Home / E-learning / Techniques

Techniques List

ordered by ocurrence in patterns

order by name

                    Niunja so palmok kaunde daebi makgi   (P)
                    Niunja so palmok kaunde daebi makgi   (L)
                    Annun so   (P)   -   define distance
                    Annun so   (L)   -   define distance
                    Annun so ap joomuk kaunde jirugi   (P)   -   hand: at the fist
                    Annun so ap joomuk kaunde jirugi   (L)   -   hand: at the fist
                    Najunde apcha busigi   (P)   -   hands: an palmok kaunde yop makgi
                    Najunde apcha busigi   (L)   -   hands: an palmok kaunde yop makgi
                    Gunnun so sonbadak kaunde baro golcho makgi   (P)   -   kaunde
                    Gunnun so sonbadak kaunde baro golcho makgi   (L)   -   kaunde
                    Gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi   (P)   -   kaunde
                    Gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi   (L)   -   kaunde
                    Gunnun so ap palkup bandae taerigi   (P)
                    Gunnun so ap palkup bandae taerigi   (L)
                    Niunja so sang sonkal makgi   (P)
                    Niunja so sang sonkal makgi   (L)
                    Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi   (P)
                    Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi   (L)
                    Gunnun so doo palmok nopunde makgi   (P)
                    Gunnun so doo palmok nopunde makgi   (L)
                    Moa junbi sogi B
                    Niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi   (P)
                    Niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi   (L)
                    Najunde yop apcha busigi   (P)   -   hands: sonkal dung kaunde bakuro makgi
                    Najunde yop apcha busigi   (L)   -   hands: sonkal dung kaunde bakuro makgi
                    Dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi   (P)
                    Dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi   (L)
                    Gunnun so wipalkup taerigi   (P)
                    Gunnun so wipalkup taerigi   (L)
                    Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi   (P)
                    Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi   (L)
                    Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi   (P)
                    Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi   (L)
                    Gunnun so kyocha joomuk chukyo makgi   (P)
                    Gunnun so kyocha joomuk chukyo makgi   (L)
                    Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi   (P)
                    Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi   (L)
                    Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi   (P)
                    Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi   (L)
                    Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi   (P)
                    Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi   (L)
                    Nachuo so sonbadak bandae noollo makgi   (P)
                    Nachuo so sonbadak bandae noollo makgi   (L)
                    Moa so kiokja jirugi   (P)
                    Moa so kiokja jirugi   (L)
                    Gojung so digutja makgi   (P)
                    Gojung so digutja makgi   (L)
                    Gunnun so dwijibun sonkut najunde bandae tulgi   (P)
                    Gunnun so dwijibun sonkut najunde bandae tulgi   (L)
                    Moa so dung joomuk yopdwi taerigi   (P)


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14