juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým wirok juniorky
Tým tul juniorky
Tým t-ki juniorky
T-ki juniorky
Tým matsogi juniorky
Tým matsogi juniorky
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14