Home / E-learning / Patterns / Saju Makgi

Saju Makgi

Show the techniques one by one Techniques list

It isn't pattern. It was designed for practice of another two techniques.
( 8 + 8 moves )

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14