Home / E-learning / Techniques

Techniques List

ordered by ocurrence in patterns

order by name

                    Kaunde dollyo chagi   (P)
                    Kaunde dollyo chagi   (L)
                    Annun so palmok kaunde ap makgi   (P)
                    Annun so palmok kaunde ap makgi   (L)
                    Annun so dung joomuk nopunde yop taerigi   (P)
                    Annun so dung joomuk nopunde yop taerigi   (L)
                    Niunja so kyocha sonkal kaunde momcho makgi   (P)
                    Niunja so kyocha sonkal kaunde momcho makgi   (L)
                    Gunnun so doo sonbadak ollyo makgi   (P)
                    Gunnun so doo sonbadak ollyo makgi   (L)
                    Narani so hanulson
                    Gunnun so dwijibo jirugi   (P)
                    Gunnun so dwijibo jirugi   (L)
                    Gunnun so sonbadak baro golcho makgi   (P)   -   nopunde
                    Gunnun so sonbadak baro golcho makgi   (L)   -   nopunde
                    Dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi   (P)
                    Dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi   (L)
                    Gunnun so sonbadak ollyo makgi   (P)
                    Gunnun so sonbadak ollyo makgi   (L)
                    Moa so sonkal najunde ap makgi   (P)
                    Moa so sonkal najunde ap makgi   (L)
                    Bakuro noollo chagi   (P)   -   hands: sonkal najunde ap makgi
                    Bakuro noollo chagi   (L)   -   hands: sonkal najunde ap makgi
                    Kaunde yopcha jirugi   (P)   -   hands: sonkal najunde ap makgi
                    Kaunde yopcha jirugi   (L)   -   hands: sonkal najunde ap makgi
                    Moa so yop joomuk naeryo taerigi   (P)
                    Moa so yop joomuk naeryo taerigi   (L)
                    Bakuro noollo chagi   (P)   -   hands: moa so yop joomuk naeryo taerigi
                    Bakuro noollo chagi   (L)   -   hands: moa so yop joomuk naeryo taerigi
                    Kaunde yopcha jirugi   (P)   -   hands: yop joomuk naeryo taerigi
                    Kaunde yopcha jirugi   (L)   -   hands: yop joomuk naeryo taerigi
                    Annun so dung joomuk nopunde yop taerigi   (P)   -   hand: at the hip
                    Annun so dung joomuk nopunde yop taerigi   (L)   -   hand: at the hip
                    Gunnun so doo palmok kaunde makgi   (P)
                    Gunnun so doo palmok kaunde makgi   (L)
                    Durogamyo jajunbal, Gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi   (P)   -   hand: kaunde yop makgi
                    Durogamyo jajunbal, Gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi   (L)   -   hand: kaunde yop makgi
                    Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi   (P)
                    Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi   (L)
                    Kaunde apcha busigi   (P)   -   hands: sang joomuk dwijibo jirugi
                    Kaunde apcha busigi   (L)   -   hands: sang joomuk dwijibo jirugi
                    Waebal so ap joomuk ollyo jirugi   (P)
                    Waebal so ap joomuk ollyo jirugi   (L)
                    Bakuro noollo chagi   (P)   -   hands: ap joomuk ollyo jirugi
                    Bakuro noollo chagi   (L)   -   hands: ap joomuk ollyo jirugi
                    Annun so kiokja jirugi   (P)
                    Annun so kiokja jirugi   (L)
                    Annun so ap joomuk noollo makgi   (P)
                    Annun so ap joomuk noollo makgi   (L)
                    Annun so an palmok kaunde hechyo makgi


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14