TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2002

II. Celorepublikové setkání STM (Třeboň)

14.12.2002

Matsogi junioři A nad 63kg
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Wirok junioři A
Tul junioři 8.-7. kup
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi junioři A do 52kg
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky B do 53kg
T-ki tým juniorky
Tým tul juniorky
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul junioři
Tým tul junioři
Tým tul juniorky
T-ki tým juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul junioři
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul junioři
Matsogi žákyně do 50kg
T-ki tým juniorky
Tým tul juniorky
Tul žákyně 4.-3. kup
Tým tul junioři
Tul junioři 2. kup a vyšší

IV. Vánoční šampionát mládeže školy Naeryo Chagi (České Budějovice)

7.12.2002

Nejúspěšnější žákyně
Tul žákyně 2. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 170cm

VI. Mistrovství světa juniorů (Ponce, Portoriko)

1.12.2002

T-ki juniorky
Tým t-ki juniorky
Tým wirok juniorky
Tým matsogi juniorky
Matsogi juniorky do 60kg

Mistrovství České republiky juniorů a seniorů (Třeboň)

12.10.2002

Mistr České republiky za rok 2002
T-ki tým juniorky
Matsogi senioři do 54kg
T-ki tým juniorky
Matsogi juniorky A do 60kg
T-ki tým juniorky
Tul senioři 6.-5. kup
Tul tým senioři
T-ki senioři A
Tul tým senioři
Tul tým senioři
Tul tým senioři
T-ki juniorky A
Matsogi senioři do 54kg
Tul tým senioři
Tul senioři I. dan
Matsogi tým senioři
Matsogi senioři A do 71kg
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
T-ki juniorky B
Matsogi junioři A nad 70kg
Tul senioři 2.-1. kup
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři
Wirok junioky A
Matsogi tým senioři
T-ki tým senioři

Mistrovství České republiky žáků (Třeboň)

5.10.2002

Nejúspěšnější žákyně
Mistryně České republiky za rok 2002
Tým matsogi žákyně
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně nad 38kg
T-ki žákyně
Tým matsogi žákyně
Tým matsogi žákyně
Tým t-ki žákyně
Tým t-ki žákyně
Tým t-ki žákyně
Matsogi žákyně do 38kg
Tul žákyně 6.-5. kup

II. Oblastní soutěž Praha (Praha, Černý Most)

22.6.2002

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější juniorka B
Nejúspěšnější žák
Matsogi žákyně do 40kg
T-ki senioři A
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 50kg
T-ki žákyně
Tul junioři 4.-3. kup
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
T-ki juniorky B
Tul juniorky 8.-5. kup
Tul žáci 6. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 55kg
T-ki žáci
Matsogi junioři nad 63kg
Matsogi senioři do 80kg
Matsogi junioři do 52kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi junioři do 63kg
Matsogi senioři do 80kg
Tul senioři 2. kup a vyšší
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul žáci 6. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 50kg
T-ki žákyně
T-ki senioři A
Matsogi juniorky
T-ki juniorky A
Tul juniorky 4. kup a vyšší
Wirok juniorky A
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 6.-3. kup
Matsogi junioři do 52kg
T-ki junioři B
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul junioři 8.-5. kup
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki junioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Tul senioři 2. kup a vyšší
Wirok senioři A
Tul junioři 2. kup a vyšší

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň)

8.6.2002

Nejúspěšnější žákyně
Tým matsogi žákyně
T-ki tým juniorky
Matsogi senioři A do 80kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně nad 43kg
Tým matsogi žákyně
T-ki tým juniorky
Tým matsogi žákyně
T-ki juniorky A
T-ki tým juniorky
T-ki žákyně
Tul žákyně 6.-5. kup
Matsogi juniorky A do 60kg
Wirok juniorky A
Matsogi senioři A do 71kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 43kg
Tým t-ki žákyně
Tým tul žákyně
Tým t-ki žákyně
Tým tul žákyně
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul žákyně
Tul junioři 4.-3. kup
Tým tul žákyně
Tým t-ki žákyně
Tul žáci 2. kup a vyšší
Matsogi žáci nad 38kg
Tým tul žákyně
Tul senioři I. dan a vyšší
Tul junioři I. dan a vyšší

I. Oblastní soutěž Praha (Praha)

1.6.2002

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější senior A
Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější žák
Tul senioři 2. kup a vyšší
Matsogi senioři A do 80kg
Tul žákyně 6. kup a vyšší
Matsogi žákyně do 50kg
T-ki žákyně
Tul senioři 8.-3. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul žáci 6. kup a vyšší
Matsogi žáci do 50kg
T-ki žáci
T-ki senioři A
T-ki juniorky A
Tul junioři 2. kup a vyšší
Matsogi junioři do 52kg
Tul žákyně 6. kup a vyšší
Tul junioři 4.-3. kup
Matsogi junioři do 63kg
T-ki senioři A
Tul juniorky 6.-3. kup
Tul žákyně 8.-7. kup
Matsogi žáci do 50kg
Matsogi žákyně do 50kg
T-ki žákyně
Matsogi junioři do 52kg
Matsogi juniorky A
Wirok juniorky A
Matsogi žákyně do 50kg
Matsogi juniorky B do 53kg
Matsogi junioři do 52kg
Tul žákyně 6. kup a vyšší
T-ki žákyně
T-ki juniorky B
Tul žáci 6. kup a vyšší
Tul žáci 8.-7. kup
Matsogi junioři A nad 63kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul senioři 2. kup a vyšší
Tul juniorky 2. kup a vyšší
Tul žáci 6. kup a vyšší

Republiková soutěž juniorů a seniorů B, žáků (Třeboň)

25.5.2002

Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější žák
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki žákyně
Matsogi žáci do 50 kg
T-ki žáci
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki juniorky B
Tul junioři 4. - 3. kup
Tul žákyně 6. - 5. kup
Tul žáci 2. kup a vyšší

8. Juniorské a 17. Seniorské Mistrovství Evropy (Třeboň)

2.5.2002

T-ki tým juniorky
Wirok tým juniorky
Tul tým senioři
T-ki tým senioři
Matsogi tým senioři
T-ki juniorky
Wirok tým senioři
Matsogi juniorky do 60 kg

I. Republikové setkání STM (Třeboň)

9.3.2002

Nejúspěšnější žákyně
Nejúspěšnější žák
Matsogi žákyně do 45 kg
T-ki žákyně
T-ki žáci
T-ki tým juniorky
T-ki tým juniorky
Tul žákyně 8.-7. kup
Tul junioři 4.-3. kup
Tul tým junioři
T-ki juniorky B
T-ki tým juniorky
Tul tým junioři
Tul tým junioři
Matsogi žáci do 50 kg
Tul tým junioři
Tul žáci 8.-7. kup
Tul tým junioři
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul tým juniorky
Tul juniorky 8.-7. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Tul tým juniorky

Otevřené mistrovství Německa (Dortmund, Německo)

2.3.2002

Matsogi juniorky 4.-1. kup do 48kg
Matsogi senioři I. dan do 54kg
Tul juniorky 4.-1. kup
Tul senioři I. dan
Matsogi tým muži 2
Tul tým muži 2

Republiková soutěž juniorů a seniorů A (Třeboň)

19.1.2002

Nejúspěšnější senior
T-ki senioři A
Matsogi senioři nad 71kg
Tul junioři 2.-1. kup
Tul senioři 2.-1. kup
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14