TAEKWON-DO
Home / 2002 / Sekce informujeme / Přes 70 červených a černých pásků v akci !
23.9.2002 / Seminář pro žadale o zkoušky na TS DAN

Přes 70 červených a černých pásků v akci !V neděli 22. září se v Třeboni sešli držitelé červených a černých pásků na předzkouškovém semináři. Přestože ne všichni se aktuálně chystají na zkoušky na mistrovské stupně, byla účast opravdu hojná. Celkový počet účastníků přesahoval 70 lidí, což bylo topravdu velmi milé překvapení hned na úvod.

Samotný seminář byl rozdělen do dvou bloků - dopolední trénik byl v délce 3 hodin a odpolední 2,5. O

ba tréninky byly ve skutečnosti o něco delší, takže v souhrnu se absolvovalo 6 tréninkových hodin. Náplň obou tréninkových jednotek měli na starosti MUDr. Rostislav Kaňka (IV. dan, šef trenér české reprezentace) a Jaroslav Vomáčka (III. dan, vedoucí školy TKD Hwa-Rang Praha). První jmenovaný vedl části tulařské (technické sestavy) a druhý pak matsogi (sparringy).

Po úvodním zahřatí a strečinkovém protažení se začalo od Saju Jirugi a Saju Makgi. U každé sestavy byl dostatek času na vysvětlení nových technik a zodpovězení otázek jednotlivých účastníků semináře. Součástí dopoledního bloku bylo rovněž procvičování Sambo matsogi (3 krokového sparringu) a to jak jednocestného tak dvoucestného. Následně se opět pokračovalo v sestavách a poslední na pořadu byl Joong-Gun tul.Odpolední blok byl zahájen opětovně rozcvičením a strečinkem, nasledovaný drilu vyšších sestav. Jarda Vomáčka znovu vedl sparringovou část věnovanou tentokrát Ibo matosogi (2 krokovému boji). Po procvičení hlavních zkouškových sestav pro I. dan Hwa-Rang a Choong-Moo se cvičenci rozdělili do dvou skupin. Nižší technické stupně procvičovali Ilbo matsogi (jednokrokový boj) a vyšši stupně pak sestavy Kwang-Gae, Po-Eun a bohuzel kvůli nedostatku času jen v rychlosti Ge-Baek tul.Několikrát v průběhu semináře oba trenéři zdůrazňovali jak význam tulů tak krokového matsogi, aby obě tyto části byly chápány jako součást celku. Důraz byl rovněž kladen na procvičování krokového sparingu nejen kvůli zkouškám,ale hlavně pro lepší odhad vzdáleností jednotlivých technik. Technické sestavy, bychom zase neměli chápat jen jako povinnou, tradiční součást taekwondo, ale spíše se snažit pochopit každou techniku a hlavně její účel.Technický seminář byl pro všechny jeho účastníky velký přínosem a jistě uvítají jeho pokračování v co nejkratší době.

Tagy:

Komentáře (0)TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Sonkal z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14