OUR ACHIEVEMENTS 2019

Cup of Czech Taekwon-Do Federation (Brno, Czech Republic)

15.2.2019

The most successful younger junior A
The most successful older junior A
Pattern adult male I. dan
Pattern younger junior male 2. kup - I. dan
Sparring older junior female A -64 kg
Sparring adult female A -62 kg
Pattern adult male II. dan
Pattern older youth female 8.-5. kup
Sparring adult female A +72 kg
Pattern older junior male I. dan +
Sparring older junior male A -63 kg
Sparring younger junior male A -55 kg
Pattern adult female III. dan +
Sparring adult male A -85 kg
Pattern adult female I. a II. dan
Pattern older youth female 8.-5. kup
Pattern older youth male 6.-5. kup
Sparring younger junior male B -65 kg
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14