OUR ACHIEVEMENTS 2019

1st meeting of CYT (Ostrava, Czech Republic)

8.6.2019

The most successful older junior female
Pattern younger junior male 2.-1. kup
Sparring younger junior male -55 kg
Team sparring younger junior male
Pattern older junior female I. Dan
Sparring older junior female -52 kg
Team sparring older junior female
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern older youth male 6.-5. kup
Pattern younger junior female 6.-5. kup
Special techniques older junior female
Team Tki junior female
Sparring younger junior male -65 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Sparring younger junior male -70 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup

Sonkal Open (Prague, Czech Republic)

25.5.2019

The most successful team
The most successful younger junior male
The most successful adult male
The most successful adult female
The most successful older junior male
Sparring younger junior male -55 kg
Pattern younger junior male 2.-1. kup
Pattern younger youth female 8.-7. kup
Pattern older junior female I. Dan
Pattern older junior female 4.-3. kup
Pattern adult male 4.-1. kup
Sparring adult male +78 kg
Pattern adult male II. Dan +
Pattern younger youth male 6.-5. kup
Pattern adult male I. Dan
Sparring adult female +77 kg
Pattern adult female II. Dan +
Sparring older junior male -63 kg
Pattern older junior male I. Dan +
Pattern younger youth male 8.-7. kup
Pattern adult male I. Dan
Sparring older junior female -64 kg
Pattern younger junior male 4.-3. kup
Pattern older youth male 8.-7. kup
Pattern younger junior female 4.-3. kup
Sparring adult male -78 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern younger junior female 8.-5. kup
Sparring adult male -78 kg
Sparring older junior female -64 kg
Sparring younger junior male -50 kg
Pattern older youth female 6.-5. kup
Pattern younger junior male 4.-3. kup

Scottish Open (Motherwell, Scotland)

18.5.2019

Pattern veteran male I.-III. dan
Pattern youth male 2.-1. kup
Special techniques youth male
Team pattern adult female
Power breaking adult female
Pattern junior female I.dan
Team pattern adult female
Team sparring
Pattern youth male 4.-3. kup
Sparring youth male +155 cm 4.-3. kup
Special techniques junior female
Team pattern adult female
Team sparring
Sparring adult female -62 kg I.-VI. dan
Pattern adult female 4.-1. kup
Sparring adult female -65 kg 2.-1. kup
Team pattern adult female
Team sparring
Pattern youth female 6.-5. kup
Team pattern adult female
Team sparring
Pattern adult female I.-II. Dan
Power breaking adult female
Special techniques adult female
Sparring adult female -77 kg I.-VI. dan
Pattern junior male I. dan
Sparring junior male -63 kg
Special techniques junior male
Sparring adult male -78 kg
Sparring veteran male +80 kg
Sparring youth male +155 cm 2.kup - I. dan
Pattern adult female I.-II. Dan
Sparring adult female -62 kg I.-VI. dan
Special techniques junior female
Sparring junior female -58 kg
Pattern adult female III, dan
Pattern adult male I. Dan
Pattern youth female 6.-5. kup
Pattern adult male III.-IV. Dan
Sparring junior female -58 kg
Pattern junior female I.dan
Sparring adult male -78 kg

Czech national championship of Czech national union (Benátky nad Jizerou, Czech Republic)

11.5.2019

The most successful team
The most successful junior female
The most successful adult male
The most successful adult female
The most successful junior male
Team pattern
Sparring youth male -50 kg
Pattern youth male 2.kup-I. dan
Pattern adult female 2. kup - I. dan
Sparring junior female +60 kg
Pattern junior female 2.kup - I.dan
Special techniques youth male
Sparring junior female -60 kg
Pattern adult female 4.-3. kup
Sparring adult female -68 kg
Pattern adult male 7.-3. kup
Pattern junior female 7.-3. kup
Sparring adult male +78 kg
Pattern adult male II. - VI. dan
Special techniques adult male
Power breaking adult male
Team pattern
Sparring adult male -78 kg
Pattern adult male 2.kup - I. dan
Team pattern
Pattern youth female 7.-5. kup
Sparring adult male -70 kg
Team pattern
Sparring adult female +68 kg
Pattern adult female II.- VI. dan
Special techniques adult female
Power breaking adult female
Sparring junior male -68 kg
Pattern junior male 2.kup - I. dan
Special techniques junior male
Team pattern
Team pattern
Pattern adult female 4.-3. kup
Pattern adult male 2.kup - I. dan
Power breaking adult female
Team pattern
Sparring youth male -50 kg
Pattern youth male 4.-3. kup
Special techniques junior female
Sparring adult female +68 kg
Pattern adult female II.- VI. dan
Team pattern
Sparring adult male -78 kg
Sparring adult female -68 kg
Pattern adult female 2. kup - I. dan
Team pattern
Pattern youth male 6.-5. kup
Pattern youth female 7.-5. kup
Power breaking adult male
Pattern adult male II. - VI. dan
Special techniques youth male
Pattern youth female 7.-5. kup
Special techniques junior female
Pattern junior female 2.kup - I.dan
Power breaking adult female
Pattern adult male II. - VI. dan

Nitra Cup (Nitra, Slovakia)

26.4.2019

The most successful team
The most successful adult female
The most successful junior male
Pattern junior male 2.-1. kup
Sparring junior male -51 kg
Special techniques junior female
Sparring adult female -62 kg
Pattern adult male I.-III. Dan
Pattern youth female 6.-5. kup
Pattern adult female I.-III. Dan
Sparring adult female +67 kg
Special techniques adult female
Power breaking adult female
Pattern junior male I.-II. dan
Sparring junior male -63 kg
Pattern youth male 6.-5. kup
Sparring adult male -78 kg
Sparring adult female -62 kg
Pattern junior male 4.-3. kup
Pattern adult female I.-III. Dan
Pattern youth female 6.-5. kup
Special techniques junior male
Pattern adult male I.-III. Dan
Pattern adult male I.-III. Dan
Pattern adult female I.-III. Dan
Sparring junior female -52 kg
Sparring junior female -64 kg
Pattern adult female 4.-1. kup
Sparring adult female +67 kg
Pattern youth female 6.-5. kup

25th Junior, 34th Adult, 11th Veteran & 9th Youth European Championships (Rimini, Italy)

2.4.2019

Team pattern veteran male
Team power breaking veteran male
Team Tki junior female
Team Tki adult female
Sparring adult female +77 kg
Team Special techniques adult female
Team pattern junior male
Pattern veteran male I. dan
Team pattern adult male
Power breaking adult female
Team pattern adult female
Team Tki junior male
Sebeobrana junior male 1:3
Sparring adult female -62 kg
Team sparring adult female
Team Tki adult male
Team sparring adult female
Sparring junior male -63 kg
Pattern junior male I. dan

Czech Open (youth, juniors & adults) (Nymburk, Czech Republic)

1.3.2019

Nejúspěšnější senior
Nejúspěšnější seniorka
Pattern younger junior male 2.-1. kup
Pattern younger junior male 8.-7. kup
Pattern adult male 4.-3. kup
Pattern adult male II. dan
Sparring adult male -85 kg
Pattern older youth female 8.-5. kup
Sparring adult female +77 kg
Power breaking adult female
Pattern older junior male I. dan
Sparring older junior male -63 kg
Pattern adult female 4.-1. kup
Sparring younger junior male -50 kg
Sparring adult female -62 kg
Special techniques adult male
Pattern older youth female 8.-5. kup
Special techniques adult female
Pattern older youth female 8.-5. kup
Pattern adult male I. dan
Special techniques older junior female
Pattern adult female III. dan +
Pattern adult female II. dan
Pattern older youth female 8.-5. kup

Cup of Czech Taekwon-Do Federation (Brno, Czech Republic)

15.2.2019

The most successful younger junior A
The most successful older junior A
Pattern adult male I. dan
Pattern younger junior male 2. kup - I. dan
Sparring older junior female A -64 kg
Sparring adult female A -62 kg
Pattern adult male II. dan
Pattern older youth female 8.-5. kup
Sparring adult female A +72 kg
Pattern older junior male I. dan +
Sparring older junior male A -63 kg
Sparring younger junior male A -55 kg
Pattern adult female III. dan +
Sparring adult male A -85 kg
Pattern adult female I. a II. dan
Pattern older youth female 8.-5. kup
Pattern older youth male 6.-5. kup
Sparring younger junior male B -65 kg
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999
    2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / >

Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14