TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2004

II. Oblastní soutěž regionu Praha (ZŠ Campanus, Praha 4)

11.12.2004

Mistr oblasti Praha v kategorii žák
Mistr oblasti Praha v kategorii junior A
Tul senoři I. dan a vyšší
Tul junioři 4.-3. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi senioři A -71kg
T-ki junioři A
Tul žáci 2. kupy a vyšší
Matsogi žáci -43kg
T-ki žáci
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul juniorky 6.-5. kup
Wirok senioři A
T-ki žákyně
Tul junioři 2. kup a vyšší
Matsogi junioři A nad 70kg
T-ki junioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žákyně nad 43kg
Matsogi junioři B -70kg
T-ki žákyně
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi junioři A nad 70kg
T-ki junioři A
Wirok junioři A

6. Vánoční šampionát mládeže školy Naeryo Chagi (České Budějovice)

4.12.2004

Nejúspěšnější oddíl
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi žákyně -170cm
Matsogi juniorky +60kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul junioři I. dan a vyšší
Tul juniorky I. dan a vyšší
Tul žákyně I. dan a vyšší
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi juniorky +60kg
Tul žákyně 2.-1. kup
Matsogi žákyně -170cm
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul juniorky I. dan a vyšší
Tul žáci 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi junioři -63kg

2. celorepublikové setkání STM (Třeboň)

27.11.2004

Matsogi žákyně -50kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Matsogi junioři B +70kg
Matsogi tým dívky
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi žáci -43kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
T-ki tým dívky
Tul tým dívky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul tým dívky
Tul tým dívky
T-ki junioři B
T-ki tým chlapci
Matsogi žákyně -50kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki žákyně
Tul tým dívky
Matsogi junioři B -70kg
T-ki tým chlapci
Tul tým dívky
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi junioři B +70kg
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki tým chlapci
Tul juniorky 6.-5. kup

Mistrovství ČR žáků, juniorů a seniorů (Brno)

6.11.2004

Matsogi tým juniorky
Tým t-ki juniorky
Matsogi tým juniorky
Tým t-ki juniorky
Matsogi tým žákyně
Tul tým žákyně
Tul tým žákyně
Matsogi tým juniorky
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně
T-ki tým žákyně
Matsogi tým juniorky
Tým t-ki juniorky
Tul tým žákyně
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi junioři B +70kg
Matsogi juniorky A +60kg
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul tým junioři
T-ki žákyně
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul tým junioři
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul tým junioři
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul tým junioři
Tul junioři I. dan a vyšší
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul tým junioři
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Wirok juniorky A
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul junioři 2.-1. kup
T-ki žákyně
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B +70kg
Tul junioři 6.-5. kup
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
T-ki junioři A

I. Oblastní soutěž regionu Praha (ZŠ Vybíralova, Praha 9)

16.10.2004

Nejúspěšnější junior
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi senioři B -80kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
T-ki žákyně
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
T-ki junioři A
Tul junioři I. dan a vyšší
Wirok junioři A
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně +43kg
T-ki žákyně
Matsogi juniorky A +53kg
Wirok juniorky A
T-ki žáci
Matsogi junioři B +70kg
T-ki junioři B
Wirok junioři B
Tul junioři 8.-7. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi senioři A +80kg
Wirok senioři A
Matsogi junioři A -63kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žákyně +43kg
T-ki žákyně
Tul senioři 4.-1. kup
Matsogi junioři B -70kg
Wirok junioři B
T-ki juniorky A
Tul juniorky I. dan a vyšší
T-ki junioři B
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři B +70kg
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul juniorky 6.-5. kup
Tul senioři I. dan a vyšší

6. juniorské Mistrovství světa (Gentigské hory, Malajsie)

26.7.2004

Matsogi juniorky -53kg
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky

Mistrovství České republiky juniorů, seniorů a žáků (1. kolo) (Třeboň)

12.6.2004

Matsogi žákyně -43kg
T-ki žákyně
Matsogi juniorky A -60kg
Matsogi juniorky B -53kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi juniorky A +60kg
Matsogi junioři B +70kg
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi senioři A -71kg
T-ki žákyně
Matsogi žákyně +43kg
Matsogi junioři B -70kg
T-ki juniorky A
Matsogi junioři A -63kg

Mistrovství Čech juniorů, seniorů a žáků (Třeboň)

29.5.2004

Nejúspěšnější oddíl
Matsogi juniorky B -42kg
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
Tul tým juniorky
T-ki juniorky B
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
Tul tým juniorky
Matsogi juniorky A +60kg
Tul tým juniorky
Matsogi tým žákyně
Tul tým žákyně
Tul junioři 4.-3. kup
Tul tým žákyně
Matsogi tým juniorky
Matsogi žákyně -43kg
Matsogi tým žákyně
Tul tým žákyně
T-ki tým žákyně
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi tým žákyně
Tul tým žákyně
T-ki tým žákyně
T-ki žákyně
T-ki tým žákyně
Matsogi tým juniorky
T-ki tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul tým žákyně
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi junioři B +70kg
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul tým juniorky
Tul juniorky 4.-3. kup
Wirok tým juniorky
Wirok tým juniorky
Matsogi senioři A -71kg
Tul senioři I. dan a vyšší
T-ki junioři B
Matsogi žákyně -50kg
Tul junioři 6.-5. kup
Wirok tým juniorky
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi juniorky B -60kg
Tul tým junioři
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Wirok tým junioři
T-ki tým junioři
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky A +60kg
T-ki juniorky A
Tul tým junioři
Matsogi tým junioři
Matsogi junioři B +70kg
T-ki junioři B
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Wirok junioři B
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři
Tul juniorky 6.-5. kup
Matsogi junioři A -63kg
Tul junioři I. dan a vyšší
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
T-ki tým junioři
Matsogi tým junioři

1. celorepublikové setkání STM (Třeboň)

15.5.2004

Tým tul dívky
Tým tul dívky
Matsogi žákyně -43kg
Tým tul dívky
Tým tul dívky
Matsogi junioři B +70kg
Tým tul dívky
Matsogi juniorky B -53kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tým matsogi chlapci
Tým matsogi chlapci
Tým matsogi dívky
Tým t-ki dívky
T-ki žákyně
Tým wirok chlapci
Tým t-ki chlapci
Tým wirok chlapci
Tým t-ki chlapci
Tým wirok chlapci
Tým t-ki chlapci

10. juniorské a 19. seniorské Mistrovství Evropy (Sofie, Bulharsko)

6.5.2004

T-ki juniorky
T-ki tým juniorky
T-ki tým juniorky
Matsogi juniorky do 53kg
T-ki tým juniorky
Tul tým juniorky
Matsogi tým juniorky
Tul tým juniorky
Matsogi tým juniorky
Matsogi tým juniorky

1st SUN OPEN (Polzela, Slovinsko)

27.3.2004

Tul žákyně I. dan a vyšší
Tul juniorky I. dan
Matsogi žákyně nad 55kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky do 60kg
Matsogi juniorky do 53kg
Matsogi juniorky do 63kg

Celorepublikový turnaj technické skupiny A (Třeboň)

17.1.2004

T-ki juniorky A
Matsogi juniorky A do 53 kg
Tul junioři I. dan a vyšší
Matsogi juniorky A do 60 kg
Matsogi juniorky A do 53 kg
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
T-ki senioři A
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14