TAEKWON-DO
Home / 2016 / Sekce informujeme / Prosincové danové zkoušky v Brně 2016
14.12.2016 / Zkoušky na technické stupně DAN

Prosincové danové zkoušky v Brně 2016

Dne 11. 12. 2016 v neděli se po sobotním celorepublikovém semináři konaly tradiční zkoušky na technické stupně Dan. Na můj vkus byla dnešní účast skutečně hojná neb zde bylo přítomno 27 uchazečů o vyšší stupně. Mezi nimi se nacházel jeden na IV. Dan, dva na III. Dan a zbytek se dělil asi v poměru půl na půl na uchazeče o I. Dan a II. Da
n.

Z naší školy jsme přišli celkem čtyři, kdo se pokoušel o získání vyššího technického stupně. Míra Novák podstoupil zkoušku na I. Dan, Pavel Zavadil a Jan Dvořáček na II. Dan a Pavel Šnábl na III. Dan.

Zkušební komisi, jež rozhodovala o našich výkonech, předsedal velmistr Hwang Ho-Yong IX. Dan. Dalšími členy komise byli mistr Rostislav Kaňka VII. Dan, mistr Martin Zámečník VII. Dan a Milan Prokeš V. Dan. Přísedícími ve zkušební komisi byli Petr Pařík IV. Dan a prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF Marek Lazor IV. Dan. Velení zkoušek dostal na starost Jan Chaloupka IV. Dan, jehož dvě členky rodiny se zde představily jako uchazečky o stupeň II. Dan.

Samotné zkoušky poté započaly v tradičním stylu, kdy jako první chodili postupně po dvojicích či trojicích uchazeči o I. Dan. Nejprve všichni z nich odcvičili tuly, poté nastupovaly postupně dvojice k matsogi a sebeobraně. Následně chodili jednotlivci na speciální techniky a na závěr na silové přerážení. Potom se všichni seřadili před zkušební komisí, která testovala jejich znalosti z teorie Taekwon-Do ITF. Ve stejném duchu se odehrály také zkoušky na II. Dan. Vzhledem k nízkému počtu uchazečů se zkoušky na III. a IV. Dan spojily a nejprve odcvičili tuly uchazeči o III. Dan a následně uchazeč o IV. Dan. Stejně tak pokračovaly i následující části zkoušek, tzn. tando matsogi, sebeobrana, speciální techniky a silové přerážení.

Celkově na mne zkoušky působily v klidném duchu, přestože na uchazečích byla znát jistá nervozita, i když ne příliš veliká. Akorát při zkouškách na I. Dan u části speciálních technik a silového přerážení začal velmistr všechny účastníky popohánět, aby to všechno trochu odsýpalo. Zřejmě chtěl skončit včas, aby třeba stihl ještě další povinnosti, jež na něho ten den čekaly, ale myslím si, že kvůli tomuto popohánění většina znervózněla ještě více a nepovedl se jim takový výkon, jaký očekávali.

Výkony na zkouškách se pohybovaly po dlouhé škále úrovní od velmi kvalitních až po velice slabé, které se týkaly uchazečů o I. a II. Dany. Velké většině z nich se ani nepodařilo rozbít desky na silovém přerážení a ještě k tomu jim musel velmistr několikrát poradit, jak se správně postavit k deskám. Vzhledem k tomu, že to bylo na danových zkouškách, přišlo mi to hodně zarážející. O to víc byl pro mne překvapující výsledek skóre, kdy všichni zúčastnění získali stejný počet bodů, který byl většinou 65. Pár jedinců získalo pouze 64 bodů, jako například Míra Novák z našeho oddílu, což většinu z nás překvapilo, neboť výkony mnohých, kteří získali skóre vyšší, byly o značný kus slabší než výkon Mírův. Nejvyšší skóre měl Pavel Zavadil rovněž z našeho oddílu, který dosáhl počtu 66 bodů. Tímto byl také oceněn za nejlepší výkon těchto zkoušek. Upřímně musím říct, že Pavel si to opravdu zasloužil.

Pokud mám hodnotit svůj výkon, byl jsem s ním docela spokojen, ale po shlédnutí videa tulů musím říct, že bych měl ještě snížit postoje především annun sogi a nunja sogi. Největší obavu jsem měl z tando matsogi, ale to nakonec nedopadlo špatně. Píďa útočil rozumně, takže se to dalo zvládat. Nejlepší pocit mám asi ze speciálů a přerážení, ale tam jsem neměl pořádnou zpětnou vazbu, protože jsem prý všechno odbouchal ta krychle, že ze speciálů mám natočené pouze dolmyo yopchagi, kde bych ale mohl zvýšit výskok, a z přerážení apjoomuk, který se docela povedl, a yopchagi, kde bych mohl ještě vylepšit práci boků. Bohužel jsem neviděl svoje bandae dollyo chagi, ale stále mě z něj ještě bolí správná úderová plocha, takže předpokládám, že se mi asi povedlo.

Chtěl bych pogratulovat všem uchazečům za splnění zkoušek a především třem mým spolucvičencům z oddílu za velice zdařené výkony.

Tak zase za několik let na dalších zkouškách


Nábor do našich skupin probíhá po celý rok, jak pro děti a mládež, tak dospělé. Učíme bojové umění v jeho moderní formě - pro sport, sebeobranu, kondici i rozvoj osobnosti. Informace k náboru zde
Tagy:

Komentáře (0)TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14