OUR ACHIEVEMENTS 2021

Ataxon Taekwon-Do Open 2021 / 6th Devil's cup (Prague, Czech Republic)

4.12.2021

The most successful team
The most successful adult female
Pattern adult male III. Dan
Pattern adult male I. Dan
Sparring older junior female -70 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern older junior male 8.-5. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Sparring younger junior female -55 kg
Sparring older junior male +75 kg
Pattern older junior male I. Dan
Sparring adult female +77 kg
Pattern adult female II. Dan
Pattern older junior female 8.-5. kup
Pattern adult female 2.-1. kup
Pattern younger youth female 8.-5. kup
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern younger junior male 8.-5. kup
Pattern adult male 8.-7. kup
Pattern older youth male 8.-5. kup
Sparring younger junior female -65 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern younger junior female 8.-5. kup
Sparring younger junior male -70 kg
Sparring older youth female -55 kg
Sparring adult male
Sparring older junior male -75 kg
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Sparring younger junior female -60 kg
Pattern younger junior female 2. kup +

Czech national championship 2021 (Nymburk, Czech Republic)

19.11.2021

The most successful team
The most successful older junior female
The most successful adult male
The most successful adult female
The most successful older junior male
Team pattern adult male
Team Special techniques adult male
Team pattern adult male
Team Special techniques adult male
Pattern veteran male I.-II. Dan
Pattern older junior male I.-II. Dan
Team sparring older junior male
Team pattern adult female
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Team power breaking adult female
Team sparring older junior male
Team pattern adult male
Team Special techniques adult male
Team pattern junior female
Team Special techniques junior female
Sparring older junior female -64 kg
Special techniques older junior female
Pattern adult female III. Dan
Team pattern adult female
Sparring adult female -62 kg
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Team power breaking adult female
Team pattern junior female
Team Special techniques junior female
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern adult male III. Dan
Team pattern adult male
Sparring adult male +92 kg
Team Special techniques adult male
Team pattern junior female
Team Special techniques junior female
Team pattern junior female
Team Special techniques junior female
Team pattern junior female
Team Special techniques junior female
Sparring younger junior female -55 kg
Team sparring older junior male
Team pattern adult male
Team Special techniques adult male
Pattern adult female II. Dan
Team pattern adult female
Sparring adult female +77 kg
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Power breaking adult female
Team power breaking adult female
Team pattern adult male
Sparring adult male -71 kg
Team Special techniques adult male
Sparring older junior male -69 kg
Team sparring older junior male
Special techniques older junior male
Pattern adult female 4.-1. kup
Team pattern adult female
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Team power breaking adult female
Team pattern adult female
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Team power breaking adult female
Team pattern adult female
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Team power breaking adult female
Sparring veteran male -80 kg
Team pattern junior male
Pattern adult female I. Dan
Team pattern junior male
Pattern older junior male 4.-1. kup
Sparring older junior male -69 kg
Pattern adult male III. Dan
Sparring adult male +92 kg
Sparring younger junior male -50 kg
Team sparring younger junior female
Team sparring younger junior female
Team sparring younger junior female
Team pattern junior male
Team sparring younger junior female
Special techniques younger junior female
Team pattern junior male
Sparring older junior male +75 kg
Special techniques older junior male
Team sparring younger junior female
Team pattern junior male
Pattern older junior male I.-II. Dan
Team pattern junior male
Pattern adult female II. Dan
Sparring adult female -57 kg
Pattern adult female 4.-1. kup
Pattern older youth female 4. kup - I. Dan
Sparring older youth female -55 kg
Team sparring adult male
Team sparring adult male
Sparring adult female -62 kg
Power breaking adult female
Team sparring adult male
Team sparring younger junior male
Pattern younger junior female 4.-1. kup
Team sparring younger junior male
Team sparring adult male
Sparring younger junior male -70 kg
Team sparring younger junior male
Pattern younger junior female I.-II. Dan
Pattern older junior male I.-II. Dan
Sparring younger junior female -50 kg
Team sparring adult male
Special techniques adult female
Team sparring adult male
Pattern younger junior male 4.-1. kup
Team sparring younger junior male

26th Junior, 35th Adult, 12th Veteran & 10th Youth European Championships (Crete, Greece)

23.10.2021

Pattern veteran male I. Dan
Team pattern veteran male
Sparring veteran male -80 kg
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Matosgi adult female +77 kg
Team sparring adult female
Team Special techniques adult female
Power breaking adult female
Team power breaking adult female
Team sparring veteran male
Team power breaking veteran male
Team pattern adult female
Team pattern older junior male
Team sparring older junior male
Matosgi adult female -62 kg
Team pattern younger junior female
Team sparring younger junior female
Team pattern older junior male
Team sparring older junior male
Team Special techniques junior male
Pattern adult female II. Dan
Special techniques adult female

National testing members of CYT (Ostrava)

16.10.2021

The most successful older junior male
Pattern older youth female 4.-3. kup
Pattern older junior male 4.-3. kup
Team Special techniques junior female
Sparring older junior female -64 kg
Team sparring older junior female
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern older junior female 6.-3. kup
Team Special techniques junior male
Pattern older junior male I. Dan
Sparring older junior male -69 kg
Team sparring older junior male
Special techniques older junior male
Pattern younger junior male 6.-3. kup
Pattern younger youth female 6.-5. kup
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern older junior male 6.-5, kup
Sparring older junior male -69 kg
Pattern older junior female I.+ Dan
Pattern older youth female 6.-5. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Sparring younger junior female -55 kg
Team sparring younger junior male
Pattern older youth male 6.-5. kup
Sparring younger junior female -65 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern younger junior male 6.-3. kup
Sparring younger junior male -65 kg

Czech national championship for color belts (Ostrava, Czech Republic)

1.10.2021

The most successful younger junior female
Pattern older youth female 4.-3. kup
Pattern older junior male 4.-3. kup
Team sparring younger junior female
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Team sparring younger junior female
Team sparring younger junior female
Sparring younger junior female -55 kg
Team sparring younger junior female
Pattern older junior female 8.-5. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Sparring older youth female -50 kg
Sparring younger junior male -55 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Pattern younger junior female 2.-1. kup
Pattern younger youth female 8.-5. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Sparring younger junior female -65 kg
Sparring younger junior female -65 kg
Sparring younger junior male -65 kg

Sonkal Open 2021 - new date (Prague, Czech Republic)

25.9.2021

The most successful older junior male
The most successful adult male
The most successful adult female
Pattern older youth female 4.-3. kup
Pattern older junior male I.+ Dan
Sparring older junior male -63 kg
Pattern younger youth female 6.-5. kup
Pattern older junior male 6.-5. kup
Sparring older junior female -64 kg
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern adult male II.+ Dan
Sparring adult male +92 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Sparring younger junior female -55 kg
Sparring older junior male -75 kg
Pattern adult female I.+ Dan
Sparring adult female +77 kg
Pattern older junior female 6.-5. kup
Pattern adult female 2.-1. kup
Sparring adult female -67 kg
Pattern adult male I. Dan
Sparring adult male -85 kg
Sparring older junior male -69 kg
Pattern adult male II.+ Dan
Sparring adult male +92 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Sparring younger junior female -55 kg
Pattern older youth male 8.-5. kup
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern older junior female 6.-5. kup
Pattern younger junior female 8.-5. kup
Pattern older junior male I.+ Dan
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Sparring younger junior female -65 kg
Sparring younger junior female -60 kg
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Pattern younger junior female 2.-1. kup
2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14