Home / E-learning / Techniques / Annun so bakat palmok san makgi

View

zadní pohled
levý pohledpravý pohled

Annun so bakat palmok san makgiback

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Národní sportovní
agentury
Za finanční podpory
Městské části Praha 14