TAEKWON-DO

další fotografie

Veronika Holečková

pasek I. dan, ročník: 1994

Medailová umístění:

Rok 2021

Mistrovství České republiky 2021 žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 19.11.2021

Tým matsogi seniorky
Tým T-ki seniorky
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky I. Dan
Matsogi seniorky -62 kg
Wirok seniorky

Rok 2019

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 8.11.2019

Tým T-ki seniorky
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Wirok seniorky
Matsogi seniorky -67 kg
Tul seniorky I. Dan

Scottish Open (Motherwell, Skotsko) - 18.5.2019

Tým matsogi
Tým tul seniorky
Wirok seniorky
Matsogi seniorky -62 kg I.-VI. dan
Tul seniorky I.-II. Dan

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou) - 11.5.2019

Tul seniorky 2. kup - I. dan
Tým tul
Wirok seniorky

Nitra Cup (Nitra, Slovensko) - 26.4.2019

Matsogi seniorky -62 kg
Tul seniorky I.-III. Dan

Rok 2018

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno) - 9.11.2018

Tým matsogi seniorky
Matsogi seniorky -63 kg
Tul seniorky I. dan
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Tým t-ki seniorky

Rok 2017

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 3.11.2017

Tým matsogi seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi seniorky A -63 kg
Tým T-ki seniorky

Rok 2016

Čertovský pohár ( výsledky ) (ZŠ Petřiny jih, Praha 6) - 3.12.2016

Nejúspěšnější seniorka
Matsogi seniorky

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno) - 11.11.2016

Matsogi seniorky A -57 kg
Tým wirok seniorky
Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky

Rok 2015

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 13.11.2015

Matsogi seniorky A -57 kg
Tým matsogi seniorky
Tým tul seniorky
Sebeobrana mix
Tým T-ki seniorky
Tým wirok seniorky
Tul seniorky I. dan

Nitra Cup ( propozice a přihláška ) (Nitra, Slovensko) - 8.5.2015

Nejúspěšnější seniorka
Matsogi seniorky -63 kg
Wirok seniorky
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky II. dan

Rok 2014

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok) propozice a přihláška (Třeboň) - 6.12.2014

Matsogi seniorky -57 kg
Tul seniorky I. dan
Tul seniorky II. dan a vyšší

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno) - 14.11.2014

Tým T-ki seniorky
Tým tul seniorky
Tým wiryok seniorky
Matsogi seniorky A -57 kg
Tým matsogi seniorky

Rok 2013

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 8.11.2013

Tým matsogi seniorky
Tým t-ki seniorky
Tým tul seniorky
Tým wirok seniorky
Matsogi seniorky A -57kg
Tul seniorky I. dan

Sonkal Open (žáci, junioři a senioři) propozice a přihláška (ZŠ Petřiny JIH, Praha 6) - 18.5.2013

Matsogi seniorky -63kg
Tul seniorky I. dan

Czech Open (žáci, junioři a senioři) ( propozice a přihláška ) (Nymburk) - 6.4.2013

Matsogi juniorky A -57 kg

Rok 2012

Třeboň Open - žáci, junioři a senioři (tul, matsogi, t-ki a wirok) ( výsledky ) (Třeboň) - 30.11.2012

Matsogi juniorky -58 kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Matsogi seniorky -63 kg
Tul juniorky I. dan a vyšší
Wirok juniorky

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 9.11.2012

Tým tul juniorky
Tým wirok juniorky
Tým t-ki juniorky
Wirok juniorky A
Matsogi juniorky -58 kg
Tým matsogi juniorky

Brno Team Open ( propozice a přihláška ) (Brno) - 21.10.2012

Tým matsogi juniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul juniorky
Tým tul seniorky

2. celorepubliková soutěž STM (Brno) - 13.10.2012

Matsogi juniorky -58 kg
Tul juniorky 2.-1.kup
Wirok juniorky
Tým matsogi juniorky

Rok 2011

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno) - 4.11.2011

Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -58 kg
Tým matsogi juniorky
Tým t-ki juniorky

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek) - 21.10.2011

Nejúspěšnější juniorka A
Tul juniorky 2.kup a vyšší
Wirok juniorky A
Tým tul juniorky
Matsogi juniorky A -58 kg

Brno Team Open ( propozice a přihláška ) (Brno) - 1.10.2011

Tým matsogi juniorky
Tým matsogi seniorky
Tým tul juniorky
Tým tul seniorky

1. celorepublikové setkání STM (Nymburk) - 7.5.2011

Nejúspěšnější juniorka A
Matsogi juniorky A -58kg
Tul juniorky 2.-1. kup
Tým wirok děvčata
Tým matsogi děvčata
Wirok juniorky A

Czech Open 2011 ( propozice a přihláška )
žáci, junioři a senioři (Nymburk) - 8.4.2011

Tul juniorky 2.-1. kup
Matsogi juniorky A -58 kg

Rok 2010

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 5.11.2010

Sebeobrana mix
Tul juniorky 2.-1.kup
Tým wirok juniorky
Tým matsogi juniorky
Matsogi juniorky A -58 kg

Brno Team Open ( propozice a přihláška ) (Brno) - 17.9.2010

Tým matsogi juniorky
Tým tul juniorky
Tým tul žákyně
Tým matsogi seniorky
Tým tul seniorky

Rok 2009

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek) - 27.11.2009

Tul juniorky 4 - 3.kup
Matsogi juniorky B -64 kg
T-ki junorky B

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Nymburk) - 14.11.2009

Wirok juniorky B
Matsogi juniorky B +52 kg
Tul juniorky 4.-3.kup

Závody Pečky (Pečky) - 23.5.2009

Tul junioři 4.-1. kup
Matsogi juniorky -60 kg
Tul juniorky 4.-3. kup

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Nymburk) - 25.4.2009

Tul juniorky 4.-3.kup
Matsogi juniorky B -58 kg
Matsogi juniorky A -58 kg

Czech Open 2009
žáci, junioři a senioři (Nymburk) - 4.4.2009

Tul juniorky 4.-3. kup

Nitra Cup (propozice) (Nitra, Slovensko) - 21.2.2009

Nejúspěšnější juniorka soutěže
Tul ženy 4.-3.kup
Matsogi junioky -58 kg
Matsogi seniorky - 57 kg

2. Budweis Fight Cup (České Budějovice) - 24.1.2009

Matsogi žákyně -160 cm
Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 4.-3. kup
Matsogi juniorky - 55 kg
T-ki žákyně

Rok 2008

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Brno) - 7.11.2008

Matsogi juniorky B -58 kg
Tým tul juniorky
Tým matsogi juniorky

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 12.4.2008

Tým tul juniorky
T-ki družstva juniorky
Tul juniorky 4.-3. kup
Matsogi družstva juniorky
Matsogi juniorky B -58kg

Czech Open 2008 - Propozice
žáci, junioři a senioři (Třeboň) - 29.3.2008

Tul juniorky 4.-3. kup

Budweis Fight Cup (České Budějovice) - 19.1.2008

Tul juniorky 4.-3. kup
Tul žákyně 4.-3. kup

Rok 2007

2. celorepubliková soutěž STM (Frýdek-Místek) - 17.11.2007

Tul žákyně 4.-3. kup

Mistrovství České republiky žáků, juniorů, seniorů a veteránů (Třeboň) - 2.11.2007

Tým t-ki žákyně
Tul žákyně 4.-3. kup

II. kolo oblastní soutěže regionu Praha (ZŠ Campanus, Praha 4) - 30.9.2007

Mistryně oblasti Praha v kategorii žákyně
Nejúspěšnější žákyně soutěže
Matsogi žákyně +50kg
Tul žákyně 4. kup a vyšší
T-ki žákyně

Czech Open 2007 (Třeboň) - 16.6.2007

Tul žákyně 6.-5. kup
T-ki žákyně

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 26.5.2007

Tul žákyně 6.-5. kup
Tým t-ki žákyně

Rok 2006

Mistrovství České republiky žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 4.11.2006

Tul žákyně 8.-7. kup
Tým tul žákyně

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 20.5.2006

Tul žákyně 8.-7. kup
Tým t-ki žákyně
Tým tul žákyně

Rok 2005

Mistrovství České republiky žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 5.11.2005

Tul tým žákyně
Tul žákyně 8.-7. kup

Mistrovství Čech žáků, juniorů a seniorů (Třeboň) - 15.10.2005

T-ki tým žákyně
Tul tým žákyně

I. Republikové setkání STM (Třeboň) - 21.5.2005

Tul žákyně 8.-7. kup

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14