TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2003

5. Vánoční šampionát mládeže školy Naeryo Chagi (České Budějovice)

13.12.2003

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka
Tul žákyně 4. - 3. kup
Tul žákyně 2. kup a vyšší
Matsogi žákyně nad 160 cm
Tul juniorky 4. - 3. kup
Matsogi juniorky do 53 kg
Matsogi juniorky do 53 kg
Tul žákyně 4. - 3. kup
Tul junioři I. dan a vyšší
Tul juniorky 4. - 3. kup
Matsogi žákyně do 150 cm
Tul žákyně 6. - 5. kup
Tul žákyně 8. - 7. kup
Matsogi junioři do 58 kg

2. Oblastní soutěž Praha (Praha)

29.11.2003

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější senior A
Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější juniorka A
T-ki žákyně
Tul žákyně 6. kup a vyšší
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi senioři A do 63 kg
T-ki senioři
Matsogi žákyně
Tul juniorky 8. - 7. kup
Matsogi juniorky B
Tul juniorky 4. - 3. kup
Tul žáci 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky A nad 53 kg
Wirok juniorky
Tul žáci 6. - 5. kup
Tul junioři 2. kup a vyšší
Matsogi žákyně
Matsogi juniorky B
Tul juniorky 4. - 3. kup
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi junioři B do 63 kg
Tul senioři I. dan a vyšší
T-ki žákyně
Tul žákyně 6. kup a vyšší
T-ki juniorky
Wirok juniorky
Tul žákyně 8. - 7. kup
T-ki žáci
Matsogi junioři B nad 63 kg
Tul juniorky 8. - 7. kup
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Matsogi junioři A do 63 kg
T-ki juniorky
Tul žákyně 6. kup a vyšší
Tul žákyně 6. kup a vyšší
Tul junioři 8. - 5. kup
Matsogi junioři B nad 63 kg
Tul junioři 4. - 3. kup
Wirok junioři
T-ki juniorky
T-ki junioři

2. celorepubliková soutěž STM 2003 (Třeboň)

22.11.2003

Nejúspěšnější žákyně
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 43kg
Tul juniorky 8.-7. kup
T-ki juniorky B
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi junioři B nad 63kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi žákyně do 43kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi juniorky B do 53kg
Wirok tým muži 1
Wirok tým muži 1
Tul juniorky 8.-7. kup
Wirok tým muži 1
T-ki žákyně
Matsogi tým ženy 1
Tul junioři 6.-5. kup
Matsogi tým ženy 1
T-ki tým ženy 1
Matsogi junioři B nad 63kg
Matsogi tým muži 1
Matsogi tým muži 1
Matsogi junioři A do 58kg
Matsogi tým muži 1

Mistrovství České republiky žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

31.10.2003

Mistryně České republiky juniorka B pro rok 2003
Mistryně České republiky juniorka A pro rok 2003
Matsogi žákyně do 38kg
Tým tul žákyně
Tým tul senioři
Tým tul žákyně
Tým tul žákyně
Tým tul senioři
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tým tul žákyně
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi junioři B nad 70kg
Tul žákyně 8.-7. kup
Tým tul žákyně
Tým tul senioři
Matsogi juniorky A do 53kg
T-ki juniorky A
Tým tul senioři
Tým tul senioři
Tul junioři I. dan a vyšší
Tým tul junioři
Tým tul junioři
Tul senioři I. dan
Tým tul junioři
Matsogi juniorky B do 53kg
T-ki juniorky B
Tým tul junioři
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tým tul junioři
T-ki žákyně
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki tým žákyně
Tul senioři II. dan a vyšší
T-ki tým žákyně
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři A do 70kg
Wirok tým junioři
Matsogi senioři A -71kg
Matsogi žákyně do 50kg
Tul junioři 6.-5. kup
Wirok tým junioři
T-ki tým žákyně
Matsogi junioři B do 70kg
Wirok tým junioři
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři B nad 71kg
T-ki senioři B
Matsogi junioři A do 58kg
Wirok tým junioři

2. CZECH OPEN (Třeboň)

10.10.2003

Matsogi juniorky B do 53kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki junioři A
Tul juniorky 4. kup a vyšší
T-ki juniorky B
Tul junioři I. dan a vyšší
Matsogi juniorky B do 42kg
T-ki juniorky B
T-ki juniorky B
Matsogi žákyně do 43kg
Matsogi juniorky B do 53kg
Wirok juniorky B
Matsogi junioři A do 58kg

Republiková soutěž juniorů A a B, žáků (Třeboň)

21.6.2003

Tul juniorky 8. - 7. kup
T-ki juniorky B
Wirok juniorky B
Tul junioři 4. - 3. kup
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Matsogi juniorky A nad 53 kg
Tul junioři I. dan a vyšší
Matsogi žákyně do 50 kg
Matsogi juniorky B do 53 kg
Tul juniorky 8. - 7. kup
Tul junioři 4. - 3. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi junioři B do 70 kg
Matsogi junioři B nad 70 kg
Tul juniorky 4. - 3. kup
Matsogi junioři A do 58 kg

XIII. Mistrovství světa seniorů (Thessaloniki, Řecko)

12.6.2003

T-ki tým seniorky
T-ki tým senioři
Tul tým senioři
Matsogi tým seniorky

I. Celorepubliková soutěž STM 2003 (Třeboň)

31.5.2003

Nejúspěšnější žákyně
Matsogi tým ženy 1
T-ki tým ženy 1
Matsogi tým muži 1
Wirok tým muži 1
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi tým ženy 1
T-ki tým ženy 1
Tul junioři 2. kup a vyšší
T-ki žákyně
Matsogi juniorky B do 53kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Wirok junioři A
T-ki tým muži 1
Matsogi žákyně do 38kg
Wirok juniorky B
Matsogi žákyně do 38kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul tým ženy 2
Tul tým ženy 2
Tul tým muži 2
Tul tým ženy 2
Tul tým ženy 2
Tul tým muži 2
T-ki tým muži 2
Wirok tým muži 2
Matsogi juniorky B do 53kg
Wirok tým ženy 1
Matsogi junioři B do 58kg
Tul tým muži 2
T-ki tým muži 2
Wirok tým muži 2
Tul tým muži 2
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul tým ženy 2
Tul tým muži 2
T-ki tým muži 2
Wirok tým muži 2

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

26.4.2003

T-ki žákyně
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
T-ki tým juniorky
Tul tým senioři
Wirok tým senioři
Tul tým senioři
Tul žákyně 6. - 5. kup
T-ki tým žákyně
Matsogi tým žákyně
Tul tým senioři
Wirok tým senioři
Matsogi žákyně do 38 kg
Matsogi tým žákyně
T-ki tým žákyně
Matsogi juniorky B do 53 kg
T-ki juniorky B
Tul juniorky 4. - 3. kup
T-ki tým juniorky
Tul senioři 2. - 1. kup
Tul tým senioři
Wirok tým senioři
Matsogi juniorky A nad 53 kg
T-ki juniorky A
Wirok juniorky A
T-ki tým juniorky
Tul tým senioři
Wirok tým senioři
Tul tým žákyně
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Matsogi tým senioři
Matsogi tým senioři
Tul tým žákyně
Tul junioři 4. - 3. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Tul tým žákyně
Matsogi junioři A do 70 kg
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
Tul tým žákyně
Tul junioři 8. - 7. kup
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul tým žákyně
Matsogi junioři B do 58 kg
Tul tým juniorky
Tul juniorky 8. - 7. kup
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
Tul tým juniorky
Wirok tým juniorky
Matsogi tým senioři
Matsogi senioři B nad 80kg
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
Tul junioři I. dan a vyšší
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki juniorky B
Matsogi tým juniorky
Tul senioři I. dan a vyšší
Matsogi junioři B do 58 kg
Wirok junioři A
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
Tul juniorky 8. - 7. kup
Wirok juniorky B
Matsogi tým juniorky
Tul tým junioři
Tul žáci 4. - 3. kup
Matsogi junioři B do 70 kg
Tul tým junioři
Wirok tým junioři
Matsogi senioři A nad 71 kg
Matsogi tým juniorky
Matsogi senioři A do 71 kg
Tul senioři 4. - 3. kup
Tul tým junioři
Wirok tým junioři

9. Juniorské a 18. Seniorské Mistrovství Evropy (Košice, Slovensko)

10.4.2003

Tul tým senioři
Tým tul juniorky
Tul tým juniorky
T-ki tým juniorky
Matsogi senioři -54kg
Matsogi juniorky -60kg
T-ki juniorky
Wirok juniorky
T-ki tým juniorky
Matsogi senioři +80kg
Matsogi juniorky -48kg
Matsogi tým juniorky
Matsogi tým juniorky
Wirok tým juniorky

I. Oblastní soutěž Praha (Černý Most, Praha 9)

15.3.2003

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější senior A
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější žák
Nejúspěšnější juniorka A
Matsogi senioři A nad 71 kg
T-ki senioři A
Matsogi žákyně
T-ki žákyně
Tul žákyně 2. kup a vyšší
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi senioři A do 71 kg
Tul žákyně 8. - 5. kup
Tul junioři 8. - 5. kup
T-ki juniorky B
Tul juniorky 8. - 5. kup
Wirok juniorky B
Matsogi žáci do 40 kg
Tul žáci 4. - 3. kup
Tul juniorky 4. - 3. kup
Tul žáci 8. - 7. kup
Tul senioři 2. - 1. kup
Matsogi juniorky A
T-ki juniorky A
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Wirok juniorky A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žákyně 8. - 5. kup
Matsogi junioři B do 58 kg
Matsogi junioři A nad 63 kg
T-ki junioři A
Wirok junioři A
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul žáci 6. - 5. kup
T-ki junioři B
Tul junioři 8. - 5. kup
T-ki žákyně
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi junioři B nad 70 kg
Matsogi junioři A do 58 kg
Tul juniorky 4. - 3. kup
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul žákyně 8. - 5. kup
Tul žákyně 8. - 5. kup
Matsogi junioři B do 58 kg
Matsogi junioři B do 70 kg
Tul junioři 4. - 3. kup
Matsogi juniorky B
Tul junioři 8. - 5. kup
Wirok senioři A
Tul junioři 8. - 5. kup
Tul senioři 8. - 5. kup

8. Germany Open (Dortmund, Německo)

1.3.2003

Matsogi juniorky -53kg
Matsogi senioři -54kg
Matsogi senioři +80kg
Matsogi juniorky -60kg
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tul juniorky I. dan a vyšší
Tul senioři I. dan
Tým tul senioři
Tým matsogi senioři
Tul juniorky I. dan a vyšší

Turnaj juniorů a seniorů skupiny A (Třeboň)

18.1.2003

Pohár pro nejúspěšnější juniorku
T-ki juniorky
Wirok juniorky
Tul junioři I. dan
Matsogi senioři do 63kg
Matsogi senioři nad 80kg
Matsogi juniorky nad 53kg
Matsogi senioři do 71kg
Tul juniorky 2. kup a vyšší
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14