TAEKWON-DO
Home / 2015 / Sekce informujeme / Za zkušenostmi
8.11.2015 / Seminář s Mistrem Jerzy Jedutem (VIII. dan)

Za zkušenostmi

Uplynulo již deset let od našeho prvního semináře s Jerzy Jedutem. V roce 2005 se seminář uskutečnil ve Znojmě a byla to velmi cenná zkušenost ze které při trénincích čerpáme dodnes. V roce minulém jsme přijali pozvánku od kolegů z České národní unie na jednodenní seminář do Stránčic a opět to bylo velmi inspirativní.
V létě jsem obdržel informaci, že se chystá podobný seminář na podzimní měsíce. Když byl termín konání určen bylo mi jasné, že tuto příležitost nemohu rozhodně vynechat. Mistr Jedut byl opět plný energie naučit všechny účastníky co nejvíce v čase neúprosně vymezeném. Proti minulému roku byl seminář dvoudenní každý den bylo tréninkových hodin výrazně více. Zatímco před tím to byla spíše rychloochutnávka co bychom mohli cvičit a ze strany Mistra Jeduta poznávání v čem mají členové České národní Unie největší rezervy, tak tentokrát byly tréninky zaměřeny jasně na zlepšení základních princiipů. A to jak v sestavách, tak sportovním boji. Celý seminář provázelo velké množství her a zajímavých, přitom velmi jednoduchých, cvičení.

Stran sestav to pro mne osobně bylo zejména o potvrzení správnosti principů jednotlivých technik z jiného pohledu a výkladu než od Velmistra Hwanga. Zároveň mi tento odlišný pohled pomohl soustředit se na velmi zajímavé detaily. Na semináři mne doprovázeli Jirka Novák a Tereza Štekerová a přestože úroveň jejich technik je velmi solidní a v případě Jirky bychom mohli říci hodně vysoká, tak si oba odnesli zajímavé podněty na čem pracovat. Stejně jako minule pro mne byla velmi přínosná diskuse o některých technikách, které se cvičí mírně odlišně na jednotlivých stranách ITF "barikády" :) Především důvody proč se XY cvičí tak a tak.

Matsogi. I když to ve výsledku po oba dva dny bylo o úplných základech, tak nám to všem připadalo jako level 9998 té nejnáročnější hry. Jednoduchá koordinační cvičení nebo kombinace jednoduchých pohybů těla a základních kopů přiváděla všechny mozky po pár vteřinách k bodu varu. Za všechny mohu obdivně říci, že nejvíce nám hlavy nepobírala ladnost kombinací, které Mistr Jedut předváděl.

Čas semináře nakonec vypršel až příliš rychle, protože bychom toho chtěli jistě více, ale jak Mistr na závěr připomněl - je nezbytné dobře zvládnout a zažít první krok a pak mohou následovat další, možná složitější.
Rozhodně se budu těšit na další rok a další inspiraci!Nábor do našich skupin probíhá po celý rok, jak pro děti a mládež, tak dospělé. Učíme bojové umění v jeho moderní formě - pro sport, sebeobranu, kondici i rozvoj osobnosti. Informace k náboru zde
Tagy:

Komentáře (0)TAEKWONDO
Kontakt: Ondřej Vrábel, tel.: 777-011-692, sonkal@taekwondo.cz
Adresa pro korespondenci: Taekwon-Do ITF Sonkal Praha z.s., Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6,
Za finanční podpory
Hlavního města Prahy
Za finanční podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Za finanční podpory
Městské části Praha 14