OUR ACHIEVEMENTS 2007

2nd national competition of CYT (Frýdek-Místek, Czech Republic)

17.11.2007

The most successful junior female competitor
Pattern kid female 8.-5. kup
Sparring junior female A +58kg
Special techniques junior female A
Power breaking junior female A
Pattern junior female 6.-5. kup
Sparring junior male B -63kg
Pattern kid male 6.-5. kup
Pattern junior female 2. kup and higher
Pattern junior female 6.-5. kup
Pattern junior female 6.-5. kup
Pattern kid female 4.-3. kup
Pattern kid male 8.-7. kup
Special techniques kid male
Sparring kid male +50kg
Pattern junior male 4.-3. kup
Sparring junior male B -69kg
Special techniques junior male B

Czech Republic Championship of kids, juniors, seniors and veterans (Třeboň, Czech Republic)

2.11.2007

Pattern senior male 2.-1. kup
Pattern junior female I. dan and higher
Team special techniques kid female
Team special techniques kid female
Special techniques senior female B
Pattern senior male 8.-5. kup
Sparring kid female -32kg
Team special techniques kid female
Sparring senior female B -63kg
Pattern kid female 4.-3. kup
Sparring junior female A -58kg
Sparring junior female A -64kg
Special techniques junior female A
Pattern senior female 4.-3. kup
Sparring junior male -69kg
Pattern senior male 2.-1. kup
Sparring kid male -50kg
Team sparring kid male
Sparring junior female A -52kg
Team sparring junior female
Team special techniques junior female
Team sparring junior female
Team special techniques junior female
Pattern kid female 6.-5. kup
Team sparring junior female
Team special techniques junior female
Power breaking junior female A
Pattern kid female 4.-3. kup
Team sparring kid male
Sparring junior male -63kg
Special techniques senior female B
Sparring kid male +50kg
Team sparring kid male
Sparring junior male +69kg

13th junior & 22nd senior European Championship (Talin, Estonia)

19.10.2007

The most successful junior female of European Championship
Pattern junior female I. dan
Special techniques junior female
Sparring junior female -64kg
Team pattern junior female
Team sparring junior female
Sparring junior female -46kg

II. round Prague's regional competition (Prague, Czech Republic)

30.9.2007

The most successful club of Prague's championship
The most successful club of competition
Champion of Prague region in junior female A category
The most successful female kid competitor
Champion of Prague region in kid female category
The most successful female junior A competitor
The most successful male senior A competitor
Champion of Prague region in senior male A category
The most successful male kid competitor
Champion of Prague region in kid male category
Champion of Prague region in senior female B category
The most successful female senior B competitor
The most successful male junior B competitor
Champion of Prague region in junior male B category
Pattern senior male 2.-1. kup
Sparring kid male -44kg
Sparring junior female A -46kg
Pattern kid female 4. kup and higher
Sparring kid female +50kg
Sparring junior female A -58kg
Pattern kid female 6.-5. kup
Sparring junior female A +58kg
Special techniques junior female A
Special techniques senior female B
Sparring senior male A -78kg
Special techniques senior male A
Pattern junior female 8.-5. kup
Pattern kid male 8.-7. kup
Sparring kid male -50kg
Special techniques kid male
Sparring junior male B -63kg
Sparring senior female B -51kg
Pattern senior male I. dan and higher
Sparring kid male +50kg
Pattern kid male 6.-5. kup
Power breaking senior female B
Pattern junior male 4.-3. kup
Power breaking junior male B
Pattern junior female 2. kup and higher
Special techniques kid female
Pattern senior male 2.-1. kup
Pattern senior male I. dan and higher
Pattern junior female 8.-5. kup
Sparring kid female -38kg
Pattern junior male 4.-3. kup
Pattern senior female 4.-3. kup
Sparring senior female B +64kg
Sparring junior male B +69kg
Pattern senior male 2.-1. kup
Pattern junior female 8.-5. kup
Pattern senior male 8.-5. kup
Pattern kid male 8.-7. kup
Pattern junior male 8.-5. kup
Pattern kid female 6.-5. kup
Pattern junior male 4.-3. kup
Power breaking junior female A
Pattern junior female 2. kup and higher
Pattern senior female 4.-3. kup
Sparring senior male B +78kg
Sparring senior male A -78kg
Pattern kid male 8.-7. kup
Special techniques senior male A
Pattern junior female 4.-3. kup
Pattern kid male 4. kup and higher
Pattern kid male 6.-5. kup
Pattern senior female 4.-3. kup
Pattern junior female 4.-3. kup

Czech Open 2007 (Třeboň, Czech Republic)

16.6.2007

The most successful junior female A competitor
Pattern junior female 2. kup and higher
Pattern kid female 6.-5. kup
Sparring junior female A -52kg
Sparring senior female B
Sparring junior female A +58kg
Special techniques junior female A
Special techniques kid female
Pattern kid male 8.-5. kup
Special techniques kid male
Pattern kid female 8.-7. kup
Power breaking junior male B
Power breaking junior female A
Pattern junior male 8.-5. kup
Pattern kid male 8.-5. kup

Bohemia Championship kids, juniors and seniors (Třeboň, Czech Republic)

26.5.2007

The most successful junior female A competitor
The most successful senior female B competitor
Team pattern senior female
Pattern junior male 8.-5. kup
Pattern junior female 2. kup a vyšší
Team pattern junior female
Sparring junior female A +64kg
Team power breaking junior female
Team pattern junior female
Pattern kid female 6.-5. kup
Team special techniques kid female
Team pattern junior female
Team power breaking junior female
Team special techniques kid female
Team pattern junior female
Sparring junior female A -64kg
Team power breaking junior female
Sparring junior female B - 58kg
Team pattern senior female
Sparring senior female B +69kg
Team sparring senior female
Pattern kid male 6.-5. kup
Team special techniques kid male
Sparring kid female -32kg
Team special techniques kid female
Team pattern junior female
Sparring junior female A -52kg
Team power breaking junior female
Team special techniques kid male
Team special techniques kid male
Pattern senior female 8.-3. kup
Team pattern senior female
Sparring senior female B -57kg
Team sparring senior female
Special techniques senior female B
Team special techniques senior female
Team power breaking senior female
Team special techniques kid female
Team pattern senior female
Team sparring senior female
Team special techniques senior female
Team power breaking senior female
Team pattern senior female
Sparring senior female B -69kg
Team sparring senior female
Team special techniques senior female
Team power breaking senior female
Pattern junior male 8.-5. kup
Team special techniques kid male
Team sparring junior female
Special techniques junior female A
Power breaking junior female A
Team sparring junior female
Sparring junior female A -64kg
Team sparring junior female
Pattern kid female 6.-5. kup
Team sparring junior female
Team sparring junior female
Pattern senior male 2.-1. kup
Pattern junior male 8.-5. kup
Pattern kid female 4. kup and higher
Team sparring junior female
Pattern kid male 6.-5. kup
Sparring senior female B -57kg
Pattern senior female 8.-3. kup
Sparring junior female A -52kg
Special techniques junior female A
Power breaking junior female A
Pattern senior male 2.-1. kup
Team sparring senior male
Team sparring senior male
Team sparring senior male
Team sparring senior male
Pattern senior male 8.-3. kup
Sparring senior male B -71kg
Team sparring senior male
Pattern kid male 6.-5. kup
Pattern kid female 8.-7. kup
Pattern senior female 8.-3. kup
Pattern kid male 6.-5. kup

1st national tournament of CYT (Třeboň, Czech Republic)

12.5.2007

Sparring kid female -32kg
Pattern kid female 8.-7. kup
Pattern kid male 4. kup and higher
Pattern junior female 8.-5. kup
Sparring junior male B -63kg
Special techniques junior male B
Pattern junior female 8.-5. kup
Pattern junior female 2. kup and higher
Sparring junior female A +58kg
Special techniques junior female A
Team special techniques female
Sparring kid male -50kg
Pattern junior female 4.-3. kup
Team special techniques female
Pattern kid female 4.-3. kup
Team special techniques female
Pattern kid male 8.-5. kup
Pattern junior male 6.-3. kup

I. Prague's regional competition (Prague, Czech Republic)

11.3.2007

The most successful club
The most successful junior female A competitor
The most successful junior female B competitor
The most successful senior male A competitor
The most successful senior female B competitor
Pattern junior female 2. kup a vyšší
Sparring junior female A +58kg
Special techniques junior female A
Sparring kid male -44kg
Pattern junior female 4.-3. kup
Sparring junior female B - 46kg
Special techniques senior male A
Pattern senior male 2.-1. kup
Power breaking senior male A
Sparring senior male A
Pattern kid male 8.-7. kup
Pattern senior male I. dan and higher
Sparring senior female B -51kg
Special techniques senior female B
Pattern junior male 6.-5. kup
Pattern senior male 2.-1. kup
Power breaking junior female A
Pattern junior female 2. kup a vyšší
Pattern senior male 8.-5. kup
Pattern kid male 6.-5. kup
Sparring senior male A
Pattern senior female
Pattern senior male I. dan and higher
Special techniques senior male A
Special techniques junior male B
Pattern junior male 6.-5. kup
Pattern senior male 2.-1. kup
Pattern kid male 4.-3. kup
Sparring junior female A +58kg
Pattern senior male I. dan and higher
Special techniques senior male A
Pattern kid male 6.-5. kup
Pattern junior female 8.-5. kup
Pattern senior female
Pattern junior male 6.-5. kup
Pattern kid male 6.-5. kup
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14