OUR ACHIEVEMENTS 2002

II. Meeting of CYT (Třeboň, Czech Republic)

14.12.2002

Sparring juniors male A over 63kg
Patterns kids female 6.-5. kup
Patterns kids female 6.-5. kup
Power breaking juniors male A
Patterns juniors male 8.-7. kup
Patterns kids male 4.-3. kup
Sparring juniors male A up to 52kg
Patterns kids female 4.-3. kup
Team patterns juniors female
Sparring juniors femalB up to 53kg
Team special techniques juniors females
Team patterns juniors female
Patterns kids female 6.-5. kup
Team patterns juniors male
Team patterns juniors male
Team patterns juniors female
Team special techniques juniors females
Team patterns juniors female
Team patterns juniors male
Patterns juniors male 4.-3. kup
Team patterns juniors male
Sparring kids female up to 50kg
Team special techniques juniors females
Team patterns juniors female
Patterns kids female 4.-3. kup
Team patterns juniors male
Patterns juniors male 2. kup and higher

IV. Christmas championship youth of Naeryo chagi school (České Budějovice, Czech Republic)

7.12.2002

The most successful kid female competitor
Patterns kids female 2. kup and higher
Sparring kids female up to 170cm

6th Juniors world championship (Ponce, Puerto Rico)

1.12.2002

Special techniques juniors female
Team special techniques juniors females
Team power breaking juniors female
Team sparring juniors female
Sparring juniors female up to 60kg

Junior's and senior's Czech republic championship (Třeboň, Czech Republic)

12.10.2002

Czech Republic champion for year 2002
Special techniques team female juniors
Sparring male seniors up to 54kg
Special techniques team female juniors
Sparring female juniors A up to 60kg
Special techniques team female juniors
Patterns male seniors 6.-5. kup
Patterns team male seniors
Special techniques male seniors A
Patterns team male seniors
Patterns team male seniors
Patterns team male seniors
Special techniques female juniors A
Sparring male seniors up to 54kg
Patterns team male seniors
Patterns male seniors I. dan
Sparring team male seniors
Sparring male seniors A up to 71kg
Sparring team male seniors
Special techniques team male seniors
Sparring team male seniors
Special techniques team male seniors
Special techniques female juniors B
Sparring male juniors A over 70kg
Patterns male seniors 2.-1.kup
Sparring team male seniors
Special techniques team male seniors
Power breaking female juniors
Sparring team male seniors
Special techniques team male seniors

Kid's Czech republic championship (Třeboň, Czech Republic)

5.10.2002

The most successful female kid competitor
Czech Republic female kids champion 2002
Team sparring female kids
Patterns female kids 4. kup and higher
Sparring female kids over 38kg
Special techniques female kids
Team sparring female kids
Team sparring female kids
Team special techniques female kids
Team special techniques female kids
Team special techniques female kids
Sparring female kids up to 38kg
Patterns female kids 6.-5. kup

II. Regional competition Prague (Prague, Czech republic)

22.6.2002

The most succesful school
The most successful female kid competitor
The most successful female junior competitor B
The most successful male kid competitor
Sparring kids female up to 40kg
Special techniques seniors male A
Patterns kids female 4. kup and higher
Sparring kids female up to 50kg
Special techniques kids female
Patterns juniors male 4.-3. kup
Patterns kids female 6.-5. kup
Patterns kids female 8.-7. kup
Special techniques juniors female B
Patterns juniors female 8.-5. kup
Patterns kids male 6. kup and higher
Sparring kids male up to 55kg
Special techniques kids male
Sparring juniors male over 63kg
Sparring seniors male up to 80kg
Sparring juniors male up to 52kg
Patterns kids female 4. kup and higher
Sparring juniors male up to 63kg
Sparring seniors male up to 80kg
Patterns seniors male 2. kup and higher
Patterns kids female 6.-5. kup
Patterns juniors male 8.-5. kup
Patterns kids female 8.-7. kup
Patterns kids male 6. kup and higher
Sparring kids female up to 50kg
Special techniques kids female
Special techniques seniors male A
Sparring juniors female
Special techniques juniors female A
Patterns juniors female 4. kup and higher
Power breaking juniors female A
Patterns juniors male 4.-3. kup
Patterns seniors male 6.-3. kup
Sparring juniors male up to 52kg
Special techniques juniors male B
Patterns kids female 6.-5. kup
Patterns juniors male 8.-5. kup
Patterns kids female 4. kup and higher
Special techniques juniors male A
Patterns juniors male 2. kup and higher
Patterns seniors male 2. kup and higher
Power breaking seniors male A
Patterns juniors male 2. kup and higher

Bohemia championship kids, juniors & seniors (Třeboň, Czech Republic)

8.6.2002

The most successful female kid competitor
Team sparring kids female
Special techniques female juniors
Sparring seniors male A up to 80kg
Patterns kids female 4. kup and higher
Sparring kids female over 43kg
Team sparring kids female
Special techniques female juniors
Team sparring kids female
Special techniques juniors female A
Special techniques female juniors
Special techniques female kids
Patterns kids female 6.-5. kup
Sparring juniors female A up to 60kg
Power breaking juniors female A
Sparring seniors male A up to 73kg
Patterns kids female 4. kup and higher
Sparring kids female up to 43kg
Team special techniques kids female
Team patterns kids female
Team special techniques kids female
Team patterns kids female
Patterns kids female 6.-5. kup
Team patterns kids female
Patterns juniors male 4.-3. kup
Team patterns kids female
Team special techniques kids female
Patterns kids male 2. kup and higher
Sparring kids male over 38kg
Team patterns kids female
Patterns seniors male I. dan and higher
Patterns male juniors I. dan and higher

I. Regional competition Prague (Prague, Czech Republic)

1.6.2002

The most succesful school
The most successful male senior competitor A
The most successful female kid competitor
The most successful male kid competitor
Patterns seniors male 2. kup and higher
Sparring seniors male A up to 80kg
Patterns kids female 6. kup and higher
Sparring kids female up to 50kg
Special techniques kids female
Patterns seniors male 8.-3. kup
Patterns juniors male 4.-3. kup
Patterns kids male 6. kup and higher
Sparring kids male up to 50kg
Special techniques kids male
Special techniques seniors male A
Special techniques juniors female A
Patterns juniors male 2. kup and higher
Sparring juniors male up to 52kg
Patterns kids female 6. kup and higher
Patterns juniors male 4.-3. kup
Sparring juniors male up to 63kg
Special techniques seniors male A
Patterns juniors female 6.-3. kup
Patterns kids female 8.-7. kup
Sparring kids male up to 50kg
Sparring kids female up to 50kg
Special techniques kids female
Sparring juniors male up to 52kg
Sparring juniors female A
Power breaking juniors female A
Sparring kids female up to 50kg
Sparring juniors female B up to 53kg
Sparring juniors male up to 52kg
Patterns kids female 6. kup and higher
Special techniques kids female
Special techniques juniors female B
Patterns kids male 6. kup and higher
Patterns kids male 8.-7. kup
Sparring juniors male A over 63kg
Patterns juniors male 4.-3. kup
Patterns seniors male 2. kup and higher
Patterns juniors female 2. kup and higher
Patterns kids male 6. kup and higher

Republic competition juniors & seniors B and kids (Třeboň, Czech Republic)

25.5.2002

The most successful female kid competitor
The most successful male kid competitor
Patterns kids female 4. kup and higher
Special techniques kids female
Sparring kids male up to 50 kg
Special techniques kids male
Patterns kids female 4. kup and higher
Special techniques juniors female B
Patterns juniors male 4. - 3. kup
Patterns kids female 6. - 5. kup
Patterns kids male 2. kup and higher

8th Juniors & 17th Seniors European Championships (Třeboň, Czech Republic)

2.5.2002

Special techniques team junior female
Power breaking team junior female
Patterns team senior male
Special techniques team senior male
Sparring team senior male
Special techniques junior female
Power breaking team senior male
Sparring junior female up to 60 kg

I. Republic meeting CYT (Třeboň, Czech Republic)

9.3.2002

The most successful female kid competitor
The most successful male kid competitor
Sparring kids female up to 45 kg
Special techniques kids female
Special techniques kids male
Special techniques team juniors female
Special techniques team juniors female
Patterns kids female 8.-7. kup
Patterns juniors male 4.-3. kup
Patterns team juniors male
Special techniques juniors female B
Special techniques team juniors female
Patterns team juniors male
Patterns team juniors male
Sparring kids male up to 50 kg
Patterns team juniors male
Patterns kids male 8.-7. kup
Patterns team juniors male
Patterns team juniors female
Patterns team juniors female
Patterns team juniors female
Patterns team juniors female
Patterns juniors female 8.-7. kup
Patterns kids female 4.-3. kup
Patterns team juniors female

Germany Open (Dotmund, Germany)

2.3.2002

Sparring female juniors 4.-1. kup up to 48kg
Sparring male seniors I. dan up to 54kg
Patterns female juniors 4.-1. kup
Patterns male seniors I. dan
Sparring team male seniors 2
Patterns male seniors 2

Republic competition juniors & seniors A (Třeboň, Czech Republic)

19.1.2002

The most successful male senior competitor
Special techniques seniors male A
Sparring seniors male over 71kg
Patterns juniors male 2.-1. kup
Patterns seniors male 2.-1. kup
2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14