OUR ACHIEVEMENTS 2020

Czech Open (youth, juniors & adults) (Nymburk, Czech Republic)

28.2.2020

The most successful team
The most successful adult male
The most successful adult female
The most successful older junior male
Pattern younger junior male I. Dan
Sparring younger junior male -60 kg
Pattern adult female III. Dan
Sparring adult female -52 kg
Special techniques older junior female
Sparring adult male -78 kg
Pattern adult male 4.-1. kup
Pattern adult male III. Dan
Sparring adult male -92 kg
Pattern adult female II. Dan
Sparring adult female +77 kg
Special techniques adult female
Power breaking adult female
Pattern older junior male I. Dan +
Sparring older junior male -75 kg
Pattern adult female 2.-1. kup
Pattern older junior female 6.-3. kup
Sparring older junior female -58 kg
Pattern adult female III. Dan
Pattern younger junior male 6.-5. kup
Special techniques adult male
Sparring adult male -71 kg
Sparring adult female -52 kg
Pattern adult female 2.-1. kup
Sparring older youth female -40 kg
Pattern adult male III. Dan
Sparring adult male -85 kg
Sparring adult female -62 kg
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Pattern adult male I. Dan
Sparring older youth female -50 kg
Sparring older youth female -50 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern older junior male 2.-1. kup
Sparring older junior male -75 kg
Sparring older junior female -70 kg

Cup of Czech Taekwon-Do Federation (Trebon, Czech Republic)

14.2.2020

The most successful team
The most successful younger junior male A
The most successful adult female A
The most successful adult male A
The most successful older junior male A
Pattern younger junior male I.Dan
Sparring younger junior male A -55 kg
Sparring adult male A -78 kg
Pattern adult female III. Dan +
Sparring seniotky A -62 kg
Pattern adult male II. a III. Dan
Sparring seniotky A +77 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern older junior male I. Dan +
Sparring older junior male A -75 kg
Pattern younger junior male 8.-5. kup
Pattern younger youth female 6.-3. kup
Pattern adult female III. Dan +
Sparring seniotky A -57 kg
Pattern older youth male 4.-3. kup
Pattern older youth male 8.-7. kup
Sparring adult male A -92 kg
Sparring younger junior male B -55 kg
Pattern adult female II. Dan
Sparring older junior female A -58 kg
Sparring older youth male -40 kg
Pattern older junior female 8.-5. kup
Pattern older youth female 6.-5. kup
Sparring adult male A -71 kg
Sparring seniotky A -57 kg
2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14