TAEKWON-DO

NAŠE ÚSPĚCHY 2019

21. Mistrovství světa seniorů, juniorů a veteránů (Plovdiv, Bulharsko)

24.8.2019

Tým wirok veteráni
Tým T-ki juniorky
Tým T-ki seniorky
Tým T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tým wirok seniorky
Tul veteráni I. dan
Tým tul junioři
Matsogi seniorky +77 kg
Tým tul junioři
Tým matsogi veteráni

1. setkání STM (Ostrava)

8.6.2019

Nejúspěšnější starší juniorka
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tým matsogi mladší junioři
Tul starší juniorky I. Dan
Matsogi starší juniorky -52 kg
Tým matsogi starší juniorky
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 6.-5. kup
T-ki starší juniorky
Tým Tki juniorky
Matsogi mladší junioři -65 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -70 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup

Sonkal Open ( propozice) (Sportovní hala TJ Ruzyně, Praha 6)

25.5.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější mladší junior
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější starší junior
Matsogi mladší junioři -55 kg
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Tul mladší žákyně 8.-7. kup
Tul starší juniorky I. Dan
Tul starší juniorky 4.-3. kup
Tul senioři 4.-1. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři II. Dan +
Tul mladší žáci 6.-5. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi seniorky +77 kg
Tul seniorky II. Dan +
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul starší junioři I. Dan +
Tul mladší žáci 8.-7. kup
Tul senioři I. Dan
Matsogi starší juniorky -64 kg
Tul mladší junioři 4.-3. kup
Tul starší žáci 8.-7. kup
Tul mladší juniorky 4.-3. kup
Matsogi senioři -78 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší juniorky 8.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi starší juniorky -64 kg
Matsogi mladší junioři -50 kg
Tul starší žákyně 6.-5. kup
Tul mladší junioři 4.-3. kup

Scottish Open (Motherwell, Skotsko)

18.5.2019

Tul veteráni I.-III. dan
Tul žáci 2.-1. kup
T-ki žáci
Tým tul seniorky
Wirok seniorky
Tul juniorky I.dan
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi žáci +155 cm 4.-3. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Matsogi seniorky -62 kg I.-VI. dan
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky -65 kg 2.-1. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul žákyně 6.-5. kup
Tým tul seniorky
Tým matsogi
Tul seniorky I.-II. Dan
Wirok seniorky
T-ki seniorky
Matsogi seniorky -77 kg I.-VI. dan
Tul junioři I. dan
Matsogi junioři -63 kg
T-ki junioři
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi veteráni +80 kg
Matsogi žáci +155 cm 2.kup - I. dan
Tul seniorky I.-II. Dan
Matsogi seniorky -62 kg I.-VI. dan
T-ki juniorky
Matsogi juniorky -58 kg
Tul seniorky III, dan
Tul senioři I. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul senioři III.-IV. Dan
Matsogi juniorky -58 kg
Tul juniorky I.dan
Matsogi senioři -78 kg

Mistrovství ČR ČNUT (Benátky nad Jizerou)

11.5.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější juniorka
Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 2.kup-I. dan
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Matsogi juniorky +60 kg
Tul juniorky 2.kup - I.dan
T-ki žáci
Matsogi juniorky -60 kg
Tul seniorky 4.-3. kup
Matsogi seniorky -68 kg
Tul senioři 7.-3. kup
Tul juniorky 7.-3. kup
Matsogi senioři +78 kg
Tul senioři II. - VI. dan
T-ki senioři
Wirok senioři
Matsogi senioři -78 kg
Tul senioři 2.kup - I. dan
Tým tul
Tul žákyně 7.-5. kup
Matsogi senioři -70 kg
Matsogi seniorky +68 kg
Tul seniorky II.- VI. dan
T-ki seniorky
Wirok seniorky
Matsogi junioři -68 kg
Tul junioři 2.kup - I. dan
T-ki junioři
Tým tul
Tul seniorky 4.-3. kup
Tul senioři 2.kup - I. dan
Wirok seniorky
Matsogi žáci -50 kg
Tul žáci 4.-3. kup
Matsogi seniorky +68 kg
Tul seniorky II.- VI. dan
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -68 kg
Tul seniorky 2. kup - I. dan
Tul žáci 6.-5. kup
Tul žákyně 7.-5. kup
Wirok senioři
Tul senioři II. - VI. dan
T-ki žáci
Tul žákyně 7.-5. kup
T-ki juniorky
Tul juniorky 2.kup - I.dan
Wirok seniorky
Tul senioři II. - VI. dan

Nitra Cup (Nitra, Slovensko)

26.4.2019

Nejúspěšnější oddíl
Nejúspěšnější seniorka
Nejúspěšnější junior
Tul junioři 2.-1. kup
Matsogi junioři -51 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tul senioři I.-III. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
Tul seniorky I.-III. Dan
Matsogi seniorky +67 kg
T-ki seniorky
Wirok seniorky
Tul junioři I.-II. dan
Matsogi junioři -63 kg
Tul žáci 6.-5. kup
Matsogi senioři -78 kg
Matsogi seniorky -62 kg
Tul junioři 4.-3. kup
Tul seniorky I.-III. Dan
Tul žákyně 6.-5. kup
T-ki junioři
Tul senioři I.-III. Dan
Tul senioři I.-III. Dan
Tul seniorky I.-III. Dan
Matsogi juniorky -52 kg
Matsogi juniorky -64 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi seniorky +67 kg
Tul žákyně 6.-5. kup

25. juniorské, 34. seniorské, 11. veteránské a 9. žákovské Mistrovství Evropy (Rimini, Itálie)

2.4.2019

Tým tul veteráni
Tým wirok veteráni
Tým Tki juniorky
Tým Tki seniorky
Matsogi seniorky +77 kg
Tým T-ki seniorky
Tým tul junioři
Tul veteráni I. dan
Tým tul senioři
Wirok seniorky
Tým tul seniorky
Tým Tki junioři
Sebeobrana junioři 1:3
Matsogi seniorky -62 kg
Tým matsogi seniorky
Tým Tki senioři
Tým matsogi seniorky
Matsogi junioři -63 kg
Tul junioři I. dan

Czech Open (žáci, junioři a senioři) (Nymburk)

1.3.2019

Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Tul mladší junioři 2.-1. kup
Tul mladší junioři 8.-7. kup
Tul senioři 4.-3. kup
Tul senioři II. dan
Matsogi senioři -85 kg
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Matsogi seniorky +77 kg
Wirok seniorky
Tul starší junioři I. dan
Matsogi starší junioři -63 kg
Tul seniorky 4.-1. kup
Matsogi mladší junioři -50 kg
Matsogi seniorky -62 kg
T-ki senioři
Tul starší žákyně 8.-5. kup
T-ki seniorky
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Tul senioři I. dan
T-ki starší juniorky
Tul seniorky III. dan +
Tul seniorky II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF (Brno)

15.2.2019

Nejúspěšnější mladší junior A
Nejúspěšnější starší junior A
Tul senioři I. dan
Tul mladší junioři 2. kup - I. dan
Matsogi starší juniorky A -64 kg
Matsogi seniorky A -62 kg
Tul senioři II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Matsogi seniorky A +72 kg
Tul starší junioři I. dan +
Matsogi starší junioři A -63 kg
Matsogi mladší junioři A -55 kg
Tul seniorky III. dan +
Matsogi senioři A -85 kg
Tul seniorky I. a II. dan
Tul starší žákyně 8.-5. kup
Tul starší žáci 6.-5. kup
Matsogi mladší junioři B -65 kg
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / >

TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14